Skip links
ISO 37001

Hrvatske šume ishodile ISO 37001:2016 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja

Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. jednoglasno je donijela odluku o uvođenju ISO 37001, Sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja, čime se jasno i odlučno pokazuje nulta stopa tolerancije prema korupciji.

ISO 37001 je osmišljen kao sustav koji pomaže organizaciji da uspostavi, implementira, održava i poboljša mehanizme za suzbijanje podmićivanja te isti uključuje niz mjera i kontrola koje predstavljaju dobru praksu borbe protiv podmićivanja na globalnoj razini te služi kao okvir predostrožnosti u očuvanju organizacijskog integriteta, pomaže u suzbijanju rizika povezanih s podmićivanjem i potiče kulturu temeljenu na integritetu.

ISO 37001

Antikorupcijski standard daje sigurnost menadžmentu da organizacija poduzima razumne korake radi sprječavanja podmićivanja, jačanja integriteta i lojalnosti zaposlenika te pruža sigurnost poslovnim partnerima da Hrvatske šume upravljaju rizicima od podmićivanja u skladu s globalnim regulatornim zahtjevima i najboljom praksom.

Politika za suzbijanje podmićivanja

Proces certifikacije na normu ISO 37001:2016 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS – Anti-bribery Management System)  uspješno je završen, te su Hrvatske šume d.o.o. ishodile pravo na nošenje prestižnog certifikacijskog znaka.

Certifikat traje 3 godine, a implementacija i pridržavanje standardima provjeravaju se kroz godišnje audite.