This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Potvrda o uključenosti katastarske čestice u Šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske

Za potrebe izdavanja očitovanja o statusu čestica, potrebno je na adresu:

Hrvatske šume d.o.o.
Sektor plana, analize, uređivanja šuma i informatike
Služba za uređivanje šuma
Ulica kneza Branimira 1, Zagreb

- poslati službeni zahtjev u kojem je potrebno navesti naziv katastarske ispostave, naziv katastarske općine i brojeve katastarskih čestica za koje se traži potvrda.

- službeni zahtjev piše se u slobodnoj formi ili popunite Zahtjev za izdavanje potvrde o uključenosti katastarske čestice u Šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske.

- navesti razlog zbog kojeg se očitovanje traži, te broj telefona (mobitela) na koji se podnositelj zahtjeva može kontaktirati.

- za izdavanje očitovanje o statusu čestica nije potrebno slati pristojbe (biljege).

- izrada očitovanja naplaćuje se po Pravilniku o ustroju Kataloga podataka o šumama i šumskom zemljištu kojim gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.

Za sve nejasnoće i eventualne upite pošaljite e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.