This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Natječaji, rezultati

Odluka o poništenju javnog oglasa za prijam u radni odnos - UŠP Buzet

 Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću donijela je

O D L U K U

I.

Utvrđuje se da je Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću dana 22. listopada 2019. godine objavila Javni oglas za prijam u radni odnos, klasa: BU/19-01/1011 urbroj: 00-07-03/02-19-05 za obavljanje poslova radnog mjesta:

Rbr.

Organizacijska jedinica

Radno mjesto

Broj izvršitelja

Napomena

1

Uprava šuma Podružnica Buzet

Financijsko – rač. odjel

Stručni suradnik za računovodstvo

1

na neodređeno vrijeme

II.

Ovom Odlukom, Javni oglas za prijam u radni odnos, klasa: BU/19-01/1011 urbroj: 00-07-03/02-19-05 stavlja se izvan snage.

III.

Ova Odluka objaviti će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću http://www.hrsume.hr i na oglasnim pločama UŠP 1 – 16 i njihovih organizacijskih jedinica.

IV.

Kandidati koji su podnijeli prijave biti će obaviješteni putem web stranice HŠ d.o.o.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Uprava šuma Podružnica Buzet, dostavila je prijedlog za objavu javnog oglasa za popunjavanje slobodnog radnog mjesta – stručni suradnik za računovodstvo u Financijsko-računovodstvenom odjelu.
U skladu s navedenim, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću dana 22. listopada 2019. godine, objavila je Javni oglas za prijam u radni odnos, klasa: BU/19-01/1011 urbroj: 00-07-03/02-19-05 za obavljanje poslova radnog mjesta Stručnog suradnika za računovodstvo u Upravi šuma Podružnica Buzet, Financijsko-računovodstveni odjel, s jednim izvršiteljem, na neodređeno vrijeme.
U predviđenom roku prijavu su podnijele dvije kandidatkinje koje ne udovoljavaju uvjetima Javnog oglasa.

U skladu s navedenim, odlučeno je kao u izreci.

Odluka o poništenju Javnog oglasa pdf