Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente

Imenovana Uprava Hrvatskih šuma d.o.o.

Temeljem Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, Skupština HŠ d.o.o. imenovala je Upravu HŠ d.o.o. Za predsjednika Uprave imenovan je Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum., a za članove Uprave Ante Sabljić, dipl. ing. šum. i mr.sc. Igor Fazekaš. Uprava je imenovana na vrijeme od pet godina, a mandat im počinje teći dana 20. studenog 2017.

uprava hs