This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Zakonska regulativa

Uredbe

Pročišćeni tekstovi Uredbi

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju van snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (pročišćeni tekst)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu (pročišćeni tekst)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz organskih proizvoda iz trećih zemalja (pročišćeni tekst)

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (pročišćeni tekst)

 

Uredbe i izmjene Uredbi

PROVEDNA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1165 od 15. srpnja 2021. godine odobravanje određenih proizvoda i tvari za uporabu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanje njihovih popisa

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/181 od 15. veljače 2021. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/977 оd 7. srpnja 2020. o odstupanju od uredaba (EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 u pogledu kontrola proizvodnje ekoloških proizvoda zbog pandemije COVID-19

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2164 od 17. prosinca 2019. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1584 od 22.10.2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2273 od 8. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/838 od 17. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu hrane za određene životinje iz ekološke akvakulture

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 od 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničkog certifikata o uvoznim ekološkim proizvodima i nekim drugim elementima i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzerviranim ili prerađenim ekološkim proizvodima i prijenosu informacija

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/673 od 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1358/2014 od 18. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu podrijetla ekoloških životinja iz akvakulture, praksi stočarstva u akvakulturi, hrane za ekološke životinje iz akvakulture i proizvoda i tvari dozvoljenih za upotreba u ekološkoj akvakulturi

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 836/2014 od 31. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 354/2014 od 8. travnja 2014. o izmjeni i ispravci Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1364/2013 od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u vezi s korištenjem maloljetnih organizama iz neekološke akvakulture i neekološkog sjemena školjkaša u ekološkoj akvakulturi

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1030/2013 od 24. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013. prilagođavanje određenih propisa i odluka u područjima slobodnog kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava trgovačkih društava, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, oporezivanja, statistike, transeuropskih mreža, pravosuđe i temeljna prava, pravda, sloboda i sigurnost, okoliš, carinska unija, vanjski odnosi, vanjska, sigurnosna i obrambena politika i institucije, pristupanjem Republike Hrvatske

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 392/2013 od 29. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u vezi s sustavom kontrole za ekološku proizvodnju

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 od 21. veljače 2013. prilagođavanje određenih propisa i odluka u području slobodnog kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, prava trgovačkih društava, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, ribarstva, prometne politike, energetika, oporezivanje, statistika, socijalna politika i zapošljavanje, okoliš, carinska unija, vanjski odnosi i vanjska, sigurnosna i obrambena politika, zbog pristupanja Hrvatske

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 505/2012 od 14. lipnja 2012. godine o izmjeni i ispravci Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 203/2012 od 8. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu detaljnih pravila o ekološkom vinu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 126/2012 od 14. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u odnosu na dokumentarne dokaze i izmjenu Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz Sjedinjenih Država

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 426/2011 od 2. svibnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda s obzirom na organsku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 344/2011 od 8. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 271/2010 od 24. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, u pogledu logotipa ekološke proizvodnje Europske unije

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 710/2009 od 5. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u vezi s utvrđivanjem detaljnih pravila o ekološkoj akvakulturi životinja i morskih algi

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1254/2008 od 15. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na organsku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 967/2008 od 29. rujna 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

UREDBA (EU) 2020/1693 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. studenog 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na datum njezine primjene i neke druge datume navedene u toj Uredbi

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

 

Zakoni i pravilnici

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (NN 52/21)

Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 11/20)