You are here: Home Public insight Javni podaci Javni podaci JAVNI UVID iz 2019. godine

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Public insight

 

JAVNI UVID U IZVAREDNU REVIZIJU OSNOVE GOSPODARENJA ZA GJ PIŠTENIK-HUM ŠUMARIJA SABORSKO-PLAŠKI

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog izvaredne revizije Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Pištenik-Hum kojom gospodari šumarija Saborsko-Plaški. Izvaredna revizija je izrađena za period važenja od 2019. – 2023. godine. Uvid u predmetnu izvarednu reviziju Osnove gospodarenja može se izvršiti u periodu od 05. prosinca do 19. prosinca 2019. godine, u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Ogulin, Bernardina Frankopana 12, u Ogulinu, u vremenu od 8 – 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida putem pošte na adresu UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B. Frankopana 12, Ogulin. Javna rasprava će se održati dana 20.12.2019. godine s početkom u 9 sati u prostorijama šumarije Saborsko-Plaški, na adresi Slave Raška 1, 47304 Plaški.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „KOTLENICE“ ŠUMARIJE SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „KOTLENICE“ kojom gospodari Šumarija Split. Navedeni šumskogospodarski planovi su izrađeni za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti od 15. studenog do 16. prosinca u Upravi šuma Podružnici Split, Odjelu za uređivanje šuma, Kralja Zvonimira 35/II, 21.000 Split, radnim danom od 8 – 11 sati. Javno izlaganje održat će se dana 15. prosinaca 2019. godine u 14.00 sati u prostorijama Šumarije Split. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split, Odjela za uređivanje šuma. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Pušinska planina“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Orahovica

 

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Pušinska planina“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Orahovica. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji, na području katastarskih općina: Češljkovac, Pištana Gornja, Kaptol, Pušina i Slatinski Drenovac, odnosno Općine Čačinci i Općine Kaptol. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2 u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 13. prosinca 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Orahovica, Zelena 3 Orahovica.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, trg Izidora Kršnjavoga 2, Našice. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

 OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „RUJNICA“ ŠUMARIJE METKOVIĆ

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Rujnica“ kojom gospodari Šumarija Metković. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u prostorijama šumarije Metković, Splitska 44, 20350 Metković, radnim danom od 11:00-15:00 sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 06. prosinca 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama šumarije Metković. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split, Odjela za uređivanje šuma. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „SLIVNO“ ŠUMARIJE METKOVIĆ

„Hrvatske šume“ d.o.o. Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Slivno“ kojom gospodari Šumarija Metković. Gospodarska jedinica „Slivno“ nalazi se na prostoru Dubrovačko – neretvanske županije, odnosno na području Općine Slivno i dio na području Grada Ploča. Gospodarska jedinica zahvaća katastarske općine: Slivno, Pižinovac-Lovorje, Vlaka-Tuštevac i Komin.

Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 1.1.2019. do 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave oglasa u prostorijama šumarije Metković, Splitska 44, 20350 Metković, radnim danom od 11 do15 sati. Javno izlaganje za ovaj šumskogospodarski plan održat će se dana 6. prosinca 2019. godine u 13 sati u prostorijama Šumarije Metković u Metkoviću, Splitska ulica br. 44. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu: „Hrvatske šume“ d.o.o. Uprava šuma Podružnica Split, Odjel za uređivanje šuma, Kralja Zvonimira 35/2; 21000 Split. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma https://www.hrsume.hr/index.php/hr/javni-uvid  u roku od 60 dana od dana objave javnog izlaganja.

