This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

JAVNI UVID iz 2016. godine

 

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA ZA OSNOVU GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU "KRNDIJA NAŠIČKA"

Uprava šuma podružnica Našice obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je pri završetku izrada Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Krndija Našička“ na području šumarije Našice. Uvid u Osnovu gospodarenja moći će se izvršiti od 28. studenoga 2016. do 9. prosinca 2016. godine u prostorijama Šumarije Našice, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Našice na adresi Trg Izidora Kršnjavija 2, 31500 Našice. Javna rasprava za ovu gospodarsku jedinicu održati će se 12. prosinca 2016. godine u 10 sati u rasadniku „Gajić“, Našička ulica 78, Zoljan.

 


 

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA ZA PROGRAM GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU "PUPNATSKA LUKA"

Uprava šuma podružnica Našice obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Pupnatska luka" na području šumarije Korčula. Uvid u Program gospodarenja moći će se izvršiti od 14. studenoga 2016. do 28. studenoga 2016. godine u prostorijama Šumarije Korčula, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Korčula na adresi Ulica 32, broj 7, 20271 Blato. Javna rasprava za ovu gospodarsku jedinicu održati će se 29. studenoga 2016. godine u 10 sati u prostorijama Šumarije Korčula.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi Programa gospodarenja šumama šumoposjednika gospodarske jedinice "Smoljanac - Korenica" 

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama šumoposjednika s važnošću od 2015. do 2024. godine) za gospodarsku jedinicu "Smoljanac - Korenica". Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, i to na području Općine Plitvička Jezera, a obuhvaća sljedeće

Katastarske općine

Ličko Petrovo Selo Prijeboj Korenica
Plitvička Jezera Smoljanac Vaganac

 

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 26.09.2016. do 07.10.2016. godine, radnim danom od 08 do 12 sati, u Šumariji Korenica, Riječka 6., u Korenici. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava planira se održati dana 10.10.2016. godine s početkom u 12:30 sati u prostorijama Šumarije Korenica, Riječka 6., u Korenici.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi Programa gospodarenja šumama šumoposjednika gospodarske jedinice "Donjolapačke šume" 

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama šumoposjednika s važnošću od 2015. do 2024. godine) za gospodarsku jedinicu "Donjolapačke šume". Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, i to na području Općine Donji Lapac, a obuhvaća slijedeće

Katastarske općine

Boričevac Donji Lapac Nebljusi
Bušević Gornji Lapac Oraovac
Dnopolje Kestenovac Seoce
Dobroselo Kruge Štrbci
Doljani Melinovac

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 26.09.2016. do 07.10.2016. godine, radnim danom od 08 do 12 sati, u Šumariji Donji Lapac, Stojana Matića 5., u Donjem Lapcu. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava planira se održati dana 10.10.2016. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Donji Lapac, Stojana Matića 5., u Donjem Lapcu.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi Programa gospodarenja šumama šumoposjednika gospodarske jedinice "Ploča - Ričice"

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama šumoposjednika s važnošću od 2015. do 2024. godine) za gospodarsku jedinicu "Ploča - Ričice". Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, i to na području Općine Lovinac, a obuhvaća sljedeće katastarske općine:

Katastarske općine

Kik Ploča Smokrić
Lovinac Ričice Vranik

 

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 19.09.2016. do 30.09.2016. godine, radnim danom od 08 do 12 sati, u Šumariji Sveti Rok, Dr. Mile Budaka 3. u Svetom Roku. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava planira se održati dana 03.10.2016. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Šumarije Sveti Rok, Dr. Mile Budaka 3. u Svetom Roku.


Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi Program gospodarenja šumama šumoposjednika gospodarske jedinice "Udbinske šume"

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama šumoposjednika s važnošću od 2015. do 2024. godine) za gospodarsku jedinicu "Udbinske šume". Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, i to na području Općine Udbina, a obuhvaća sljedeće katastarske općine:

Katastarske općine

JOŠAN MEKINJAR SVRAČKOVO SELO
KOMIĆ MUTILIĆ UDBINA
KRBAVA PODLAPAČA VISUĆ
KURJAK SREDNJA GORA  

 

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 19.09.2016. do 30.09.2016. godine, radnim danom od 08 do 12 sati, u Šumariji Udbina, IX. gardijske brigade 18. u Udbini. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava planira se održati dana 03.10.2016. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Udbina, IX. gardijske brigade 18. u Udbini.


 
JAVNA RASPRAVA ZA GJ MRKOPALJ
 
Obavještavamo Vas da je u izradi elaborat Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „MRKOPALJ“. U elaboratu Programa gospodarenja propisano je gospodarenje šumama na predmetnom području (utvrđena je drvna zaliha i prirast, propisana sječiva masa, radovi biološke obnove šuma, izgradnja cesta, gospodarenje s divljači, korištenje ne drvnih proizvoda i sl.). Program se izrađuje za period od 10 godina.
Prema FSC certifikatu imamo obvezu informiranja javnosti o svojim djelatnostima i osigurati javnost podataka te će se sukladno tome dana 29. rujna 2016. od 09 do 11 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u Mrkoplju održati javna rasprava o podacima vezanim za Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „MRKOPALJ“. Molimo da obavijest istaknete na oglasnoj ploči kako bi svi zainteresirani bili na vrijeme obaviješteni.
Za sve dodatne informacije i upite u vezi predmetnog Programa gospodarenja obratite se Damir Trnski, dipl. ing. šumarstva, na telefon 051/829-727.
 

 
JAVNA RASPRAVA ZA GJ FUŽINE
 
Obavještavamo Vas da je u izradi elaborat Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „FUŽINE“. U elaboratu Programa gospodarenja propisano je gospodarenje šumama na predmetnom području (utvrđena je drvna zaliha i prirast, propisana sječiva masa, radovi biološke obnove šuma, izgradnja cesta, gospodarenje s divljači, korištenje ne drvnih proizvoda i sl.). Program se izrađuje za period od 10 godina.
Prema FSC certifikatu imamo obvezu informiranja javnosti o svojim djelatnostima i osigurati javnost podataka te će se sukladno tome dana 30. rujna 2016. od 10 do 12 sati u prostorijama Šumarije Fužine održati javna rasprava o podacima vezanim za Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „FUŽINE“. Molimo da obavijest istaknete na oglasnoj ploči kako bi svi zainteresirani bili na vrijeme obaviješteni.
Za sve dodatne informacije i upite u vezi predmetnog Programa gospodarenja obratite se Damir Trnski, dipl. ing. šumarstva, na telefon 051/829-727.
 

