This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Projektno područje Naturavita nakon 29 godina bez mina

Jedna od aktivnosti projekta Naturavita je razminiranje šuma i šumskog zemljišta čijom provedbom se razminiralo 2534 ha šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Navedeno područje odnosi se na šume i šumska zemljišta kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o., UŠP Osijek, šumarije Osijek i Darda, i to unutar Parka prirode „Kopački rit“ i Regionalnog parka Mura -Drava. Ove su šume bile u zoni ratnih djelovanja što je uzrokovalo dugogodišnju zagađenost minama i minsko-eksplozivnim sredstvima, te se šumama nije moglo gospodariti na adekvatan način. Završetkom aktivnosti razminiranja omogućila se provedba tri šumskogospodarska plana i stvorili preduvjeti za uspostavljanje sustava monitoringa i okvira upravljanja za ekološku mrežu Natura 2000.

Predmetna razminirana područja u potpunosti se nalaze u Osječko-baranjskoj županiji, točnije na području Grada Osijeka, te oćina Bilje, Darda i Petrijevci. Ukupno je utvrđeno pet zasebnih cjelina, te je za svaku izdana potvrda o isključenju iz minski sumnjivih područja:
„JU Park prirode Kopački rit“ – površine 5.975.875 m2
„Desna obala rijeke Drave“ – površine 2.651.371 m2
„Dravica I“ – površine 6.532.301 m2
„Veliko polje – Biljski rit“ – površine 4.884.625 m2
„Bezdan – Topolik“ – površine 5.299.511 m2

Na projektnom području pronađeno je i uništeno: 5611 eksplozivnih ostataka rata, od čega 1762 protupješačkih mina, 3103 protuoklopne mine te 746 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Ukupna vrijednost radova razminiranje je 249.954.741,31 kn, od čega je 85% ili 212.461.530,10 kn financirano sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

 

naturavita razminirana 1

 

naturavita razminirana