 


 

Javni uvid i javna rasprava za g.j. Rastovka - Kuterevske kose, Šumarija Otočac, UŠP Gospić

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Rastovka – Kuterevske kose (2019. – 2028.), a kojom gospodari Šumarija Otočac, UŠP Gospić. 
Gospodarska jedinica Rastovka – Kuterevske kose nalazi se na prostoru Ličko – senjske županije, odnosno na području grada Otočca.
Navedena gospodarska jedinica zahvaća katastarske općine: Čovići, Donji Kosinj, Kuterevo, Otočac, Prozor i Švica.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 21. listopada 2019. godine do 22. studenog 2019. godine u prostorijama Šumarije Otočac, Ulica kralja Zvonimira 60, Otočac, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.    
Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. 
Javna rasprava održat će se dana 26. studenog 2019. godine (utorak) u prostorijama Šumarije Otočac, Ulica kralja Zvonimira 60, Otočac u 10,00 sati.

 


 

Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Đurđevačka Bilogora (2019. – 2028.), Šumarija Đurđevac, UŠP Koprivnica

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Đurđevačka Bilogora (2019. – 2028.), a kojom gospodari šumarija Đurđevac, UŠP Koprivnica.
Gospodarska jedinica Đurđevačka Bilogora nalazi se uglavnom na prostoru Koprivničko-križevačke županije i to grada Đurđevca, općine Virje i Novigrad Podravski, a manjim dijelom zahvaća područje Bjelovarsko-bilogorske županije u općinama Veliko Trojstvo i Šandrovac.
Navedena gospodarska jedinica zahvaća katastarske općine: Budrovac, Čepelovac, Hampovica, Javorovac, Malo Trojstovo, Mičetinac, Miholjanec, Sirova Katalena, Sveta Ana, Šandrovac, Šemovci i Zdjelice..
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 21. listopada 2019. godine do 22. studenog 2019. godine u prostorijama šumarije Đurđevac, Bana Jelačića 80, Đurđevac radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.
Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.
Javna rasprava održat će se dana 27. studenog 2019. godine (srijeda) u prostorijama šumarije Đurđevac, Bana Jelačića 80, Đurđevac u 10,00 sati.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U NACRT PLANA UPRAVLJANJA TE UJEDNO PROGRAMA GOSPODARENJA GOSPODARSKOM JEDINICOM „MAGRAN-CUF“ NA PODRUČJU UŠP BUZET

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma te Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13. i 15/18.), da su radovi na izradi Nacrta Plana upravljanja te ujedno Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Magran-Cuf“, s važnošću od 2019. – 2028. godine, na području šumarije Pula završeni. Javni uvid moći će se izvršiti od 14. listopada do 13. studenog 2019. godine u prostorijama Šumarije Pula, Šijanska cesta 12. Uvid je moguć svakim radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati. Javna rasprava održati će se 29. listopada 2019. godine u prostorijama DVD Pula, Trg 1. istarske brigade 13. u 11h. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u prostorijama DVD Pula, te poštom na adresu: UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet, Odjel za uređivanje šuma, do 19.11.2019.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Kotline“ na području Šumarije Ćeralije

 

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Kotline“ na području Šumarije Ćeralije. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području katastarskih općina: Đuričići, Gornji Meljani, Kometnik, Macute, Rijenci, Sekulinci, Smude, odnosno Općine Voćin. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2 od 4. rujna do 18. rujna 2019. godine, radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 20. rujna 2019. godine u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Ćeralije, Ante Kovačića 15, Slatina. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, Trg Izidora Kršnjavog 2, Našice. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

JAVNI UVID I JAVNO IZLAGANJE ZA GJ BUKARICA, ŠUMARIJA KNIN, UŠP SPLIT

Uprava šuma Podružnica Koprivnica (Odjel za uređivanje šuma) obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za Gospodarsku jedinicu Bukarica (2019. – 2028.), a kojom gospodari Šumarija Knin, Uprava šuma Podružnica Split.   Gospodarska jedinica Bukarica nalazi se na prostoru Šibensko-kninske županije, odnosno na području Općine Ervenik i zahvaća katastarske općine: Ervenik Gornji, Mokro Polje i Pađene.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 2. rujna 2019. do 2. listopada 2019. godine u prostorijama Šumarije Knin, Ulica Kralja Tomislava 32, Knin, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.     Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javno izlaganje održat će se dana 3. listopada 2019. godine (četvrtak) u prostorijama Šumarije Knin, na gore navedenoj adresi u 10,00 sati.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „ŠTEDRICA“ I GOSPODARSKU JEDINICU „TOPOLO“  ŠUMARIJE  DUBROVNIK

