This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Zahtjevi kontrolnog tijela prema subjektima/skupinama subjekata

Subjekti/skupine subjekata su dužni za službenu kontrolu pripremiti slijedeće dokumente:

I. Biljna proizvodnja i proizvodnja hrane za životinje

1. Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta;
2. Zahtjev za potporu u tekućoj godini;
3. Evidenciju ekološke proizvodnje: obrazac 10. i/ili 11.;
4. Podatke o kupnji i/ili vlastitoj proizvodnji sjemena i sadnog materijala, zahtjev za odobrenje i odobrenje za korištenje neekološkog reprodukcijskog materijala ili ekološki certifikat za korištenje ekološkog reprodukcijskog materijala;
5. Podatke o korištenju gnojiva i sredstava za poboljšavanje tla na proizvodnim površinama: datum primjene, vrsta i količina i stanje na skladištu;
6. Račune za repromaterijal, otpremnice i sl.;
7. Podatke o plodoredu;
8. Podatke o urodu ekoloških kultura ili kulture koja je u prijelaznom razdoblju: datum, vrsta i količina;
9. Podatke o označavanju proizvoda;
10. Plan i izvršenje preventivnih mjera;
11. Plan i izvršenje mjera predostrožnosti.

II. Stočarska proizvodnja

1. Popis stoke iz HAPIH-a;
2. Dokumentacija i kupnji i prodaji stoke;
3. Evidencije o liječenju i provedenom cijepljenju;
4. Podatke o objektima;
5. Evidenciju o čišćenju i dezinfekciji objekata;
6. Hranidbene norme i utrošak krme za stočarsku proizvodnju vrsta, pasmina, brojno stanje, vrsta krmiva, zimsko hranidbeno razdoblje:dnevni obrok (kg/grlu/danu), datum od-do; ljetno hranidbeno razdoblje:dnevni obrok (kg/grlu/danu), datum od-do; porijeklo;
7. Podatke o načinu zbrinjavanja i raspoređivanja stajskog gnoja;
8. Ugovor sa drugim ekološkim gospodarstvom s ciljem raspoređivanja suvišnog gnoja ukoliko je proizvedena količina dušika veća od 170 kg/ha/godišnje;
9. Stanje na skladištu hrane za životinje;
10. Podatke o broju i vrsti košnica;
11. Zemljovid u odgovarajućem mjerilu u kojem je lokacija pčelinjaka;
12. Podatke o pčelinjem vosku i ekološki certifikat za isti;
13. Evidenciju korištenja hrane u vrsta proizvoda, datum, količina, košnice u kojima se koristi hrana;
14. Sprečavanje bolesti i evidenciju liječenja u pčelarstvu;
15. podatke o zaštiti okvira, košnica i saća;
16. Podatke o uništavanju roja trutova;
17. Evidenciju postupka vrcanja meda u pčelarstvu vrijeme vrcanja meda, postupak vrcanja meda, prerada, količina pčelarskih proizvoda, čuvanje pčelarskih proizvoda, odstranjivanje dijelova košnica u kojima je med;
18. Podatke o označavanju košnica u kojima je provedeno veterinarsko liječenje;
19. Podatke o označavanju proizvoda;
20. Stanje na skladištu meda;
21. Plan i izvršenje mjera predostrožnosti.

III. Priprema prerađenih proizvoda

1. Rješenje o registraciji subjekta;
2. Rješenje o vlasništvu ili ugovor o najmu objekta;
3. Rješenje o općem upisniku;
4. Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima;
5. Popis linija za preradu i tehnologiju prerade;
6. Dnevnik prerade;
7. Račune za sirovine, otpremnice i sl.;
8. Izjave o recepturi;
9. Evidenciju mjera čišćenja;
10. Stanje na skladištu prerađenih proizvoda;
11. Podatke o označavanju proizvoda;
12. Vlastiti postupak procjene rizika;
13. Popis podugovaratelja;
14. Plan i izvršenje mjera predostrožnosti.

IV. Distribucija/trgovina/skladištenje

1. Rješenje o registraciji subjekta;
2. Rješenje o vlasništvu ili ugovor o najmu objekta;
3. Rješenje o općem upisniku;
4. Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima;
5. Popis proizvoda za distribuciju/trgovinu/skladištenje;
6. Dnevnik distribucije/trgovine/skladištenja;
7. Porijeklo, količina i vrste proizvoda;
8. Ekološke certifikate za proizvode;
9. Podatke o stanju na skladištu;
10. Podatke o čišćenju i dezinfekciji objekata;
11. Podatke o označavanju proizvoda;
12. Plan i izvršenje mjera predostrožnosti.
.