 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI  ZA PROGRAM GOSPODARENJA ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „CETINSKE ŠUME“

Odjel za uređivanje šuma UŠP Split, obavještava sve zainteresirane strane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Cetinske šume“ s važnošću od 2015. do 2024. godine pri kraju. Ovaj Program obuhvaća katastarske općine: Opanci, Blato na Cetini, Čišla, Gornji Dolac, Katuni, Kostanje, Kreševo, Kučine, Nova Sela, Omiš, Podgrađe, Rogoznica, Slime, Srijane, Svinišće, Trmbusi, Zvečanje i Žeževica. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati  od ponedjeljka 19. rujna do ponedjeljka 03. listopada 2016. godine, svakim radnim danom u vremenu od 12 do 14 sati u prostorijama  UŠP Split, Odjel za uređivanje šuma, Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split. Javna rasprava održati će se u ponedjeljak 03. listopada  2016. godine s početkom u 10 sati u prostorijama škole u Docu Donjem. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u  prostorijama  UŠP Split, Odjel za uređivanje šuma ili poštom na adresu UŠP Split, Odjel za uređivanje šuma, Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split.


Javni uvid za gospodarsku jedinicu „Jastrebarsko - Okić“

Odjel za uređivanje šuma UŠP Zagreb obavještava sve zainteresirane strane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Jastrebarsko - Okić“ s važnošću od 2015. do 2024. godine pri kraju. Ovaj Program obuhvaća katastarske općine Plešivica, Plešivička Reka, Desinec, Jastrebarsko, Okić i Klinča Sela.

Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti od ponedjeljka 19. do 30. rujna, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati u prostorijama Savjetodavne službe na adresi Dr. Franje Tuđmana 47 u Jastrebarskom. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na gore navedenoj adresi Savjetodavne službe, ili poštom na adresu UŠP Zagreb, Nazorova 7, 10000 Zagreb.

Javna rasprava planira se održati u srijedu, dana 28. rujna 2016. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Centra za kulturu Jastrebarsko na adresi Dr. Franje Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko.


Javna rasprava za GJ Čabar

Obavještavamo Vas da je u izradi elaborat Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Čabar“. U elaboratu Programa gospodarenja propisano je gospodarenje šumama na predmetnom području (utvrđena je drvna zaliha i prirast, propisana sječiva masa, radovi biološke obnove šuma, izgradnja cesta, gospodarenje s divljači, korištenje ne drvnih proizvoda i sl.). Program se izrađuje za period od 10 godina. Prema FSC certifikatu imamo obvezu informiranja javnosti o svojim djelatnostima i osigurati javnost podataka te će se sukladno tome dana 21. rujna 2016. od 10 do 12 sati u prostorijama Šumarije Tršće održati javna rasprava o podacima vezanim za Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Čabar“. Molimo da obavijest istaknete na oglasnoj ploči kako bi svi zainteresirani bili na vrijeme obaviješteni. Za sve dodatne informacije i upite u vezi predmetnog Programa gospodarenja obratite se Davor Hilak, dipl. ing. šumarstva, na telefon 051/829-739.


Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu Biokovska sela na području šumarije Makarska i šumarije Metković

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (program gospodarenja s važnošću od 2016. do 2025. godine) za gospodarsku jedinicu Drvenik - Plana na području šumarije Makarska i šumarije Metković. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na području općina Podgora i Gradac, odnosno obuhvaća katastarske općine: Brist, Gradac, Podaca, Drašince, Drvenik, Igrane, Zaostrog i Živogošče. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 12. do 26. rujna 2016. godine, radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, u prostorijama Uprave šuma podružnica Split, Šumarija Makarska, Ulica kralja Petra Krešimira IV 36. Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 27. rujna 2016. godine (utorak) s početkom u 12:00 sati u prostorijama šumarije Makarska.


 Poziv za javnu raspravu Maglaj - Kruškovnik

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Imotski i Šumarija Sinj sve zainteresirane obavještava da je u fazi izrada Programa gospodarenja za Gospodarsku jedinicu Maglaj - Kruškovnik. Program se izrađuje za razdoblje od 10 godina (1. I. 2016. - 31. XII. 2025). Gospodarska jedinica Maglaj - Kruškovnik nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije. Šume navedene gospodarske jedinice prostiru se na području Uprave šuma Podružnica Split kojima gospodari Šumarija Imotski i Šumarija Sinj.  Šume Gospodarske jedinice Maglaj - Kruškovnik nalaze se na području općina: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Proložac i Trilj odnosno obuhvaćaju katastarske općine: Aržano, Cista, Dobranje, Lokvičići, Lovreć, Opanci, Ričice, Studenci, Svib, Postranje i Tijarica. Gospodarska jedinica Maglaj-Kruškovnik nalazi se između 43o 25’- 43o 35’ sjeverne geografske širine i 16o 58’ - 17o 05’ istočne geografske dužine. Širina gospodarske jedinice (smjer sjeveroistok - jugozapad) iznosi od 4,5 km do 9,2 km, a dužina (smjer jugoistok - sjeverozapad) je 19 km.   Zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu Program gospodarenja pregledati na javnom uvidu u prostorijama Šumarije Imotski, Put Gaja 22, Imotski, od 12. - 26. rujna 2016. godine, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati, radnim danom.

Javna rasprava održat će se u srijedu, 28. rujna 2016. godine u 12 sati u prostorijama Šumarije Imotski.


Poziv za javnu raspravu za GJ Biokovska Sela

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Imotski i Šumarija Makarska sve zainteresirane obavještava da je u fazi izrada Programa gospodarenja za Gospodarsku jedinicu Biokovska Sela. Program se izrađuje za razdoblje od 10 godina (1. I. 2016. - 31. XII. 2025). Gospodarska jedinica Biokovska Sela nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije. Šume navedene gospodarske jedinice prostiru se na području Uprave šuma Podružnica Split kojima gospodari Šumarija Imotski i Šumarija Makarska. Šume Gospodarske jedinice Biokovska Sela nalaze se na području grada Makarske, općina: Podgora, Šestanovac, Tučepi i Zagvozd, odnosno obuhvaćaju katastarske općine: Bast-Baška voda, Brela, Grabovac, Kotišina, Makarska-Makar, Podgora, Rašćane, Tučepi, Veliko brdo, Zagvozd, Žeževica i Župa. Zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu Program gospodarenja pregledati na javnom uvidu u prostorijama Šumarije Imotski, Put Gaja 22, Imotski, od 12. - 26. rujna 2016. godine, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati, radnim danom.

