This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Spremnost sustava za požarnu sezonu 2021.

Zaštita šuma od požara briga je šumara, vatrogasne zajednice, ali i čitavog društva. Bez suradnje svih subjekata protupožarne zaštite u Republici Hrvatskoj, medija i zajednice u cjelini, uspjeh u prevenciji požara i savladavanju opasne vatrene stihije bio bi mnogo nedostižniji. Stoga je u Državnoj vatrogasnoj školi Hrvatske vatrogasne zajednice održana konferencija za medije na temu „Spremnost sustava za požarnu sezonu 2021.“ Hrvatske šume su za 2021. godinu izradile Plan zaštite šuma od požara u skladu s Pravilnikom zaštite šuma od požara (NN 26/03), Pravilnikom zaštite šuma od požara Hrvatskih šuma d.o.o. i zaduženjima po točkama iz Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini. Direktor Sektora za šumarstvo Krešimir Žagar iznio je aktivnosti u provođenju preventivnih mjera zaštite šuma od požara. Naveo je da se već aktivno radi na održavanju postojećih protupožarnih prosjeka kao i na izradi novih te uspostavljanju motriteljske službe koja danonoćno radi na motrenju šume. Motrenje i dojava požara na području krša provodi se sa 176 motrionica i 14 čvrstih objekata. Na mjestima i područjima nedostupnima pregledu i opažanju s motrionica, poslove provodi ophodarsko-dojavna služba i to pješke i vozilima. Pored radnika Hrvatskih šuma na poslovima motrenja i dojave na području krša planirana se zapošljavanje u tijeku protupožarne sezone radnike na određeno vrijeme. Jedan od glavnih ciljeva Hrvatskih šuma je čuvanje državnih šuma u našem mediteranskom području, a koje su izuzetno ugrožene uslijed klimatskih i drugih promjena, prije svega velikih suša, a čime je vlaga u biljkama mala te one postaju odlično gorivo ukoliko dođe do požara. Preventivno djelovanje ključ je uspjeha u borbi protiv požara. Hrvatske šume tijekom čitave godine provode preventivne aktivnosti u cilju zaštite šuma od požara. Tu se misli na radove čišćenja šumskih sastojina, prorede, uklanjanje suhog granja te kako smo već naveli, izgradnju i održavanje postojećih protupožarnih prometnica. Zaključno sa 2019. godinom izgrađeno je ukupno 5.577 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, od toga na području krša 3.843 km, a zaključno sa 2020. godinom napravljeno je 5.576,58 km protupožarnih prosjeka sa elementima šumske ceste. U 2021. godini planira se izgradnja još 197,05 km novih protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta i održavanje na 271,60 km postojećih prosjeka s elementima šumske ceste. Za period od 2018. do 2021. godine Hrvatske šume nabavile su integriranu uslugu video nadzora s detekcijom dima i vatre i simulatorom širenja požara te uslugu privatne radijske komunikacije u svrhu protupožarne zaštite šuma. Vrijednost tog četverogodišnjeg projekta za razdoblje od 2018. do 2021. iznosi 20 milijuna kuna koje su Hrvatske šume osigurale iz vlastitih sredstava. Riječ je o trenutno 96 kamera raspoređenih na 48 lokacija (svaka lokacija s po 2 kamere) i 4 nadzorna operativna centra koji su smješteni u četiri Dalmatinske županije, s tim da je video signal omogućen i u DUZS-ovom centru u Divuljama. S ciljem informiranja javnosti provode se promidžbene aktivnosti i to emitiranjem spotova protupožarne preventive na HTV-u i lokalnim TV postajama, obavijestima i upozorenjima preko internetskih portala, konferencija za novinare, postavljanjem jumbo plakata, te znakova upozorenja i zabrane („mali plakati”) vezano na opasnosti od požara. Nadamo se da sezona pred nama neće biti zahtjevna te da će biti odraz našeg osobnog pozitivnog ponašanja u prirodi.

pp spremnost sustava