You are here: Home Company Forest Administrations FD Požega Sume Zaštita šuma od požara

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

HŠ d.o.o. su za 2018. godinu izradile Plan zaštite šuma od požara u skladu s Pravilnikom zaštite šuma od požara (NN 26/03), Pravilnikom zaštite šuma od požara HŠ d.o.o. i zaduženjima po točkama iz Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini.

U skladu s Planom zaštite šuma od požara u 2018.godini HŠ d.o.o. poduzimaju sljedeće preventivne mjere:
1. Za sve državne šume i šumska zemljišta izvršena je procjena opasnosti od požara, po kojoj su šumske površine razvrstane po stupnjevima opasnosti od požara od I.-IV., a površine ucrtane u pregledne zemljovide.

2. Osnovana je Motriteljsko-dojavna služba, koja se temeljem Pravilnika o zaštiti šuma od požara uobičajeno uspostavlja od 1. lipnja do 15. rujna. Međutim, zbog velikih opožarenih površina u 2017. Godini, temeljem Programa aktivnost kojeg donosi Vlada RH, ove će godine i Motriteljsko-dojavna služba u HŠ d.o.o. biti uspostavljena izvan navedenog roka, odnosno do 30. rujna. Za šume u I. stupnju opasnosti od požara, u razdoblju povećane opasnosti od požara, motrenje i dojava provodi se danonoćno (od 0-24 sata). Motriteljsko-dojavna služba sastoji se od motrenja sa dojavom s motrionica, ophodarsko-dojavne službe, te požarničko-čuvarske službe.
Motrenje i dojava požara na području krša provodi se sa 176 motrionica i 14 čvrstih objekata. Na mjestima i područjima nedostupnima pregledu i opažanju s motrionica, poslove provodi ophodarsko-dojavna služba i to pješke, vozilom i brodom.
Za poslove motrenja s motrionica i ophodarsko-dojavne službe planirano je
48.583 radnih dana na kršu (93 ophodnje). Pored radnika Hrvatskih šuma na poslovima motrenja i dojave na području krša zaposlit će se u tijeku protupožarne sezone radnici na određeno vrijeme.
Na poslovima motrenja, dojave i čuvanja šuma tijekom cijele godine zaduženi su i čuvari šuma. Za te poslove planirano je 37.033 radnih dana.

3. Na području krša osnovane su osposobljene interventne skupine radnika na razini uprava šuma podružnica, dok su na kontinentu osnovane na razini šumarije. Interventne skupine radnika opremljene su vozilima i alatom za prosijecanje prosjeka i početno gašenje požara.

4. Dodatno je zaposleno 320 radnika na motrenju te su sklopljena 64 ugovora sa DVD-ima.

5. U svrhu protupožarne preventive koriste se postojeće gospodarske prosjeke, protupožarne prosjeke i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste koje se svake godine i održavaju. Do 2018. godine izgrađeno je ukupno 5.382,37 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, od toga na području krša od 3.649,32  km.

6. Planira se izgradnja 71,90 km protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta i održavanje na 678 km postojećih prosjeka.

7. U sastojinama kojima prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara provode se šumsko-uzgojni radovi (njega, čišćenje, proreda sastojina, kresanje i uklanjanje granja). Kresanje i uklanjanje granja na području krša obavit će se na 350,00 ha površine.

8. Za provođenje ovih i drugih mjera zaštite šuma od požara planira se utrošiti
78.196.833,00 kn (vidjeti priloženu tabelu).

9. Za protupožarnu sezonu 2018. Hrvatske šume d.o.o. nabavile su integriranu uslugu video nadzora s detekcijom dima i vatre i simulatorom širenja požara te uslugu privatne radijske komunikacije u svrhu protupožarne zaštite šuma. Vrijednost projekta je 20 milijuna kuna koje su HŠ osigurale iz vlastitih sredstava.
Riječ je o 46 terenskih motriteljskih jedinica (svaka lokacija s po 2 kamere) i 4 nadzorna operativna centra koji su smješteni u četiri Dalmatinske županije, s tim da je video signal omogućen i u DUZS-ovom centru u Divuljama.
Trošak zaposlenih u nadzornim operativnim centrima iznosi oko 1,4 mil.kn godišnje i također ga snose HŠ d.o.o..

10. S ciljem informiranja javnosti provode se promidžbene aktivnosti i to emitiranjem spotova protupožarne preventive na HTV-u i lokalnim TV postajama, obavijestima i upozorenjima preko internetskih portala, konferencija za novinare, postavljanjem jumbo plakata, te znakova upozorenja i zabrane („mali plakati”) vezano na opasnosti od požara.
U tom smislu HŠ su ove godine financirale snimanje novog PP spota koji se objavljuje na televiziji i internetskim portalima, kao i vizualni dizajn tri tipa jumbo PP plakata koji su tiskani u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i postavljeni diljem RH, a najviše uz prometnice prema Jadranu (ukupno 155 plakata).

Plan i izvršenje radova na PP zaštiti šuma 2018. godine (bez PDV-a)

NAZIV RADA

J.M.