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da su izrađeni prijedlozi Programa gospodarenja za gospodarske jedinice ŠTEDRICA“ i gospodarsku jedinicu „TOPOLO“ kojima gospodari Šumarija Dubrovnik. Navedeni šumskogospodarski planovi su izrađeni za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa u Šumariji Dubrovnik, Bosanka 49a, 20207 Mlini,  radnim danom od 10 – 12 sati. Javno izlaganje za oba šumskogospodarska plana održat će se dana 12. rujna 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama Šumarije Dubrovnik Bosanka 49a.  Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Šumarije Dubrovnik Bosanka 49a. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Jovanovica“ na području Šumarije Voćin

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Jovanovica“ na području Šumarije Voćin. Navedena gospodarske jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području katastarskih općina: Kuzma i Voćin, općina Voćin.

Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2 u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8-14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 13. rujna 2019. godine u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Voćin, Trg Gospe Voćinske 4, Voćin.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, Trg Izidora Kršnjavog 2, Našice. Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za g.j. "Lijepa gorica"

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Lijepa gorica (2019. – 2028.), a kojom gospodari šumarija Ludbreg, UŠP Koprivnica.
Gospodarska jedinica Lijepa gorica nalazi se na prostoru Varaždinske županije, odnosno na području grada Ludbrega, grada Varaždinske Toplice i općine Donji Martijanec.
Navedena gospodarska jedinica zahvaća katastarske općine: Bolfan, Čukovec, Leskovec Toplički, Prkos, Ludbreg, Slanje, Poljana i Vinogradi Ludbreški.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 20. kolovoza 2019. godine do 24. rujna 2019. godine u prostorijama šumarije Ludbreg, Koprivnička 2, Ludbreg, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.
Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.
Javna rasprava održat će se dana 25. rujna 2019. godine (srijeda) u prostorijama šumarije Ludbreg, Koprivnička 2, Ludbreg u 10,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za g.j. "Banov Brod"

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Banov Brod (2019. – 2028.), a kojom gospodari šumarija Pitomača, UŠP Slatina. Gospodarska jedinica Banov Brod nalazi se na prostoru Virovitičko – podravske županije, odnosno na području općine Pitomača.
Navedena gospodarska jedinica zahvaća katastarske općine: Pitomača II i Stari Gradec.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 6. kolovoza 2019. godine do 6. rujna 2019. godine u prostorijama Šumarije Pitomača, Trg kralja Tomislava 4, Pitomača, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.
Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.
Javna rasprava održat će se dana 10. rujna 2019. godine (utorak) u prostorijama Šumarije Pitomača, Trg Kralja Tomislava 4, Pitomača u 10,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika g.j. „Slatinske šume gospodarstva Draskovich“

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarskom jedinicom „Slatinske šume gospodarstva Draskovich“ Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2 u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 21. kolovoza 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Odjela za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, trg Izidora Kršnjavoga 2, Našice. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI ZA GJ SJEVERNA IVANŠČICA, ŠUMARIJA IVANEC, UŠP KOPRIVNICA

