Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente

Na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr objavljen je dana 23. srpnja 2018. godine Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, Direkcija, Sektor komercijalnih poslova, i to na poslovima Stručnog suradnika za kontrolu u Komercijalnoj službi sa 3 izvršitelja, na poslovima Višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Službi za javnu nabavu s 1 izvršiteljem i na poslovima Voditelja komercijalnih evidencija u Komercijalnoj službi s 1 izvršiteljem.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur. broj: DIR-56/AJ-18-4277/04, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u DIREKCIJI, SEKTOR PLANA, ANALIZE I INFORMATIKE, Informatička služba, za radno mjesto TEHNIČAR-INFORMATIČAR.

Uprava HŠ d.o.o. objavila je na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na poslovima Stručnog suradnika za financijske poslove u tuzemstvu, u Sektoru za financije i računovodstvo Direkcije HŠ d.o.o., ur. broj: DIR-56/AJ-18-3015/07. Za prijavljene kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje koje se sastoji od pisane provjere znanja i razgovora s kandidatima. Testiranje će se održati dana 7. rujna 2018. godine.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, objavljen na web stranici HŠ d.o.o., ur.broj: DIR-56/AJ-18-3791/05 od 19. srpnja 2018. godine, na razgovor (intervju) koji će se održati dana 05. rujna 2018. godine (srijeda) u prostorijama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o., Ulica kneza Branimira 1, za radno mjesto: 1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU, 2. STRUČNI SURADNIK ZA KONTROLU, 3. VODITELJ KOMERCIJALNIH EVIDENCIJA.