Javna rasprava održat će se u srijedu, 28. rujna 2016. godine u 11 sati u prostorijama Šumarije Imotski.


Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za g.j. Osoje

Hrvatske šume d.o.o Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma da je u fazi odobravanje Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu Osoje. Program gospodarenja je izrađen za razdoblje od 10 godina (01.01.2016.- 31.12.2025.). Gospodarska jedinica Osoje obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske županije i to na području Općine Lokvičići, Općine Lovreć, Općine Podbablje, Općine Proložac, Općine Runovići, Općine Zagvozd i Općine Zmijavci, odnosno slijedećih katastarskih općina:     

Katastarske općine

Krstatice Postranje
Lovkičići Runovići
Medovdolac Slivno
Podbablje Zagvozd
Poljica  

 

Javni uvid u Program gospodarenja bit će u razdoblju od od 30. kolovoza 2016. godine do 12. rujna 2016. godine u prostorijama Šumarije Imotski, Put Gaja 22, Imotski, radnim danom od 08 do 12 sati.   Javna rasprava održat će se dana 13. rujna 2016. godine (utorak) u prostorijama  Šumarije Imotski, s početkom u 12,00 sati. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, obratiti se dr.sc. Daliboru Štorgi (tel. 048/250-904 ili 098/451-641).

 


Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za g.j. Paške šume

Hrvatske šume d.o.o Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma da je u fazi odobravanje Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Paške šume. Program gospodarenja je izrađen za razdoblje od 10 godina (01.01.2015.- 31.12.2024.). Gospodarska jedinica Paške šume obuhvaća područje Ličko-senjske i Zadarske županije i to na području Grada Novalje, Grada Paga, Općine Kolan i Općine Povljana, odnosno slijedećih katastarskih općina:     

Katastarske općine

Barbati Pag
Dinjiška Povljana
Kolan
Lun
Novalja

 

Javni uvid u Program gospodarenja bit će u razdoblju od 31. kolovoza do 14. rujna 2016. godine u prostorijama Šumarije Pag, Zeleni put 5 u Novalji radnim danom od 07:30 do 13:30 sati.   Javna rasprava održat će se dana 15. rujna 2016. godine (četvrtak) u prostorijama  Šumarije Pag u Novalji s početkom u 11,00 sati. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, obratiti se dr.sc. Daliboru Štorgi (tel. 048/250-904 ili 098/451-641).


Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za g.j. Orljača

Hrvatske šume d.o.o Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma da je u fazi odobravanje Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu Orljača. Program gospodarenja je izrađen za razdoblje od 10 godina (01.01.2016.- 31.12.2025.). Gospodarska jedinica Orljača obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske županije i to na području Općine Lokvičići, Općine Lovreć, Općine Podbablje, Općine Runovići, Općine Šestanovac, Općine Vrgorac i Općine Zagvozd, odnosno slijedećih katastarskih općina:   

Katastarske općine

Grabovac Poljica
Krstatice Raščane
Lokvičići Slivno
Lovreć Zagvozd
Medovdolac Župa

 

Javni uvid u Program gospodarenja bit će u razdoblju od od 30. kolovoza 2016. godine do 12. rujna 2016. godine u prostorijama Šumarije Imotski, Put Gaja 22, Imotski, radnim danom od 08 do 12 sati.   Javna rasprava održat će se dana 13. rujna 2016. godine (utorak) u prostorijama  Šumarije Imotski, s početkom u 11,00 sati. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, obratiti se dr.sc. Daliboru Štorgi (tel. 048/250-904 ili 098/451-641).


OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU ZA GJ HUMSKI BREGI

Odjel za uređivanje šuma UŠP Koprivnica obaviještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (program za gospodarenje šumama šumoposjednika s važnošću od 2015. do 2024. godine) za gospodarsku jedinicu Humski bregi. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Krapinsko-zagorskoj županiji, na području Općine Hum na Sutli. Ovaj Program obuhvaća katastarske općine Brezno, Druškovec Humski, Hum na Sutli, Lupinjak i Prišlin. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 10. kolovoza do 25. kolovoza 2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u prostorijama općine Donja Stubica na adresi Trg Matije Gupca 22. Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 26. kolovoza 2016. godine (petak) s početkom u 10 sati u prostorijama općine Donja Stubica.

 


OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI ZA PROGRAM GOSPODARENJA ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „LASTOVSKE ŠUME“

Odjel za uređivanje šuma UŠP Split, obavještava sve zainteresirane strane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Lastovske šume“ s važnošću od 2015. do 2024. godine pri kraju. Ovaj Program obuhvaća katastarsku općinu Lastovo.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati od četvrtka 18. kolovoza do petka 02. rujna 2016. godine, svakim radnim danom u vremenu od 12 do 14 sati u prostorijama zgrade Općine Lastovo - prizemlje, Dolac 3.
Javna rasprava održati će se u petak 02. rujna 2016. godine s početkom u 19 sati u prostorijama Mala sale, Pjevor 14 Lastovo.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u u prostorijama zgrade Općine Lastovo - prizemlje, Dolac 3 ili poštom na adresu UŠP Split, Odjel za uređivanje šuma, Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split.

 


 

Obavijest od javnom uvidu za Programe gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarske jedinice: Sveta Gora, Čabar, Mrkopalj i Fužine

Uprava šuma Podružnica Delnice obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC standardu certifikacije šuma, da je u tijeku izrada Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za: GJ Sveta Gora, GJ Čabar, GJ Mrkopalj i GJ Fužine.  Svi Programi gospodarenja šumoposjednika imaju  važnost  od 01.01.2016. do 31.12.2025. Uvid u navedene Programe gospodarenja šumoposjednika može se izvršiti u prostorijama Odjela za uređivanje šuma Delnice, radnim danom od 9 do 13 sati, od dana objave pa do 19. kolovoza 2016. Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Delnice, Odjel za uređivanje šuma, Supilova 32, 51300 Delnice. Javna rasprava za navedene  Programe bit će održana nakon 19. kolovoza ovisno o završetku izrade svakog pojedinog Programa.