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Sjeverna Ivanščica (2019. – 2028.), a kojom gospodari šumarija Ivanec, UŠP Koprivnica. Gospodarska jedinica Sjeverna Ivanščica nalazi se na prostoru Varaždinske i Krapinsko – zagorske županije, odnosno na području gradova Ivanec i Lepoglava te općina Bednja i Jesenje. Navedena gospodarska jedinica zahvaća katastarske općine: Jesenje, Šaša, Bednja, Rinkovec, Očura, Lepoglava, Kaniža i Ivanec. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 24. srpnja 2019. godine do    28. kolovoza 2019. godine u prostorijama šumarije Ivanec, Vladimira Nazora 48, Ivanec, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.    Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 29. kolovoza 2019. godine (četvrtak) u prostorijama šumarije Ivanec, Vladimira Nazora 48, Ivanec u 10,00 sati.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „VIS“ ŠUMARIJE  SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „VIS“ kojom gospodari Šumarija Split. Navedeni šumskogospodarski planovi su izrađeni za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti od 01. srpnja do 01. kolovoza u Upravi šuma Podružnici Split, Odjelu za uređivanje šuma,  Kralja Zvonimira 35/II, 21.000 Split, radnim danom od 8 – 11 sati. Javno izlaganje održat će se dana 01. kolovoza 2019. godine u 14.00 sati u Vijećnici Grada Visa.  Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split, Odjela za uređivanje šuma. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „TRTAR“ ŠUMARIJE  ŠIBENIK, UŠP SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „TRTAR“  kojom gospodari Šumarija Šibenik. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti od 28.06.2019. – 28.07.2019. godine u prostorijama Šumarije Šibenik,  Josipa bana Jelačića 1, 22000 Šibenik, radnim danom od 11 – 13 sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 29. srpnja 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama Šumarije Šibenik. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Šumarije Šibenik. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „RIMLJAČA“ ŠUMARIJE  ŠIBENIK, UŠP SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „RIMLJAČA“  kojom gospodari Šumarija Šibenik. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti od 28.06.2019. – 28.07.2019. godine u prostorijama Šumarije Šibenik,  Josipa bana Jelačića 1, 22000 Šibenik, radnim danom od 11 – 13 sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 29. srpnja 2019. godine u 12.00 sati u prostorijama Šumarije Šibenik. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Šumarije Šibenik. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Gaj“ na području Šumarije Čačinci

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Gaj“ na području Šumarije Čačinci. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području katastarskih općina: Ćeralije, Krasković, Pušina, Rijenci i Đuričić, odnosno Općine Mikleuš, Čačinci i Voćin. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2 u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 18. srpnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Čačinci, Franje Jusupa 2, Čačinci. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, Trg Izidora Kršnjavog 2, Našice. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „BILUŠ“  ŠUMARIJE SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „BILUŠ“  kojom gospodari Šumarija Split. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti od 26. lipnja do 26. srpnja, radnim danom od 8 – 14 sati u prostorijama Šumarije Split, Kralja Zvonimira 35; Split 21 000. Javno izlaganje održat će se dana 26. srpnja 2019. godine u 13.00 sati u prostorijama Šumarije Split. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Šumarija Split, Kralja Zvonimira 35; Split 21 000. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „TRTAR“ ŠUMARIJE  ŠIBENIK, UŠP SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „TRTAR“  kojom gospodari Šumarija Šibenik. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti od 28.06.2019. – 28.07.2019. godine u prostorijama Šumarije Šibenik,  Josipa bana Jelačića 1, 22000 Šibenik, radnim danom od 11 – 13 sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 29. srpnja 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama Šumarije Šibenik. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Šumarije Šibenik. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.  

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „RIMLJAČA“ ŠUMARIJE  ŠIBENIK, UŠP SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „RIMLJAČA“  kojom gospodari Šumarija Šibenik. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti od 28.06.2019. – 28.07.2019. godine u prostorijama Šumarije Šibenik,  Josipa bana Jelačića 1, 22000 Šibenik, radnim danom od 11 – 13 sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 29. srpnja 2019. godine u 12.00 sati u prostorijama Šumarije Šibenik. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Šumarije Šibenik. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.  

