Aktuelle Seite: Startseite Jagd News Latest OBVEZA ZAPRIMANJA ELEKTRONIČKIH RAČUNA

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

OBVEZA ZAPRIMANJA ELEKTRONIČKIH RAČUNA

Stupanjem na snagu članka 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 01. srpnja 2019. godine, društvo HŠ d.o.o. (OIB: 69693144506) dužno je zaprimati račune u elektroničkom obliku. Dostava elektroničkih računa vrši se isključivo putem nacionalne centralne platforme, odnosno FINA servisa eRačun za državu u kojem je registrirana svaka podružnica HŠ d.o.o. Ispravnom dostavom elektroničkog računa smatrati će se dostava na ispravnu poslovnu jedinicu – podružnicu. Podaci o registriranim podružnicama mogu se pronaći u registru korisnika eRačuna na stranicama FINA-e.

Stupanjem na snagu članka 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 01. srpnja 2019. godine, društvo HŠ d.o.o. (OIB: 69693144506) dužno je zaprimati račune u elektroničkom obliku. Dostava elektroničkih računa vrši se isključivo putem nacionalne centralne platforme, odnosno FINA servisa eRačun za državu u kojem je registrirana svaka podružnica HŠ d.o.o. Ispravnom dostavom elektroničkog računa smatrati će se dostava na ispravnu poslovnu jedinicu – podružnicu. Podaci o registriranim podružnicama mogu se pronaći u registru korisnika eRačuna na stranicama FINA-e https://servisi.fina.hr/e-racun-javna-trazilica/ ili skraćeno, kako slijedi:

fina e racun copy

Elektronički račun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. Dostava elektroničkih računa za HŠ d.o.o. moguća je putem informacijskih posrednika koji su povezani s FINA servisom eRačun. Dostava računa u papirnatom obliku, putem elektroničke pošte ili koji drugim putem ne smatra se valjanim elektroničkim računom te će se tako dostavljen račun odbiti kao nezakonit.

Slijedom navedenog, HŠ d.o.o. neće vršiti plaćanje po računima koji nakon 01. srpnja 2019. godinu nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom, osim zakonom predviđenih iznimki.

 

Aktuelle Seite: Startseite Jagd News Latest OBVEZA ZAPRIMANJA ELEKTRONIČKIH RAČUNA