This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Potvrde Hrvatskih šuma d.o.o. za postupke osnivanja prava služnosti, prava građenja, koncesija

Za potrebe postupaka osnivanja prava služnosti, osnivanja prava građenja i ishodovanja koncesija na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatske šume d.o.o. izdaju potvrde propisane Uredbom o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 87/2019) i Zakonom o rudarstvu (NN 56/2013, 14/2014, 98/2019):

- Potvrde da se nekretnina nalazi u obuhvatu šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske
- Potvrde da na nekretnini nije bilo protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji
- Potvrde da su za nekretninu podmirene dospjele obveze s osnove korištenja, prijašnjega protupravnog prisvajanja, i drugih protupravnih radnji
- Potvrde da gospodarski subjekt nema nepodmirena dugovanja s osnova korištenja šume i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Za izdavanje ovih potvrda potrebno je podnijeti ZAHTJEV.
Ispravno popunjene i potpisane zahtjeve pošaljite e-mailom ili redovitom poštom na adresu nadležne Uprave šuma Podružnice, ili u Službu za ekologiju i zaštitu šuma, pri Direkciji Hrvatskih šuma d.o.o.

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrda preuzmite na sljedećim poveznicama PDF pdf ili DOCX doc.

Adrese podružnica Hrvatskih šuma d.o.o. nadležnih za Vaše područje, potražite OVDJE.

Za izdavanje potvrda u postupcima osnivanja prava služnosti, prava građenja i ishodovanja koncesija, nije potrebno slati pristojbe (državne biljege).
Izrada potvrda naplaćuje se po Pravilniku o ustroju Kataloga podataka o šumama i šumskom zemljištu kojim gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.