This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Zakonodavni okvir

Zakonodavni okvir

Zakon o šumama

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/290164.html

2. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_82_1964.html

3. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_11_129_3681.html

4. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_124_3211.html

5. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_25_638.html

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_75_1784.html

Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_02_22_528.html

Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_113_1550.html

Pravilnik o uređivanju šuma

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_10_111_2462.html

2. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_141_3935.html

Pravilnik o čuvanju šuma

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_11_121_2691.html

2. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_25_529.html

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_10_116_2588.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_74_2324.html

3.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_55_1278.html

4.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_25_530.html

Pravilnik o Upisniku šumoposjednika

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_69_1658.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_84_2724.html

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_02_22_825.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_39_1014.html

Pravilnik o zaštiti šuma od požara

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_02_26_382.html

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_11_126_2777.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_101_2981.html

3.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_74_2462.html

4.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_10_234.html

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_74_2322.html

Pravilnik o područjima provenijencija svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_107_3185.html

Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_91_2299.html

Nacionalna šumarska politika i strategija

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_120_1663.html

Šumsko odštetni cjenik

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_145_3997.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_25_532.html

Zakon o javnoj nabavi

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1919.html

Zakon o zaštiti na radu

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_07_59_1183.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_11_94_1877.html

3.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_114_1575.html

Zakon o zaštiti prirode

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_70_1370.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_139_3887.html

3.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_57_1262.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o pravu na pristup informacijama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html