This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Hrvatske šume ishodile ISO 37001:2016 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja


 Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. jednoglasno je donijela odluku o uvođenju ISO 37001, Sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja, čime se jasno i odlučno pokazuje nulta stopa tolerancije prema korupciji. ISO 37001 je osmišljen kao sustav koji pomaže organizaciji da uspostavi, implementira, održava i poboljša mehanizme za suzbijanje podmićivanja te isti uključuje niz mjera i kontrola koje predstavljaju dobru praksu borbe protiv podmićivanja na globalnoj razini te služi kao okvir predostrožnosti u očuvanju organizacijskog integriteta, pomaže u suzbijanju rizika povezanih s podmićivanjem i potiče kulturu temeljenu na integritetu. Antikorupcijski standard daje sigurnost menadžmentu da organizacija poduzima razumne korake radi sprječavanja podmićivanja, jačanja integriteta i lojalnosti zaposlenika te pruža sigurnost poslovnim partnerima da Hrvatske šume upravljaju rizicima od podmićivanja u skladu s globalnim regulatornim zahtjevima i najboljom praksom. Proces certifikacije na normu ISO 37001:2016 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS – Anti-bribery Management System)  uspješno je  završen, te su Hrvatske šume d.o.o. ishodile pravo na nošenje prestižnog certifikacijskog znaka. Certifikat traje 3 godine, a implementacija i pridržavanje standardima provjeravaju se kroz godišnje audite.

Certifikat HR

Certifikat ENG

BV Cert ISO 37001 01