You are here: Home Catalogue of information

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Pristup informacijama

Zahtjev se podnosi tijelu javne vlasti, a ono je dužno odlučiti o zahtjevu (pružiti informaciju ili ograničiti pristup u cijelosti ili djelomično donošenjem rješenja) u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Korisnik može podnijeti zahtjev pisanim (uključujući e-mail) ili usmenim putem.
Pisani zahtjev sadrži:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije),
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji. Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

-Zahtjev za pristup informacijama

-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

-Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

-Odluka o imenovanju službenika za informiranje pdf

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016  pdf

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016  xls

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017  pdf

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017  xls

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018  pdf

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018  xls

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019  pdf

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019  xls

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020  pdf

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020  xls

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021  pdf

-Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021  xls

 

Ispunjeni Zahtjev za pristup informacijama pošaljite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Službenik za informiranje – Helena Jakobović: tel: 01/4804-111, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

You are here: Home Catalogue of information