Aktuelle Seite: Startseite Unternehmen Über uns

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

O nama

 

Poduzeće u sadašnjem obliku nastalo je odlukom Trgovačkog suda u Zagrebu od 8. travnja 2002.


OSNOVNI PODACI

Tvrtka/naziv:
HRVATSKE ŠUME
društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: HŠ d.o.o.
Temeljni kapital: 1.171.670.000,00 kuna, upl. u cijelosti
Adresa: Zagreb, Ulica kneza Branimira 1
MBS: 080251008 Trgovački sud Zagreb
Porezni broj: 3631133
OIB: 69693144506

IBAN:

HR46 2340 0091 1001 0036 0
kod Privredne banke Zagreb

Tel-fax: 01/ 48 04 111 01/ 48 04 101

Uprava:

Krunoslav Jakupčić - Predsjednik Uprave
Ante Sabljić - član Uprave
Igor Fazekaš - član Uprave

Djelomični izvadak iz sudskog registra pdf

Hrvatske šume, društvo s organičenom odgovornošću je pravni sljednik "Hrvatskih šuma", javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb, osnovanog na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 41/90), s početkom rada 1. siječnja 1991.godine.
Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb, bilo je pravni sljednik više gospodarskih subjekata.

Hrvatske šume d.o.o. danas su troslojno organizirano trgovačko društvo u vlasništvu države s Direkcijom u Zagrebu, 17 uprava šuma-podružnica i 169 šumarija. Na čelu društva je predsjednik uprave, rad kontrolira Nadzorni odbor (oboje imenuje Vlada RH), a temeljene odluke donosi Skupština društva. Tvtka zapošljava oko 8.000 radnika od čega 1.250 s visokom stručnom spremom.

 

 

OSOBNA ISKAZNICA

Reljefna i klimatska različitost Hrvatske uvjetuje i njenu raskošnu vegetacijsku raznolikost. Od blizu 2.485.611 milijuna ha šuma i šumskog zemljišta u Hrvatskoj, koje pokrivaju 37% ukupne površine države, 95% su prirodne šume i to je ono čime se hrvatski šumari ponose. Šumom obrasle površine iznose 2.078.289 ha, neobraslo šumsko zemljište zauzima 345.952 ha, te neplodno šumsko zemljište 61.370 ha. Bjelogorične šume prevladavaju na 84% šumskog područja dok crnogorične šume zauzimaju 16% područja. Glavne vrste drveća su bukva (35%), hrast (27%), obični grab (8%), obični jasen (3%), ostale tvrde bjelogorične vrste (7%), meke bjelogorice (4%), jela i smreka (13%), bor (2%) i druge crnogorične vrste (1%).

Svake godine u Hrvatskim šumama priraste 9,6 milijuna m3 drvne mase, a godišnje se sječe 5,4 milijuna m3 bruto.

Od ukupnih površina po šumama i šumskim zemljištem, na krške šume i zemljišta otpada oko milijun hektara (42% svih šuma u Hrvatskoj). Njihova je osnovna vrijednost sadržana i njihovim općekorisnim funkcijama, u čuvanju tla od erozija, u oblikovanju krajolika, u promociji turizma.

 

LOVSTVO, TURIZAM, REKREACIJA...

Oko 89% ukupnog prihoda Hrvatske šume ostvaruju od osnovne djelatnosti - prodaje drveta. No, sve više na važnosti dobivaju i neke druge djelatnosti vezane za šumarstvo kao lovstvo, rekreativne aktivnosti i neke druge djelatnosti koje proizlaze iz širokog spektra općekorisnih funkcija.

Hrvatske šume gospodare s 37 državnih lovišta ukupne površine 331.000 ha u kojima domaći i strani lovci mogu loviti običnog jelena (prema posljednjem brojnom stanju divljači ovdje obitava 2916 grla), jelena lopatara, srnu, divokozu, muflona, divlju svinju, medvjeda, a od niske divljači zeca, fazana, divlju patku. Izgrađeni su brojni lovnotehnički objekti i lovačke kuće u kojima odsjedaju lovci. Neke od njih, nove ili obnovljene, kao Zlatna greda i Ćošak šume u Baranji, Brezovica u Sisku, Kondrić u Đakovu, Čambina u Podravini, Radinje u N. Gradiški i Fazanerija Peski u Đurđevcu sjajan su izlog lovišta, ljudi, običaja i kulinarskih dostignuća neke zemlje.

U dodatne djelatnosti spada i briga o šumskom bogatstvu. Velike vrijednosti krije šuma hrasta lužnjaka u Istri, kod drevnog gradića Motovuna. Pod korijenjem stogodišnjih hrastova rastu najskuplje gljive na svijetu, tartufi. Pronalaze ih specijalno obučeni psi koji ih nanjuše u zemlji, a u Istri se godišnje pronađe 3-5.000 kg ove cijenjene delicije.

 

Aktuelle Seite: Startseite Unternehmen Über uns