 


 

Obavijest od javnom uvidu za Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu (GJ): GJ“Gložac“ i GJ „Gluhe drage“, GJ „Platak“ i GJ „Sušica“

Uprava šuma Podružnica Delnice obavještava sve zainteresirane da je u tijeku izrada Osnova gospodarenja na području UŠP Delnice za GJ „Gložac" i „Gluhe drage“ (šumarija Vrbovsko), GJ „Platak“ (šumarija Rijeka), te GJ „Sušica“ (šumarija Gerovo). Sve su Osnove gospodarenja s važnošću od 01.01.2017. do 31.12.2026. Uvid u izradu navedenih Osnova gospodarenja može se izvršiti u prostorijama Odjela za uređivanje šuma Delnice, radnim danom od 9 do 13 sati, sve do 15. studenog 2016. Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Delnice, Odjel za uređivanje šuma, Supilova 32, 51300 Delnice. Javna rasprava za navedene Osnove gospodarenja bit će održana naknadno, ovisno o završetku izrade svake pojedine Osnova gospodarenja.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu "Marina glava" na području šumarija Gospić i Perušić

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama s važnošću od 2016. do 2025. godine) za gospodarsku jedinicu "Marina glava" na području šumarija Gospić i Perušić. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Konjsko Brdo, Perušić, Široka Kula i Lički Osik, odnosno Općina Perušić i Gospić. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 25.07.2016. do 16.08.2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u šumariji Perušić, Dr. Ante Starčevića 9. u Perušiću. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 17.08.2016. godine s početkom u 9:00 sati u zgradi šumarije Perušić, Dr. Ante Starčevića 9. u Perušiću.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu Novigradska planina na području šumarije Koprivnica

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (osnova gospodarenja s važnošću od 2016. do 2025. godine) za gospodarsku jedinicu Novigradska planina na području šumarije Koprivnica. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, na području Grada Koprivnice, Općina Koprivnički bregi, Novigrad podravski i Sokolovac. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 20. lipnja do 4. srpnja 2016. godine, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati, u prostorijama Uprave šuma podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica. Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 5. srpnja 2016. godine (utorak) s početkom u 9:00 sati u prostorijama šumarije Koprivnica, Močile 2, Koprivnica.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu Trakošćan na području šumarije Ivanec

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (osnova gospodarenja s važnošću od 2016. do 2025. godine) za gospodarsku jedinicu Trakošćan na području šumarije Ivanec. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Varaždinskoj županiji, na području Općine Bednja, odnosno katastarskih općina  Trakošćan, Bednja i Šaša. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 17. lipnja do 7. srpnja 2016. godine, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati, u prostorijama Uprave šuma podružnica Koprivnica, šumarija Ivanec u Ivancu. Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 7. srpnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama šumarije Ivanec u Ivancu.

 


 

Javni uvid za gospodarsku jedinicu „Vukomeričko Kravarska brda“

Odjel za uređivanje šuma UŠP Zagreb obavještava sve zainteresirane strane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Vukomeričko Kravarska brda“ s važnošću od 2015. do 2024. godine pri kraju. Ovaj Program obuhvaća katastarske općine Bukovčak, Novo Brdo, Kravarsko, Kozjača, Cerovski Vrh, Cvetković Brdo, Dubranec, Vukomerić i Gustelnica.

Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti od ponedjeljka 20. lipnja do petka 8. srpnja, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Velika Gorica. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Velika Gorica na adresi Kneza Branimira 1, 10410 Velika Gorica, ili poštom na adresu UŠP Zagreb Nazorova 7, 10000 Zagreb.

Javna rasprava planira se održati u četvrtak, dana 7. srpnja 2016. godine s početkom u 10 sati u prostorijama lugarnice Krušak na adresi Krušak bb, Velika Buna.

 


 

JAVNI UVID U OSNOVU GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „PRAŠNIK“

Sukladno FSC standardu za certifikaciju šuma, Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da je izrađen prvi prijedlog uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „PRAŠNIK“ koja se nalazi na području UŠP Nova Gradiška, Šumarija Stara Gradiška. Javnom uvidu u Osnovu gospodarenja moguće je pristupiti od 15. lipnja do 29. lipnja 2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Stara Gradiška, Zagrebačka 44, Okučani.
Javno predstavljanje Osnove gospodarenja održat će se u petak, 1. srpnja 2016. godine u 10 sati u prostoru Šumarije Stara Gradiška.
Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Odjel za uređivanje šuma UŠP Našice, J. J. Strossmayera 1, 31500 Našice.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu "Šijanova kosa" na području šumarije Korenica

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama s važnošću od 2016. do 2025. godine) za gospodarsku jedinicu "Šijanova kosa" na području šumarije Korenica. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Trnavac, Krbavica, Kozjan, Korenica, Čanak i Bunić, odnosno Općina Plitvička Jezera i Udbina. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 10.06.2016. do 28.06.2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u šumariji Korenica, Riječka 6. u Korenici. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 29.06.2016. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi šumarije Korenica, Riječka 6. u Korenici.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu "Trovrh - Kik" na području šumarije Korenica

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2016. do 2025. godine, kao i Program gospodarenja za šumski sjemenski objekt u sjemenskoj sastojini Crnog bora) za gospodarsku jedinicu "Trovrh - Kik" na području šumarije Korenica. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Bjelopolje, Korenica i Prijeboj, odnosno Općina Plitvička Jezera i Udbina. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnih elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 10.06.2016. do 28.06.2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u šumariji Korenica, Riječka 6. u Korenici. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 29.06.2016. godine s početkom u 9:00 sati u zgradi šumarije Korenica, Riječka 6. u Korenici.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu "Vrelo Zrmanje" na području šumarije Gračac

