This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Obnovljena suradnja Hrvatskih šuma i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode na praćenju populacija velikih zvijeri

U Republici Hrvatskoj, kao i u cijeloj Europskoj uniji, vuk (Canis lupus) i ris (Lynx lynx) imaju status stroge zaštite prema odredbama EU Direktive o staništima (Direktiva 92/43/EEZ), koje su prenesene u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama (NN br. 144/13 i 73/16). Republika Hrvatska dužna je pratiti stanje populacije vuka i risa te osigurati da populacija bude u povoljnom stanju očuvanja.

Tim povodom, obnovljena je suradnja između dviju institucija koje igraju nezaobilaznu ulogu u očuvanju ugroženih vrsta i njihovih staništa, između Hrvatskih šuma d.o.o. i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Obnovom Sporazuma o suradnji pokrenuta je suradnja u prikupljanju podataka o prisutnosti prvenstveno velikih zvijeri, vuka i risa za potrebe praćenja stanja očuvanosti strogo zaštićenih vrsta.

hs zavod1

hs zavod2