This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) HRVATSKE ŠUME d.o.o. objavljuju dana 03. srpnja 2019. godine OBAVIJEST O REZULTATU POSTUPKA ZAPOŠLJAVANJA NA NEODREĐENO VRIJEME U HRVATSKIM ŠUMAMA d.o.o. Na temelju Javnog oglasa za zapošljavanje u Upravi šuma Podružnici Slatina, a nakon provedenog selekcijskog postupka sklopljeni su ugovori o radu na neodređeno vrijeme sa odabranim kandidatima.

Uprava HŠ d.o.o. objavila je dana 23. travnja 2019. godine na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr Javni oglas za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Upravi šuma Podružnica Slatina, KLASA: DIR/19-01/6530. Za prijavljene kandidate/kinje koji su ispunili formalne uvjete provedeno je testiranje koje se sastojalo od pisane provjere znanja. Kandidati koji su ostvarili zadovoljavajuće rezultate na pisanom dijelu testiranja pozivaju se na razgovor (intervju).

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17) te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: KC/19-01/727, Ur.broj: 00-07-03/03-19-04 od 24. svibnja 2019. godine objavljuje JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA, ŠUMARIJA ĐURĐEVAC za radno mjesto KUHAR.

Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam u radni odnos u UŠP Slatina, HRVATSKE ŠUME d.o.o., Klasa: DIR/18-01/6530, Ur. broj: 00-07-03/01-19-29 objavljenog dana 23.04.2019. godine na web-stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. obavještava kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, da će se testiranje održati u UPRAVI ŠUMA PODRUŽNICI SLATINA, na adresi Slatina, Ante Kovačića 15, dana 27. svibnja 2019. godine.