This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Natječaji, rezultati

Obavijesti o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u UŠP Slatina

Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam u radni odnos u UŠP Slatina, HRVATSKE ŠUME d.o.o., Klasa: DIR/18-01/6530, Ur. broj: 00-07-03/01-19-29 objavljenog dana 23.04.2019. godine na web-stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. obavještava kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, da će se testiranje održati u UPRAVI ŠUMA PODRUŽNICI SLATINA, na adresi Slatina, Ante Kovačića 15,

dana 27. svibnja 2019. godine.

Popis kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te raspored testiranja nalazi se u prilogu.
Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica). Kandidat/kinja koji ne dokaže identitet ne može pristupiti testiranju. Kandidat/kinja sam snosi putne troškove u svrhu provedbe testiranja. Kandidati/kinje su dužni na testiranje ponijeti i kemijsku olovku te se pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provodi povjera bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
- razgovarati s ostalim prisutnim osobama niti na drugi način remetiti koncentraciju.
Ukoliko se ne pridržavaju navedenih pravila kandidat/kinja će biti udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće vrednovati.
Kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova i to do 5 kandidata/kinja za svako radno mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj fazi testiranja, pozvat će se na razgovor (intervju), o čemu će biti obaviješteni putem liste objavljene na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u HRVATSKIM ŠUMAMAM d.o.o. te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu te dostavlja Upravi Društva zapisnik o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata/kinja. Izabrani kandidat/kinja, pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za odabir kandidata.
Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.
Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se dostavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web-stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

Raspored testiranja:
1.URED VODITELJA
- Stručni suradnik za javnu nabavu
2. Odjel za proizvodnju
- Stručni suradnik za građevinarstvo, investicije i rudarstvo
3. INFORMATIČKI ODJEL
- Suradnik za informatičku podršku
4. PRAVNI, KADROVSKI I OPĆI ODJEL
- Stručni suradnik za pravne poslove
- Administrator
5. ODJEL ZA UREĐIVANJE
- Geodet
6. FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENI ODJEL
- Rukovoditelj financijsko-računovodstvenog odjela
- Stručni suradnik za financije
- Stručni suradnik za računovodstvo
- Stručni suradnik za ekonomske poslove
- Suradnik u financijskoj operativi
- Knjigovođa

 

Raspored testiranja

Popis literature