This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

EU fondovi

Izgradnja primarne šumske prometne infrastrukture - tip operacije 4.3.3.

Projekt je sufinancirani u sklopu programa: Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Lokacija projekata: Šumarija Korenica – gospodarska jedinica Javornik – Tisov vrh

Ukupna vrijednost projekta: 8,408,228.17 kn

Provedba projekta počela: srpanj 2018.

Trajanje projekata: 36 mjeseci

Kraj projekta: listopad 2020.

Korisnik projekata: Hrvatske šume d.o.o.

Područje provedbe projekata: Republika Hrvatska

Hrvatske šume d.o.o. su u srpnju 2018. godine zaprimile odluku o prihvatljivosti projekta prijavljenog na natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu, iz podmjere 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva kojeg je tijekom 2017. godine objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nakon kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu Agencija izdaje odluku o dodjeli sredstava potpore u vrijednosti 6.881.357,25 kn. Razdoblje provedbe projekata je najviše 36 mjeseci od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Cilj natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Cilj projekta jest izgradnjom primarne šumske prometne infrastrukture osigurati pristup nedovoljno otvorenim šumskim predjelima državnih šuma te time omogućiti nesmetano provođenje redovnih radova na gospodarenju šumama.

eu projekti izgradnja cesta1

eu projekti izgradnja cesta4

eu projekti izgradnja cesta3