This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

odgovor hs

Na temelju odredbe članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-32/2021-2 te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: SNJ/22-01/244, Ur.broj: 00-07-03/02-22-04 od 28. travnja 2022. godine te odluke Klasa: SNJ/22-01/244, Ur.broj: 00-07-03/02-22-06 od 18. svibnja 2022. godine objavljuje JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SENJ, Šumarija Novi Vinodolski za radno mjesto Revirnik.

odgovor hs

Na temelju odredbe članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-32/2021-2 te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, KLASA: KC/22-01/1108, URBROJ: 00-07-03/03-22-05 od 20. travnja 2022. godine, objavljuje se JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos za radno mjesto: Samostalni geodeta, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, puno radno vrijeme Uprava šuma Podružnica Koprivnica.

odgovor hs

Na temelju odredbe članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-32/2021-2 te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, KLASA: ST/22-01/847, URBROJ: 00-07-03/02-22-04 od 14. ožujka 2022. godine i Odluke Uprave Društva KLASA: KA/22-01/413, URBROJ: 00-07-03/02-22-04 od 25. ožujka 2022. godine, objavljuje se J A V N I O G L A S za prijam u radni odnos - radno mjesto: Stručni suradnik za pravne poslove.

odgovor hs

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17) te članka 4. stavak 4. Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, Klasa: KC/21-01/309, Ur. broj: 00-07-03/03-21-07 od 16. lipnja 2021. godine objavljuje JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA, ŠUMARIJA ĐURĐEVAC, Glavni kuhar.