This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

EU fondovi

CROatian LAnd Information System (Hrvatski informacijski sustav o zemljištu) - CROLIS

Projekt je financiran iz programa: LIFE

Ukupna vrijednost projekta: 6 248 735 EUR

Vrijednost projekta za HŠ d.o.o.: 65 433 EUR

Provedba projekta počela: listopad 2020. godine

Trajanje projekta: do 2024. godine

Nositelj projekta: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja;

Partneri: Državna geodetska Uprava, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatske šume d.o.o. i Ekonerg d.o.o.;

Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska;

Cilj projekta: Glavni cilj projekta je razvoj usklađenog modela podataka o praćenju zemljišta koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovu zemljišta (Land cover, skraćeno LC), korištenju zemljišta (Land use, skraćeno LU) i upravljanju podacima o zemljištu iz različitih izvora podataka te njihovu upotrebu u razne svrhe. Ovaj novi model bit će dizajniran integriranjem postojećih LC i LU informacijskih sustava i podataka u Republici Hrvatskoj u kombinaciji sa slobodno dostupnim uslugama i nadolazećim satelitskim promatranjima europske misije COPERNICUS Sentinel-2 kako bi se mogle pratiti i identificirati promjene u pokrovu i korištenju zemljišta.
Projekt je osmišljen kako bi podržao Republiku Hrvatsku u ispunjavanju budućih međunarodnih i europskih ciljeva kao što su UN-ovi ciljevi održivog razvoja (SDG) i propisi EU-a za ruralni razvoj, klimatsku politiku, očuvanje prirodnih staništa i sl..
Četiri osnovna cilja CROLIS-a su:

1. Razviti i uspostaviti prvi višenamjenski sustav praćenja zemljišta u Hrvatskoj
2. Primijeniti podatke CROLIS-a za potrebe izvješćivanja i računovodstva LULUCF-a (obračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova u sektoru korištenja zemljišta, promjene korištenja i šumarstvu) u skladu sa zahtjevima preuzetih međunarodnih obveza (UNFCCC, KP, PA) i zakonodavstva EU-a.
3. Omogućiti i osigurati trajnu implementaciju CROLIS-a od strane državnih vlasti, donositelja odluka, stručnjaka, nevladinih organizacija i ostalih dionika.
4. Osigurati snažnu osnovu za planiranje i provedbu akcija ublažavanja stakleničkih plinova u sektoru korištenja zemljišta.

Očekivani rezultati projekta: svi prostorni podaci će biti objavljeni na Geoportalu NIPP-a (Nacionalna infrastruktura prostornih podataka).