Natječaji, rezultati

Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na poslovima S.s. za kontrolu u Direkciji, Sektor komercijalnih poslova, tekst objave o izabranim kandidatima

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), objavljuje se

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJNOG POSTUPKA
ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA
NA NEODREĐENO VRIJEME
U HRVATSKIM ŠUMAMA d.o.o., SEKTOR KOMERCIJALNIH POSLOVA

Na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr objavljen je Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, Direkcija, Sektor komercijalnih poslova, i to na poslovima Stručnog suradnika za kontrolu u Komercijalnoj službi sa 3 izvršitelja.

Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani su kandidati/kandidatkinje:

Rbr.

RADNO

MJESTO

ORGANIZACIJSKA JEDINICA

IME I PREZIME

KANDIDATA

1.

Stručni suradnik za

kontrolu

Komercijalna

služba

Andreja Čunčić Zorić

2.

Mario Vujnović

3.

Zlatko Budrović