This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

HRVATSKE ŠUME UPLATILE 42 MILIJUNA KUNA ŠUMSKOG DOPRINOSA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA I. KVARTAL 2021. GODINE

Šumski doprinos redovita je naknada koju Hrvatske šume uplaćuju
općinama i gradovima, obračunata postotnim stapama od vrijednosti prodaje drveta na panju
na području pojedine jedinice lokalne samouprave

Ranijih godina prosječna godišnja obaveza Hrvatskih šuma d.o.o. za šumski doprinos iznosila je 50-ak milijuna kuna. Novim Zakonom o šumama iz srpnja 2018. godine stope šumskog doprinosa gotovo su udvostručene i sad iznose 5%, odnosno 10% za potpomognuta područja, od ostvarene vrijednosti prodaje drva na panju.

Tako je obveza Hrvatskih šuma s 52 milijuna kuna u 2017. godini, porasla na 126,3 milijuna kuna u 2019. g., dok su u 2020. Hrvatske šume jedinicama lokalne samouprave uplatile iznos šumskog doprinosa u vrijednosti od 125,7 milijuna kuna.

Izvjesno je da će se iznos šumskog doprinosa kretati u sličnim vrijednostima i u 2021. godini. Već za 1. kvartal ukupna obveza Hrvatskih šuma iznosi 42 milijuna kuna. S datumom 29. 04. 2021. g. sve Uprave šuma Podružnice Hrvatskih šuma d.o.o. izvršile su isplatu šumskog doprinosa prema jedinicama lokalne samouprave.

Prema Zakonu o šumama, šumski doprinos jedinicama lokalne samouprave plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma, odnosno drvnih sortimenata. Riječ je o namjenskim sredstvima koje je jedinica lokalne samouprave dužna uložiti isključivo u izgradnju i održavanje infrastrukture.