This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Hrvatskim šumama za strateški projekt planiranja upravljanja šumskim dijelom Natura 2000 područja odobreno 90 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava

ecomanager elementi vidljivosti

U Zagrebu je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – ECOMANAGER“ vrijedan 136 milijuna kuna (uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU- Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.), kojeg potpisuju ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić, te u ime korisnika bespovratnih sredstava, Hrvatskih šuma d.o.o., predsjednik Uprave Krunoslav Jakupčić i član Uprave Igor Fazekaš.

Svoje zadovoljstvo potpisivanjem Ugovora iskazao je ministar Ćorić:

„Projekt „Ecomanager“, namijenjen izradi šumskogospodarskih planova koji su ujedno i planovi upravljanja područjima Natura 2000, jasno ukazuje na nužnost prihvaćanja provedbe zelenih politika i načela koje zagovara Europski zeleni plan.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelo koje provodi zelene politike u Republici Hrvatskoj, prepoznalo je potrebu za suradnjom sa sektorom šumarstva u dostizanju klimatskih ciljeva i ciljeva za bioraznolikost.

Ovaj smo poziv objavili s ciljem ispunjenja zakonskih obveza Republike Hrvatske, ali i doprinosa nacionalnim, europskim i globalnim ciljevima u dostizanju klimatske neutralnosti. Na šume treba gledati kao na cjelovit ekosustav koji je potrebno očuvati kako bi Hrvatska osigurala klimatsku neutralnost do 2050.

Živimo u vremenu u kojem na zelene politike ne možemo gledati kao dodatni luksuz pojedinih sektora, nego kao obvezu svih dijelova društva. Znanstvena zajednica je jasno potvrdila da u svrhu osiguranja održivosti i opstanka života na Zemlji moramo napraviti transformativnu promjenu našeg pristupa okolišu i prirodi, uključujući i jačanje suradnje svih sektora na tom putu.“

Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić istaknuo je kako Hrvatske šume d.o.o. na održiv način gospodare s više od 2 milijuna hektara državnih šuma i šumskog zemljišta, po strogim ekološkim, socijalnim i gospodarskim standardima, te time doprinose činjenici da je danas Hrvatska svojevrsno žarište bioraznolikosti u Europi.

„Šumama u vlasništvu Republike Hrvatske se gospodari na temelju Zakona o šumama, te šumsko-gospodarskih planova, koji se donose na razdoblje od 10 godina. Kao što je ministar Ćorić već rekao uloga sektora šumarstva u upravljanju Natura 2000 područjima u Hrvatskoj je ogromna te je prepoznata i regulirana kroz Zakon o zaštiti prirode kojim je zakonski regulirana mogućnost da šumsko-gospodarski planovi budu ujedno i planovi upravljanja Natura 2000 područjima. Republika Hrvatska odlučila je upravljanje Natura 2000 područjima, koja se nalaze unutar šuma i šumskih zemljišta kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o., integrirati u proces gospodarenja šumama. Uvažavajući činjenicu da trenutačno u različitim fazama pripreme i provedbe imamo EU projekte ukupne vrijednosti veće od 1,3 milijarde kuna, usudio bih se reći da je strateški projekt ECOMANAGER naš najvažniji projekt, a o njegovoj složenosti i opsežnosti dovoljno govori činjenica da na pripremi i provedbi istoga sudjeluje gotovo 300 šumarskih stručnjaka, kojima ovim putem želim čestitati, a ministarstvu i Fondu zahvaliti na izvrsnoj suradnji i stručnoj podršci“ - naglasio je Jakupčić.

Cilj projekta je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom.

Projektno područje obuhvaća 559.412,83 ha šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu RH unutar 167 gospodarskih jedinica na području cijele RH. Od te ukupne površine projektnog područja, 382.535,70 ha (68,38 %) šuma i šumskog zemljišta nalazi se unutar ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te područja očuvanja značajnog za ptice (POP).

Očekivani rezultati projekta:
• izraditi će se 167 Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže,
• izraditi će se priručnik za uključivanje zahtjeva ekološke mreže u Programe gospodarenja ekološkom mrežom,
• educirat će se 35 trenera i 161 šumarski stručnjak o planiranju upravljanja područjima ekološke mreže.

ecomanager 1606