Planirani radovi

Vrijednost planiranih radova (kn)

 

 

Izrada i nadzor projekta

km

76,10

966.578,00

Motriteljsko dojavna p.p. služba

rd

48.583,00

18.727.523,00

Izrada motrionica

kom.

7,00

627.015,00

Održavanje motrionica

kom.

23,00

642.501,00

Izrada p.p. prosjeka

ha

13,98

106.769,00

Održavanje p.p. prosjeka

ha

2.158,60

3.531.515,00

Izrada p.p. prosjeka s el. cesta

km

71,90

12.010.722,00

Održavanje p.p. prosjeka s el. cesta

km

678,18

16.637.745,00

Postava znakova upozorenja

kom.

3.056,00

102.810,00

Čuvanje šuma

rd

37.033,00

24.843.655,00

UKUPNO

 

 

78.196.833,00

Troškovi PP promidžbe (TV i radio spotovi, oglasne površine)

   

850.000,00

SVEUKUPNO

   

79.046.833,00

 

 

billboardi 24.5 01www

Prošlo ljeto ostat će zapamćeno po jednoj od najgorih požarnih sezona u povijesti Hrvatske. Svima su u sjećanju snimke borbe s vatrenim stihijama u kojima nisu sudjelovali samo vatrogasci, nego svi koji su se našli na udaru vatre – domaći ljudi i strani gosti, šumari, navijači, dragovoljci sa svih strana... Ponovo se pokazalo koliko se lako ujedinimo kad se nađemo u velikoj opasnosti.

Novo ljeto je pred nama, a s njime i nove prijetnje od požara. Vođeni mišlju da je jedino spriječeni požar, požar koji je ugašen na vrijeme, Hrvatske šume su odlučile uložiti sredstava u napredni sustav za nadgledanje i dojavu koji će pomoći da se opasnost od požara na vrijeme uoči. Sustav čini 90 najmodernijih kamera i 320 dodatnih motritelja koji će biti raspoređeni po najugroženijim šumskim područjima.

No, uz svu tehniku i ljudstvo, iz Hrvatskih šuma naglašavaju da je svaki par očiju u šumi jednako bitan. Šetate li šumom i ugledate li dim ili otvoreni plamen, što god vam se učini da predstavlja opasnost i da bi moglo uzrokovati požar, dojavite to na brojeve telefona 112 ili 193.

Protupožarna kampanja 2018. rađena je s ciljem i mišlju vodiljom da se doista pokuša doprijeti do ljudi, i da svatko shvati da može i sam doprinijeti prevenciji i zaštiti od požara.

Kako izgleda naći se u središtu požara kad je oko vas strka u kojem god smjeru okrenuli glavu i zašto se ne želite naći u takvoj situaciji, možete vidjeti u ovom interaktivnom 360 videu.

Koliko je važno da se svi ujedinimo u borbi protiv požara i prije nego nastanu, vidljivo je i iz cjelokupne protupožarne kampanje Hrvatskih šuma, a koju možete pogledati ovdje.

 

Izuzetno visoke temperature, dugotrajne suše, mediteranska vegetacija, veliki broj ljudi u ljetnim mjesecima, sve su to čimbenici koji utječu na čestu pojavu požara u priobalju. Najveća opasnost za nastanak i širenje požara jesu zapuštene poljoprivredne površine koje zarastaju u korov. Putem obraslih i napuštenih parcela borovi prodiru u poljoprivredna područja čime se podiže stupanj opasnosti od požara te ugrožavaju okolne vinograde i maslinike. Maslinik okružen borovima zasigurno nije podignut usred državne šume već je vjerojatno jedina obrađena točka usred zaraslih i borovima obraslih privatnih parcela.

1. Što Hrvatske šume d.o.o. čine u smislu prevencije od požara?

- Hrvatske šume d.o.o. kontinuirano rade na izgradnji protupožarnih prometnica i prosjeka s elementima šumskih cesta;
- HŠ d.o.o. organiziraju motriteljsko-dojavnu službu, koja u šumama razvrstanim u I. stupanj opasnosti od požara radi danonoćno (0-24 h), a u ostalim stupnjevima (II do IV) razmjerno kategoriji opasnosti od požara;
- Uz postojeće čuvare šuma zapošljavaju dodatne motritelje te imaju ugovore s DVD-ima za motrenje šuma; HŠ d.o.o. kontinuirano rade na izgradnji i održavanju postojećih motrionica za motriteljsko-dojavnu službu – motritelji su prvi uočili i dojavili 70 % požara!
- U 2018. će uz postojeću motriteljsko-dojavnu službu biti korišten i videonadzor koji će omogućavati detekciju plamena u samom začetku (uloženo 20 milijuna kuna u 46 lokacija s po 2 videokamere).
- U sastojinama kojima prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara provode se šumsko-uzgojni radovi (njega, čišćenje, proreda sastojina, kresanje i uklanjanje granja).

You are here: Home Company Forest Administrations FD Požega Sume Zaštita šuma od požara