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama s važnošću od 2016. do 2025. godine) za gospodarsku jedinicu "Vrelo Zrmanje" na području šumarije Gračac. Navedena gospodarska jedinica uglavnom se nalazi u Zadarskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Palanka, Pribudić, Prljevo, Velika Popina, Vrelo i Zrmanja, odnosno Općine Gračac. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnih elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 10.06.2016. do 04.07.2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u šumariji Gračac, Nikole Tesle 21. u Gračacu. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 05.07.2016. godine s početkom u 09:00 sati u zgradi šumarije Gračac, Nikole Tesle 21. u Gračacu.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu "Kompoljski vrh" na području šumarije Otočac

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2016. do 2025. godine) za gospodarsku jedinicu "Kompoljski vrh" na području šumarije Otočac. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Brlog, Brloška Dubrava, Kompolje, Otočac i Škare, odnosno Grada Otočca. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnih elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 10.06.2016. do 29.06.2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u šumariji Otočac, Kralja Zvonimira 60. u Otočcu. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 30.06.2016. godine s početkom u 9:00 sati u zgradi šumarije Otočac, Kralja Zvonimira 60. u Otočcu.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i prijedlogu osnove gospodarenja za G.J. SAVSKI LUGOVI


„Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Vinkovci, šumarija Gunja obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove o mogućnosti javnog uvida u prijedlog osnove gospodarenja za g.j. SAVSKI LUGOVI, u periodu od 06. do 17. lipnja 2016. radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, u prostorijama Uprave šuma Podružnica Vinkovci, Odjel za uređivanje šuma, Trg bana J.Šokčevića 20, Vinkovci. Pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe može se dostaviti do 17. lipnja 2016.godine na adresu Odjela za uređivanje šuma ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Javna rasprava o prijedlogu osnove gospodarenja za g.j. SAVSKI LUGOVI će se održati 17. lipnja (petak) 2016.godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama šumarije Gunja, Savska 3.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. TREPČA

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „TREPČA“ kojom gospodari Šumarija Gvozd . Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2016. – 31. prosinca 2025. godine može se obaviti u Šumariji Gvozd, Vrginmost, Kralja Petra Svačića 5, od 31. svibnja  -  14. lipnja   2016. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Gvozd u Vrginmostu   14. lipnja  2016. godine  od 10.00 do 12.00 sati.

 


 

JAVNI UVID U OSNOVU GOSPODARENJA ŠUMAMA NA KRŠU ZA GJ PRIOBALNE ŠUME ROVINJ

Obavještavamo Vas da je u izradi elaborat Programa za  gospodarenja šumama na kršu za GJ „Priobalne šume Rovinj“ Šumarije Rovinj. U elaboratu Programa gospodarenja propisano je gospodarenje šumama na predmetnom području (utvrđena je drvna zaliha i prirast, propisana sječiva masa, radovi biološke obnove šuma, izgradnja cesta, gospodarenje s divljači, korištenje ne drvnih proizvoda i sl.). Program se izrađuje za period od 10 godina.
Prema FSC certifikatu imamo obvezu informiranja javnosti o svojim djelatnostima i osigurati javnost podataka te će se sukladno tome dana 31. svibnja 2016. od 9 do 11 sati u prostorijama Šumarije Rovinj održati javna rasprava o podacima za Program gospodarenja šumama na kršu za GJ „Priobalne šume Rovinj“. Molimo da obavijest istaknete na oglasnoj ploči kako bi svi zainteresirani bili na vrijeme obaviješteni.
Za sve dodatne informacije i upite u vezi predmetnog Programa gospodarenja obratite se Davor Hilak, dipl. ing. šumarstva, na telefon 051/829-739.

 


 

JAVNI UVID UREĐAJNOG ELABORATA ZA GJ ZAPADNI PAPUK ZEČEVAČKI

Uprava šuma Podružnica Požega obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u tijeku odobrenje uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Zapadni Papuk zvečevački“ na području šumarija Kamenska i općina Brestovac i Velika.
Svim zainteresiranim građanima, udrugama i ustanovama dajemo na uvid uređajni zapisnik i kartografski materijal za navedenu gospodarsku jedinicu u prostorijama Općine Brestovac od 16.05. do 30.05.2016. god. u vremenu od 7-15 sati.
Prezentacija i javna rasprava održat će se 31.05.2016. god. s početkom u 9 sati u prostorijama Općine Brestovac. Svi korisni prijedlozi koji nisu u suprotnosti sa ciljevima gospodarenja, zakonima i ostalim propisima biti će razmotreni.

 


 

JAVNI UVID U OSNOVU GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „GREDE-KAMARE“

Sukladno FSC standardu za certifikaciju šuma, Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da je izrađen prvi prijedlog uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Grede-Kamare“ koja se nalazi na području Šumarije Jasenovac. Javnom uvidu u spomenut elaborat moguće je pristupiti od 9. 5. do 24. 5. 2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama Odjela za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J.J.Strossmayera 11, Nova Gradiška.
Javno predstavljanje Osnove gospodarenja navedene jedinice održat će se u srijedu, 25. 5. 2015. godine od 10 do 12 sati u prostoru Šumarije Jasenovac, Kolodvorska 5 u Jasenovcu.
Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Odjel za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J.J. Strossmayera 11, 35400 Nova Gradiška.

 


 

Javni uvid u Program gospodarenja šumama posebne namjene za G.J. "ŠTIROVAČA"

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj, Šumarija Krasno obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma da je u fazi odobravanja Program gospodarenja šumama posebne namjene za gospodarsku jedinicu "Štirovača". Program je izrađen za razdoblje od 10 godina (01.01.2016. - 31.12.2025.). Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu Program gospodarenja šumama posebne namjene pogledati u prostorijama UŠP SENJ ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA, , od 09.svibnja  do 20. svibnja 2016. godine, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati, radnim danom. Javna rasprava održat će se u utorak , 17. svibnja 2016. godine u 11 sati u prostorijama UŠP Senj. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u UŠP Senj Odjel za Uređivanje šuma.

 


 

Javni uvid u Program gospodarenja za G.J. „Biograd“

Uprava šuma Podružnica Split - Šumarija Biograd, obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma i Zakonu o šumama, da je izrada Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Biograd“ s važnošću od 2016. do 2025. godine pri kraju. Program je izradio stručni tim Odjela za uređivanje šuma UŠP Zagreb pod rukovođenjem mr. sc. Ivice Milkovića.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu pregledati predloženi Program u razdoblju od ponedjeljka 2. svibnja do petka 20. svibnja, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Biograd. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na adresu Šumarije Biograd, Put Grande 5, 23210 Biograd na moru.

