This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), objavljuje se OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME U HRVATSKIM ŠUMAMA d.o.o., UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE, RADNA JEDINICA „MEHANIZACIJA, GRADITELJSTVO i PRIJEVOZ“ DELNICE. 

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću donijela je ODLUKU kojom se Javni oglas za prijam u radni odnos, klasa: BU/19-01/1011 urbroj: 00-07-03/02-19-05 stavlja se izvan snage.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17) te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: DE/19-01/1181, Ur.broj: 00-07-03/02-19-03 od 12. studenog 2019. godine objavljuje JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radno mjesto REVIRNIKA...

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17) te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: DE/19-01/918, Ur.broj: 00-07-03/02-19-04 od 20. kolovoza 2019. godine objavljuje JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme UŠP DELNICE, RADNA JEDINICA MEHANIZACIJA; GRADITELJSTVO I PRIJEVOZ DELNICE za radno mjesto Nadzornik STP.