This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Škola u šumi

ŠKOLA U ŠUMI, ŠUMA U ŠKOLI

01foto suma

Šume su u Republici Hrvatskoj, uz vodu, najvažniji prirodni resurs. Od iznimne je važnosti od najmanjih nogu poučavati djecu važnosti očuvanja nacionalnog blaga.

Toga je svjesna i šumarska struka, pa tako gotovo sve Uprave šuma podružnice Hrvatskih šuma d.o.o. imaju iskustva sa „školom u šumi" i više ili manje redovito ugošćavaju predškolsku i školsku djecu na području šumarija, rasadnika, poučnih staza ili drugih raspoloživih objekata. Uglavnom se takva terenska nastava i upoznavanje djece sa šumom provodi na inicijativu škola i vrtića, povodom Svjetskog dana šuma, Svjetskog dana zaštite okoliša i slično, te nije sustavno organizirana.

Sve se više pokazuje potreba za sustavno organiziranom šumskom pedagogijom. Razloga je više, od educiranja djece o važnosti šuma i potrebi njihova očuvanja, do promicanja ugleda šumarstva kao struke i znanosti. S obzirom da HŠ d.o.o. imaju dovoljno kvalitetnih i visokoobrazovanih kadrova, smatramo da se vlastitim snagama može pokrenuti projekt Škole u šumi za osnovne škole u RH.

02foto suma

Nekada su šume zauzimale preko 80%, a danas pokrivaju tek 33% europskog kontinenta. Hrvatska pripada šumovitijim zemljama Europe, s više od 0,50 ha po stanovniku, a šume su jedno od njenih najvećih nacionalnih bogatstava. Hrvatska ima velik broj biljnih endema, čak 312 vrsta endemskih sjemenjača. Među njima je 85 drvenastih šumskih endema (drveća i grmova).

Šumarska struka je jedna od najstarijih u Hrvatskoj. Izobrazba šumarskih kadrova započela je 1860. godine osnutkom Gospodarskog šumarskog učilišta u Križevcima. To je prva takva škola u ovom dijelu Europe. Visoko obrazovanje šumarskih kadrova započelo je 1889. godine otvaranjem Šumarske akademije u Zagrebu.

Zbog svega navedenog, važno je djeci osnovnoškolskog uzrasta na interdisciplinaran način približiti šumu, život u šumi i važnost gospodarenja šumama, a kroz to i posao šumara te naglasiti njegovu važnost u održavanju stabilnih šumskih ekosustava.

Projekt „Škola u šumi, šuma u školi" ima sljedeće ciljne skupine: učenike od 1. – 8. razreda osnovnih škola, budući da se tada učenici upoznaju s prirodom, okolišem i zavičajem, te im je potrebno približiti šumu i šumarstvo na pozitivan i prihvatljiv način. Gosti predavači bili bi inženjeri šumarstva s bogatim teoretskim i praktičnim znanjem iz područja poput zaštite prirode i uzgoja šuma.

04foto suma

Ciljevi:
- Naglašavanje važnosti očuvanja kvalitete okoliša (šuma) i stvaranje ekološki educirane, svjesne i savjesne djece.
- Približivanje šume i šumarske struke djeci – javnosti.
- Integriranje spoznaja stečenih na terenu, u šumi, u cjelokupni odgojno-obrazovni proces.
- Upoznavanje šumskih biljaka i životinja.
- Poučavanje djece o važnosti sprječavanja požara i posljedicama požara;
- Spoznaja da šuma može biti nadahnuće za likovne i literarne radove (integracija u obrazovni proces).

Očekivanja:
- Povećana ekološka svijest djece, a u konačnici svih građana Republike Hrvatske
- Dopuna i unaprjeđenje ukupne kvalitete nastavnog procesa iz predmeta Priroda i društvo, Priroda, Biologija, Geografija, Likovna umjetnost.

Reference:
- Mnogobrojni projekti suradnje s brojnim osnovnim školama i eko-školama
- Suradnja s brojnim udrugama i nevladinim organizacijama u brojnim ekološkim projektima (izrade poučnih staza, ekološke akcije poput „Zelena čistka – Jedan dan za čist okoliš" itd.)
- Stručna suradnja s brojnim državnim institucijama u izradi zakona, pravilnika, normi i ostalih akata u području zaštite okoliša;

05foto suma

 

DODATNE MOGUĆNOSTI

IZLETI – CJELODNEVNI PROGRAM

 

 

 

1 UŠP VINKOVCI
2 UŠP KOPRIVNICA
3 UŠP DELNICE
4 UŠP OSIJEK
5 UŠP SISAK
6 UŠP NOVA GRADIŠKA
8 UŠP KARLOVAC