This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Počeli su radovi na izgradnji poučne staze „Stari hrastovi –Trizlovi“

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

stari hrast pocetak4

Hrvatske šume d.o.o., UŠP Vinkovci započeli su provedbu EU projekta „Uspostava i uređenje poučne staze Stari hrastovi – Trizlovi“ iz Natječaja 2018. godine za provedbu mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava - provedba tipa operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”.

Natječaj je bio otvoren u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., a sredstva su osigurana kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europa ulaže u ruralna područja.

Nakon provedenog postupka javne nabave, počeli su građevinski radovi, a predviđeni rok završetka je 11. prosinac 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 585.915,50 HRK (bez PDV-a), od čega su troškovi radova 542.515.,50 HRK, a opći troškovi 43.400,00 HRK. Sufinanciranje je 100 % prihvatljivih troškova od čega je 85 % sufinancirano sredstvima EU, a 15 % sredstvima RH.

Buduća poučna staza dužine oko 400 m nalazi se u Gospodarskoj jedinici Trizlovi-Rastovo, šumskom predijelu Trizlovi kojim gospodari Šumarija Gunja. Navedena Gospodarska jedinica Trizlovi-Rastovo je u Spačvanskom bazenu koji je prepoznatljiv kao najveći kompleks šume hrasta lužnjaka u Europi. Osim što se nalazi u Spačvanskom bazenu koji je cijelom svojom površinom unutar ekološke mreže Natura 2000 za područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001414 i za područja očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000006, poučna staza „Stari hrastovi-Trizlovi“ svojim položajem u prostoru prolazi između stabala hrasta lužnjak starih otprilike 300 godina koji su zaštićeni 1968. godine u kategoriji spomenik prirode "Skupina od 12 usamljenih slavonskih hrastovih stabala".

Poučna staza će biti širine 1,5 m, a uz stazu će biti postavljene drvene klupe, vidikovci, edukacijsko-informacijske ploče, lenta vremena na rezu trupca i nadstrešnica sa klupama i stolovima gdje se može organizirati škola na otvorenom, sve napravljeno od prirodnih materijala.

Svrha uspostave i uređenja ove poučne staze je edukacija i informiranje školske djece i mladih, ali i trajnu edukaciju i informiranje šire javnosti i svih zainteresiranih skupina (lokalno pučanstvo, šetači, biciklisti...) o šumskom ekosustavu, održivom gospodarenju šumama te zaštiti šuma i okoliša. Izgradnjom ove poučne staze omogućit će se korištenje rekreacijskih i turističkih funkcija šuma uz upoznavanje sa prirodnim ljepotama krajobraza i spomenika prirode „Skupina od 12 usamljenih slavonskih hrastovih stabala“.

Poučna staza „Stari hrastovi-Trizlovi“ smještena je u blizini asfaltne ceste i željezničke postaje Stari Drenovci što će omogućiti veći broj posjetitelja, a sve u cilju poboljšanja javne svijesti o važnostima stručnog upravljanja šumskim zemljištem i održivog gospodarenja šumama kao jednog od najsloženijih ekosustava.

stari hrast pocetak2

  stari hrast pocetak1stari hrast pocetak3