You are here: Home Company Forest Administrations FD Karlovac

UŠP Karlovac

Put Davorina Trstenjaka 1
47000 Karlovac

tel: 047/ 843 200
fax: 047/ 613 438

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: od 7 do 15 h

Voditelj uprave:
Marin Svetić

ka_m
Uprava šuma Podružnica Karlovac sastoji se od 14 šumarija i 2 radne jedinice:

Šumarija Cetingrad
Karlovac, Ivana Frankopana Cetinskog 6
tel: 047/ 811 406
fax: 047/ 781 015
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Draganić
Draganići, Mrzljaki 98
tel: 047/ 715 948
fax: 047/ 715 257
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Duga Resa
Duga Resa, Jozefinska
cesta 64
tel: 047/ 844 033
fax: 047/ 844 033
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Jastrebarsko
Jastrebarsko, I. B. Mažuranić 2
tel: 01/ 628 46 90
fax: 01/ 628 46 90
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Karlovac
Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1
tel: 047/ 843 258
fax: 047/ 613 436
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Krašić
Krašić, Krašić 136 c
tel: 01/ 627 00 30
fax: 01/ 627 00 30
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Krnjak
Krnjak, Krnjak 6
tel: 047/ 811 420
fax: 047/ 811 419
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Ozalj
Ozalj, Zrinskih i Frankopana 20
tel: 047/ 731 151
fax: 047/ 612 712
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Pisarovina
Pisarovina,
Trg Stjepana Radića 1
tel: 01/ 629 18 15
fax: 01/ 629 18 15
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Rakovica
Rakovica, Rakovica 32a
tel: 047/ 784 009
fax: 047/ 784 009
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Slunj
Slunj, Stara cesta 4
tel: 047/ 811 410
fax: 047/ 777 134
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Topusko
44415 Topusko, Nova cesta 25
tel: 044/ 881 526
fax: 044/ 881 300
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Vojnić
Vojnić, Karlovačka 6
tel: 047/ 883 115
fax: 047/ 883 115
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šumarija Gvozd
Vrginmost, Kralja Petra Svačića 5
tel: 044/ 881 014
fax: 044/ 881 014
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
RJ Transport i mehanizacija
Karlovac, Banija 127/a
tel: 047/ 645 191
fax: 047/ 612 720
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RJ Ugostiteljstvo Muljava
Karlovac, Radonja 45
tel: 098/ 240 409
fax: 047/ 613 438
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.