This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Projekt FORCRO! prijavljen Europskoj komisiji

Hrvatske šume su 10. rujna 2020. godine prijavile projekt FORCRO!, direktno Europskoj komisiji, na natječaj u okviru programa Horizon 2020. Aktivnosti koje se mogu financirati kroz natječaj uključuju izradu studija i projektne dokumentacije odnosno svih radnji potrebnih za pokretanje investicija. Financiranje iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Osnovni cilj projekta FORCRO! je priprema investicijskih projekata Hrvatskih šuma i to za sljedeće investicije:

• Izgradnja sabirno-logističkih centara za biomasu;

• Izgradnja sabirnih stanica za otkup biomase od građana i pravnih osoba;

• Izgradnja toplana i kotlovnica na biomasu.

Predviđeno je pokretanje navedenih investicija u iznosu od minimalno 20 milijuna eura u toplane i kotlovnice na biomasu, te minimalno 7,5 milijuna eura u sabirno-logističke centre i sabirne stanice za biomasu, pri čemu je izgledno da će sufinanciranje samih investicija ići putem Europskog mehanizma za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility) u okviru instrumenta „NEXT GENERATION EU“.

Projektne aktivnosti uključuju sljedeće:

• Izradu studijske i projektne dokumentacije na razini Glavnog projekta za 3 sabirno-logistička centra za biomasu (tipskog kapaciteta 10.000 t/god) te 30 sabirnih stanice za otkup biomase,

• Izradu studijske projektne dokumentacije na razini Glavnog projekta za toplane i kotlovnice na biomasu (za 60-80 zgrada (ukupni kapacitet kotlova 40 MW)),

• Promocija, komunikacija i diseminacija rezultata na nacionalnoj i EU razini.

Očekivano financiranje iznosi 7,3 milijuna kn bespovratnih sredstava (100 % prihvatljivih troškova).

Prijava na ovaj natječaj je nastavak intenzivnih aktivnosti koje HŠ unazad dvije godine čine u području energije šumske biomase odnosno implementacije svog strateškog investicijskog projekta izgradnje sabirno-logističkih centara, sabirno - logističke stanica, te komunalnih toplana:

· U 2019. godine je izrađena Studija izvodljivosti modela otkupa drvenaste biomase od građana, privatnih šumovlasnika te ostalih pravnih i fizičkih osoba kroz osnivanje sabirno-logističkih centara (SLC) te sabirno logističkih površina.

· U 2019. godini Projekt je od strane Ministarstva poljoprivrede predložen za uvrštenje u Nacionalnu razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

· HŠ su u veljači 2020. godine inicirale pokretanje Nacionalnog programa uporabe energije šumske biomase u javnom sektoru, a kojim je između ostaloga obuhvaćen i predmetni Projekt.

· U lipnju 2020. je Projekt uvršten u Analizu stanja u šumarstvu za potrebe izrade strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske, i to kao zasebna podintervencija. Analizu je izradio Šumarski fakultet za Ministarstvo poljoprivrede, a u svrhu programiranja novih EU operativnih programa.

· U kolovozu 2020. je Projekt predložen za uvrštenje na popis projekta za financiranje putem Europskog mehanizma za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility) u okviru instrumenta „NEXT GENERATION EU“.

next generation eu

horizon 2020