Javna rasprava je planirana za četvrtak, 19. svibnja 2016. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Biograda.


Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Crna draga - Mošune“ šumarije Novi Vinodolski


Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Crna draga - Mošune“ na području šumarije Novi Vinodolski s važnošću od 2016. – 2025. godine. Javni uvid u prijedlog nove Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom  moći će se izvršiti od 02. svibnja do 13. svibnja 2016. godine u prostorijama Šumarije Novi Vinodolski; Korzo Vinodolskog zakona 25;  radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu UŠP Senj, N.Suzana 27, 53270 Senj.


Javni uvid u Program gospodarenja za G.J. „Plame“

Uprava šuma Podružnica Split - Šumarija Hvar, obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma i Zakonu o šumama, da je izrada Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Plame“ s važnošću od 2016. do 2025. godine pri kraju. Program je izradio stručni tim Odjela za uređivanje šuma UŠP Zagreb pod rukovođenjem mr. sc. Ivice Milkovića.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu pregledati predloženi Program u razdoblju od ponedjeljka 18. travnja do petka 6. svibnja, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Hvar. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na adresu Šumarije Hvar, Lučica 810, 21465 Jelsa.

Javna rasprava je planirana za petak, 6. svibnja 2016. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Šumarije Hvar.


Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu "Polača" na području šumarije Benkovac


Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama s važnošću od 2016. do 2025. godine) za gospodarsku jedinicu "Polača" na području šumarije Benkovac. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Zadarskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina: Biljane Donje, Nadin, Raštević, Šopot, Tinj, Jagodnja Donja, Jagodnja Gornja i Polača . Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnih elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 15.04.2016. do 29.04.2016. godine, radnim danom od 12 do 14 sati, u šumariji Benkovac, Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 29.04.2016. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi šumarije Benkovac, Rivine 3, Benkovac.


Javni uvid u Program gospodarenja za G.J. „Srednja Poljica“

Uprava šuma Podružnica Split - Šumarija Split, obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma i Zakonu o šumama, da je izrada Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Srednja Poljica“ s važnošću od 2016. do 2025. godine pri kraju. Program je izradio stručni tim Odjela za uređivanje šuma UŠP Zagreb pod rukovođenjem mr. sc. Ivice Milkovića.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu pregledati predloženi Program u razdoblju od ponedjeljka 18. - 29. travnja, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Split. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na adresu Šumarije Split, Kralja Zvonimira 35/II, 21000 Split.

Javna rasprava je planirana za četvrtak, 28. travnja 2016. godine s početkom u 11 sati u prostorijama Šumarije Split.


 Javni uvid u Program gospodarenja za G.J. „Šćadin“

Uprava šuma Podružnica Split - Šumarija Split, obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma i Zakonu o šumama, da je izrada Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Šćadin“ s važnošću od 2016. do 2025. godine pri kraju. Program je izradio stručni tim Odjela za uređivanje šuma UŠP Zagreb pod rukovođenjem mr. sc. Ivice Milkovića.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu pregledati predloženi Program u razdoblju od ponedjeljka 18. - 29. travnja, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Split. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na adresu Šumarije Split, Kralja Zvonimira 35/II, 21000 Split.

Javna rasprava je planirana za četvrtak, 28. travnja 2016. godine s početkom u 11 sati u prostorijama Šumarije Split.


Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu "Pašman Vrgada" na području šumarije Biograd

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama s važnošću od 2016. do 2025. godine) za gospodarsku jedinicu "Pašman Vrgada" na području šumarije Biograd. Navedena gospodarska jedinica uglavnom se nalazi u Zadarskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina: Banj, Biograd, Dobropoljana, Mrljane, Neviđane, Pašman, Turanj, Tkon, Vrgada i Ždrelac. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnih elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 06.04.2016. do 20.04.2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u šumariji Zadar, prostorije Odjela za uređivanje šuma, V. Maštovića 12 u Zadru. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 20.04.2016. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi šumarije Biograd, Put Grande bb, 23210  Biograd.


Obavijest o javnom uvidu i raspravi o prijedlogu osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Sava, Sisak-Novska" šumarije Sisak


Uprava šuma Podružnica Sisak obavještava sve zainteresirane, da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Sava, Sisak-Novska", Šumarije Sisak za period od 01.01.2014. do 31.12.2023.
Uvid u Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom "Sava, Sisak-Novska" može se izvršiti do 14.travnja 2016. godine u Šumariji Sisak u Sisku, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi mogu se dati prilikom uvida ili poslati poštom na adresu šumarije Sisak ili Odjela za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak.
Javna rasprava će se održati u petak 15. travnja 2016. u 9.00 sati u zgradi Šumarije Sisak, J. Runjanina 12, 44000 Sisak.


POZIV NA UVODNO PREDAVANJE I JAVNU RASPRAVU O PROGRAMU GOSPODARENJA ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI, GJ „MATEŠKO SELO-POLOJ“

Uvodno predavanje i javna rasprava o Programu za gospodarenje šumama šumoposjednika u Karlovačkoj županiji, gospodarska jedinica „Mateško Selo-Poloj“ održat će se u srijedu, 06. travnja 2016. godine u 13 sati, u Perjasici, prostoru lovačkog doma (bivša škola). Sudjelovanjem zainteresirane javnosti, građana pojedinaca, interesnih grupa i lokalne samouprave, želimo prilikom postupka izrade i konačnog prihvaćanja dugoročnih planova gospodarenja šumama na vrijeme pružiti informaciju, odgovoriti na pitanja i dati svima mogućnost uključivanja u postupak, kako bismo obostrano usklađeno i odgovorno koristili šume i šumska zemljišta koja su dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu kao prirodnog bogatstva, a sve s ciljem održanja biološke raznolikosti te osiguranja gospodarenja na načelima gospodarske održivosti, socijalne odgovornosti i ekološke prihvatljivosti. Gospodarska jedinica „Mateško Selo-Poloj“ prostire se na području Općina Barilović, k.o. Perjasica, Svoić, Koransko Selo, Mrežnica i Poloj, te Općine Generalski Stol, k.o. Mateško Selo. 