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „VILAJA“  ŠUMARIJE  SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinice „VILAJA“   kojom gospodari Šumarija Split. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Upravi šuma Podružnici Split, Šumarija Split,  Kralja Zvonimira 35/II, 21.000 Split, radnim danom od 8 – 11 sati. Javno izlaganje  šumskogospodarskog plana održat će se dana 10.07. 2019. godine u 09,00 sati u prostorijama Uprave šuma Podružnice Split, Šumarija Split. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split, Šumarija Split. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za Osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama „Črnovščak“ i „Duboki jarak“ UŠP Zagreb

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, Zakonu o šumama i Zakonu o zaštiti prirode, da je u tijeku izrada Osnova gospodarenja za gospodarske jedinice „Črnovščak“ i „Duboki jarak“ s važnošću od 1.1.2019. do 31.12.2028. godine. Uvid u navedene prijedloge može se izvršiti od 19. lipnja do 15. srpnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Dugo Selo, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Dugo Selo na adresi A. Mihanovića 3, 10270 Dugo Selo; poštom na adresu UŠP Zagreb, Lazinska 41, 10 000 Zagreb; ili na e-mail adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Javnu raspravu planiramo održati u srijedu, 17. srpnja 2019. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Šumarije Dugo Selo.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Jovac – Slana voda“ na području Šumarije Voćin

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Jovac – Slana voda“ na području Šumarije Voćin. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području katastarskih općina: Gornje Kusonje, Hum Varoš, Hum Voćinski, Lisičine, Lukavac, Macute, Popovac Voćinski i Voćin, odnosno Općine Voćin i Grada Slatine. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2 u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 9. srpnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Voćin, Trg Gospe Voćinske 4, Voćin. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, trg Izidora Kršnjavog 2, Našice. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom Glovac - Renovica na području Šumarije Trnjani

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom Glovac - Renovica na području Šumarije Trnjani. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji, na području katastarskih općina: Donji Andrijevci, Novo Topolje, Stari Perkovci, Staro Topolje, Strizivojna, Vrpolje, Velika Kopanica, Mala Kopanica, Prnjavor, Kupina, Stružani, Divoševci, Čajkovci, Novi Grad, i Svilaj. U Osječko-baranjskoj županiji gospodarska jedinica se nalazi na području katastarske općine Trnava.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11. Javno izlaganje održat će se dana 28. lipnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Trnjani, Ulica Svetog Marka 30, Trnjani.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i prijedlogu za Osnovu gospodarenja za gospodarsku jedinicu Jelaš Šumarije Vukovar

„Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb UŠP Vinkovci Odjel za uređivanje šuma i Šumarija Vukovar obavještavaju sve zainteresirane građane, udruge i ustanove o mogućnosti uvida u prijedlog Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Jelaš u vremenu od 10. do 24. lipnja 2019. godine od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama UŠP Vinkovci – Odjel za uređivanje šuma (Trg bana Josipa Šokčevića 20, Vinkovci).

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti i na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Javna rasprava o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Jelaš održat će se 26. lipnja (srijeda) 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Šumarije Vukovar, Županijska 61, Vukovar.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i prijedlogu za Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu Vukovarske dubrave Šumarije Vukovar

„Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb UŠP Vinkovci Odjel za uređivanje šuma i Šumarija Vukovar obavještavaju sve zainteresirane građane, udruge i ustanove o mogućnosti uvida u prijedlog Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu Vukovarske dubrave u vremenu od 24. svibnja do 24. lipnja 2019. godine od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama UŠP Vinkovci – Odjel za uređivanje šuma (Trg bana Josipa Šokčevića 20, Vinkovci).

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti i na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Javna rasprava o prijedlogu Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu Vukovarske dubrave održat će se 26. lipnja (srijeda) 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Šumarije Vukovar, Županijska 61, Vukovar.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i prijedlogu za Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu Vukovarske šume gospodarstva Eltz - privatne šume - vlasnik Eltz Georg grof Vukovarski

„Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb UŠP Vinkovci Odjel za uređivanje šuma i Šumarija Vukovar obavještavaju sve zainteresirane građane, udruge i ustanove o mogućnosti uvida u prijedlog Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu Vukovarske šume gospodarstva Eltz u vremenu od 10. do 24. lipnja 2019. godine od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama UŠP Vinkovci – Odjel za uređivanje šuma (Trg bana Josipa Šokčevića 20, Vinkovci).

