This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

EU fondovi

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, ostvaren je jedan od najvažnijih strateških ciljeva, što je hrvatskom šumarstvu donijelo nove izazove ali i velike mogućnosti. Šume i šumska zemljišta, koja pokrivaju gotovo polovicu kopnenog dijela države, dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu i predstavljaju jedan od najvrjednijih prirodnih kapitala koji je RH unijela u Europsku uniju.

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama. Čini ih novac prikupljen od europskih građana koji se u skladu s pravilima i procedurama dodjeljuje za provedbe projekata koji trebaju doprinijeti ključnim politikama EU. Pročitaj više...

Projekti:

Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - KARLOVAC KARST  
Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – ECOMANAGER  
Skriveni krajolici - nove destinacije divljine i kulture u mađarsko - hrvatskom prekograničnom području – HIDDEN LANDSCAPES  
CROatian LAnd Information System (Hrvatski informacijski sustav o zemljištu) - CROLIS  
Izgradnja primarne šumske prometne infrastrukture - tip operacije 4.3.3.  
Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture - tip operacije 8.5.2.  
Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – FEARLESS VELEBIT fearless velebit logo
Projekt zaštite prirode i bioraznolikosti dinarskih pašnjaka - DINARA back to LIFE  
Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog
zemljišta u zaštićenim i natura 2000 područjima
u dunavsko - dravskoj regiji – NATURAVITA
naturavita
Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao
prirodne baštine u gradovima dunavskog sliva - URBforDAN
urbfordan
Obnova biološke raznolikosti šuma pomoću zračnih
video tehnologija – RED FAITH
red faith
Zaštita hrasta lužnjaka u prekograničnom području – OAK PROTECTION oak protection
Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih
kultura
 
Obnova infrastrukture za obranu od poplava i
uspostava prekograničnog sustava za zaštitu ljudi i prirodnih
dobara od poplava - FORESTFLOW
forestflow
Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara - FORESTEYE foresteye
Drvna biomasa za regionalni razvoj - BIOHEATLOCAL bioheatlocal
Priroda je prva i dragocjena – prekogranična
suradnja na jačanju prirodnih šumskih resursa – NATURE No 1
nature no 1
Održivo gospodarenje šumama u cilju pružanja obnovljivih
izvora energije, održive gradnje i bioproizvoda - RoK-FOR
rok for