Primjedbe ili sugestije možete nam uputiti do 20.04.2016. godine,  usmeno na uvodnom predavanju ili pismeno na adresu: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, 43000 Bjelovar, ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA,  n/r  Dražen Husak, dipl.ing.šum. Očekujemo vaš dolazak i sudjelovanje u radu s prijedlozima.


Obavijest o javnoj raspravi za GJ "Planik" šumarije Pazin

Obavještavamo Vas da je u izradi elaborat Programa za  gospodarenja šumama na kršu za GJ „PLANIK“ Šumarije Pazin. U elaboratu Programa gospodarenja propisano je gospodarenje šumama na predmetnom području (utvrđena je drvna zaliha i prirast, propisana sječiva masa, radovi biološke obnove šuma, izgradnja cesta, gospodarenje s divljači, korištenje ne drvnih proizvoda i sl.). Program se izrađuje za period od 10 godina.
Prema FSC certifikatu imamo obvezu informiranja javnosti o svojim djelatnostima i osigurati javnost podataka te će se sukladno tome dana 30. ožujka 2016. od 9 do 11 sati u prostorijama Šumarije Pazin održati javna rasprava o podacima za Program gospodarenja šumama na kršu za GJ „ PLANIK“.
Molimo Vas da obavijest o javnoj prezentaciji izvjesite na oglasnu ploču kako bi bila dostupna javnosti.
Za sve dodatne informacije i upite u vezi predmetnog Programa gospodarenja obratite se mr.sc Tomislavu Kuzele, dipl. ing. šumarstva, na telefon 051/829-739.


Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu "Duboke jasle - Jabukovac" na području šumarije Gračac


Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama s važnošću od 2016. do 2025. godine) za gospodarsku jedinicu "Duboke jasle - Jabukovac " na području šumarije Gračac.
Navedena gospodarska jedinica uglavnom se nalazi u Zadarskoj, te manjim dijelom u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Gračac, Grab i Štikada, odnosno Općinama Lovinac, Gračac i Obrovac.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnih elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 15.03.2016. do 30.03.2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u šumariji Gračac, Nikole Tesle 21. u Gračacu. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 31.03.2016. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi šumarije Gračac, ulica Nikole Tesle 21. u Gračacu.


Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu "Zapadni Resnik" na području šumarije Sveti Rok


Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama s važnošću od 2016. do 2025. godine) za gospodarsku jedinicu "Zapadni Resnik" na području šumarije Sveti Rok.
Navedena gospodarska jedinica uglavnom se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Drenovac Radučki, Komić. Cerje, Kik, Lovinac, Ploča, Raduč, Ričice, Smokrić i Vranik, odnosno Grada Gospića te Općinama Udbina i Lovinac.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnih elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 15.03.2016. do 30.03.2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u šumariji Sveti Rok, Dr. Mile Budaka 3. u Svetom Roku. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 31.03.2016. godine s početkom u 12:00 sati u zgradi šumarije Sveti Rok, ulica Dr. Mile Budaka 3. u Svetom Roku.


Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Motovun“

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Motovun“, s važnošću od 2016. – 2025. godine, na području šumarije Pazin pri kraju. Uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom  „Motovun“ moći će se izvršiti od 15. ožujka do 29. ožujka 2016. godine u prostorijama šumarije Pazin, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 12 sati. Javna rasprava održati će se 30. ožujka 2016. godine u prostorijama šumarije Pazin u 11h. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Pazin na adresi: Jurja Dobrile 2, 52000 Pazin, te poštom na adresu: UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet.


Obavijest o javnom uvidu u prijedlog osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Zelenika" šumarije Novska

Uprava šuma Podružnica Sisak obavještava sve zainteresirane, da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Zelenika", Šumarije Novska, UŠP Nova Gradiška za period od 01.01.2016. do 31.12.2025.
Uvid u Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom "Zelenika" može se izvršiti od 10. ožujka 2016. godine do 24. ožujka 2016. godine u Šumariji Novska, Zagrebačka ulica 37, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati. Primjedbe i prijedlozi mogu se dati prilikom uvida ili poslati poštom na adresu Odjela za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak.
Javna rasprava će se održati u petak 25. ožujka 2016. u 10.00 sati u zgradi Šumarije Novska.

 


 

JAVNI UVID U OSNOVU GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „LJESKOVAČA“

Sukladno FSC standardu za certifikaciju šuma, Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da je izrađen prvi prijedlog uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Ljeskovača“ koja se nalazi na području Šumarija Stara Gradiška. Javnom uvidu u spomenut elaborat moguće je pristupiti od 16. 3. do 30. 3. 2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama Odjela za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J.J.Strossmayera 11, Nova Gradiška.
Javno predstavljanje Osnove gospodarenja navedene jedinice održat će se u četvrtak, 31. 3. 2016. godine u 9 sati u prostoru Šumarije Stara Gradiška, Okučani, 121. brigade HV 1b.
Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Odjel za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J.J. Strossmayera 11, 35400 Nova Gradiška.

 


 

JAVNA RASPRAVA ZA G.J. SUHO

 Obavještavamo Vas da je u izradi elaborat Osnove gospodarenja za GJ „Suho“. U elaboratu Osnove gospodarenja propisano je gospodarenje šumama na predmetnom području (utvrđena je drvna zaliha i prirast, propisana sječiva masa, radovi biološke obnove šuma, izgradnja cesta, gospodarenje s divljači, korištenje nedrvnih proizvoda i sl.). Osnova se izrađuje za period od 10 godina.
Prema FSC certifikatu imamo obvezu informiranja javnosti o svojim djelatnostima i osigurati javnost podataka te će se sukladno tome dana 10.ožujka.2016. od 10 do 12 sati u prostorijama Šumarije Klana održati javni uvid i javna rasprava o podacima Osnova gospodarenja za GJ „Suho“.
Molimo da o javnom uvidu u Osnovu gospodarenja „Suho“ izvijestite na oglasnoj ploči.
Za sve dodatne informacije i upite u vezi predmetne Osnove gospodarenja obratite se Damiru Trnski, dipl. ing. šumarstva, na telefon 051/829-727.

 


 

JAVNA RASPRAVA ZA G.J. OŠTRAC

Obavještavamo Vas da je u izradi elaborat Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Oštrac“. U elaboratu Osnova gospodarenja propisano je gospodarenje šumama na spomenutom području (utvrđena je drvna zaliha i prirast, propisana sječiva masa, šumskouzgojni radovi, izgradnja cesta, gospodarenje s divljači, korištenje nedrvnih proizvoda i sl.). Osnova se izrađuje za period od 10 godina.
Prema FSC certifikatu imamo obvezu informiranja javnosti o svojim djelatnostima i osigurati javnost podataka te će se sukladno tome dana 21. ožujka 2016. od 10 do 12 sati u prostorijama Šumarije Lokve održati javni uvid i javna rasprava o podacima Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Oštrac“.
Za sve dodatne informacije i upite u vezi Osnove gospodarenja za GJ „Oštrac“ obratite se na gsm broj 098 447943 - Goran Prelac, dipl. ing. šumarstva.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. TOPLIČKE KOSE

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Topličke kose“ kojom gospodari Šumarija Topusko . Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2016. – 31. prosinca 2025. godine može se obaviti u Šumariji Topusko, Vrginmost, Kralja Petra Svačića 5, od 7. ožujka -  21. ožujka   2016. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Topusko u Vrginmostu   21. ožujka  2016. godine  od 10.00 do 12.00 sati.

 


 

Javni uvid u Program gospodarenja za G.J. „Nova Sela“

Uprava šuma Podružnica Split - Šumarija Metković, obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma i Zakonu o šumama, da je pri kraju izrada Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Nova Sela“ s važnošću od 2016. do 2025. godine.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu pregledati predloženi Program u razdoblju od ponedjeljka 7. - 21. ožujka, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Metković. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na adresu Šumarije Metković, Splitska 44, 20350 Metković.

Javna rasprava je planirana za četvrtak, 17. ožujka 2016. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Šumarije Metković. Program će predstaviti stručni tim Odjela za uređivanje šuma UŠP Zagreb pod rukovođenjem mr.sc. Ivice Milkovića.

 


 

Javni uvid u Program gospodarenja za G.J. „Zmištak“

Uprava šuma Podružnica Split - Šumarija Knin, obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma i Zakonu o šumama, da je pri kraju izrada uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Zmištak“ s važnošću od 2016. do 2025. godine.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu pregledati predloženi Program u razdoblju od ponedjeljka 7. - 21. ožujka, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Knin. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na adresu Šumarije Knin, Kralja Tomislava 32, 22300 Knin. Javna rasprava se planira održati u utorak, 22. ožujka 2016. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Šumarije Knin. Program će predstaviti diplomirani inženjeri šumarstva Helena Jakobović i Dinko Klarić pod vodstvom rukovoditelja Odjela za uređivanje šuma UŠP Zagreb mr.sc. Ivice Milkovića.

 


 

JAVNI UVID U OSNOVU GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „SAVA, STARA GRADIŠKA-SLAVONSKI BROD“

Sukladno FSC standardu za certifikaciju šuma, Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da je izrađen prvi prijedlog uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Sava, Stara Gradiška-Slavonski Brod“ koja se nalazi na području UŠP Nova Gradiška, Šumarija Stara Gradiška, Nova Gradiška, Nova Kapela i Oriovac. Javnom uvidu u Osnovu gospodarenja moguće je pristupiti od 4. veljače do 18. veljače 2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Stara Gradiška, Zagrebačka 44, Okučani.
Javno predstavljanje Osnove gospodarenja održat će se u utorak, 23. veljače 2016. godine u 10 sati u prostoru Šumarije Stara Gradiška.
Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Odjel za uređivanje šuma UŠP Našice, J. J. Strossmayera 1, 31500 Našice.

 


 

JAVNI UVID U PLAN GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKE JEDINICE „ČESMA“ i „BOLČANSKI-ŽABLJAČKI LUG“

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC standardu certifikacije šuma da je izrađen prijedlog uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Česma“ koja se nalazi na području šumarija: Bjelovar, Čazma i Vrbovec, te gospodarsku jedinicu „Bolčanski-Žabljački lug“ kojom gospodare šumarije Bjelovar i Vrbovec.
Javnom uvidu u spomenute elaborate moguće je pristupiti od 28. siječnja 2016. do 26. veljače 2016. godine, radnim danom od 10 do 12 sati u prostorijama Odjela za uređivanje šuma Uprave šuma Podružnice  Bjelovar, Matošev trg 4, Bjelovar.
Javno predstavljanje navedenih osnova gospodarenja održat će se u ponedjeljak, 15. veljače 2016. godine u 13 sati u prostoru sale za sastanke Uprave šuma Podružnice  Bjelovar, Matošev trg 4, Bjelovar.

 


 

Obavijest o javnom uvidu u prijedlog osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Petrinjčica" šumarije Petrinja


Uprava šuma Podružnica Sisak obavještava sve zainteresirane, da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Petrinjčica", Šumarije Petrinja za period od 01.01.2016. do 31.12.2025.
Uvid u Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom " Petrinjčica" može se izvršiti do 4.veljače 2016. godine u Šumariji Petrinja u Petrinji, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati. Primjedbe i prijedlozi mogu se dati prilikom uvida ili poslati poštom na adresu šumarije Petrinja ili Odjela za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak.
Javna rasprava će se održati u petak 5. veljače 2016. u 10.00 sati u zgradi Šumarije Petrinja, Turkulinova 32, 44250 Petrinja.

 


 

JAVNI UVID U OSNOVU GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „SAVA, SLAVONSKI BROD – SLAVONSKI ŠAMAC“

Sukladno FSC standardu za certifikaciju šuma, Uprava šuma Podružnica Vinkovci obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da je izrađen prvi prijedlog uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Sava, Slavonski Brod – Slavonski Šamac“ koja se nalazi na području Šumarija Oriovac, Slavonski Brod i Trnjani. Javnom uvidu u Osnovu gospodarenja i Program za gospodarenje šumama posebne namjene Posebnog (ornitološkog) rezervata Bara Dvorine kraj Donje Bebrine moguće je pristupiti od 4. siječnja do 20. siječnja 2016. godine, radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Slavonski Brod, Petra Krešimira IV bb, Slavonski Brod.
Javno predstavljanje Osnove gospodarenja i Programa za gospodarenje šumama posebne namjene održat će se u četvrtak, 21. siječnja 2016. godine u 10 sati u prostoru Šumarije Slavonski Brod.
Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Odjel za uređivanje šuma UŠP Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32100 Vinkovci.