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti i na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Javna rasprava o prijedlogu Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu Vukovarske šume gospodarstva Eltz održat će se 26. lipnja (srijeda) 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Šumarije Vukovar, Županijska 61, Vukovar.

 

 


 

Obavijest o javnom uvidu i prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Dionica šumarije Vinkovci

„Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb, Odjel za uređivanje šuma i šumarija Vinkovci, UŠP Vinkovci obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove o mogućnosti uvida u prijedlog Osnove gospodarenja za GJ DIONICA u vremenu od 10. do 24. lipnja 2019. od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama UŠP Vinkovci – Odjel za uređivanje šuma (Trg bana Josipa Šokčevića 20, Vinkovci).

Pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe mogu se dostaviti i na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Javna rasprava o prijedlogu Osnove gospodarenja za GJ DIONICA održat će se 24. lipnja (ponedjeljak) 2019. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama šumarije Vinkovci, Trg Josipa Runjanina 10, Vinkovci.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA OSNOVA GOSPODARENJA ZA GJ „GARJEVICA-ČAZMA“ I GJ „GARJEVICA-IVANSKA“

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane da su izrađeni prijedlozi Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Garjevica-Čazma“ kojom gospodari Šumarija Čazma i Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Garjevica-Ivanska“ kojom gospodari Šumarija Ivanska. Navedeni šumskogospodarski planovi su izrađeni za razdoblje važenja od 01.01.2019. do 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Bjelovar, Matošev trg 1 u Bjelovaru, radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 19. lipnja 2019. godine u 13.00 sati u prostorijama Rasadnika „Sjevernjaci“ u Utiskanima na području Šumarije Ivanska. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u periodu od 05. lipnja 2019. do 08. srpnja 2019. godine, na adresu: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Bjelovar, Odjel za uređivanje šuma, Matošev trg 1, 43000 Bjelovar. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. u razdoblju od 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „DINARA“ ŠUMARIJE KNIN

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Dinara“ kojom gospodari Šumarija Knin. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u prostorijama  šumarije Knin, Tomislavova 32, 22300 Knin, radnim danom od 11:00-15:00 sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 01. srpnja 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama šumarije Knin. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split, Odjela za uređivanje šuma. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „RAŽANAC VRSI“ ŠUMARIJE  ZADAR

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „RAŽANAC VRSI“ kojom gospodari Šumarija Zadar. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u prostorijama  šumarije Zadar,  V. Maštovića 12, 23000 Zadar, radnim danom od 11:00-15:00 sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 01. srpnja 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama šumarije Zadar. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split, Odjela za uređivanje šuma. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Jelovac UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Jelovac (2019. – 2028.), a kojom gospodari šumarija Krasno, UŠP Senj. Gospodarska jedinica Jelovac nalazi se na prostoru Ličko-senjske županije, odnosno na području grada Senja. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 01. lipnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine u prostorijama UŠP Senj Odjel za Uređivanje šuma Senj , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 01. srpnja 2019. godine  u  društvenoj prostoriji UŠP Senj,j, Nikole Suzana 27, Senj u 12,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Glavotok UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Glavotok (2019. – 2028.), a kojom gospodari šumarija Krk, UŠP Senj. Gospodarska jedinica Glavotok nalazi se na prostoru Primorsko-goranske županije, odnosno na području grada Krka i općine Malinska-dubašnica. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 01. lipnja 2019. godine do 01. srpnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Krk, Plavnička bb, 51500 Krk , radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 02. srpnja 2019. godine  u  prostorijama Šumarije Krk, Plavnička bb, 51500 Krk u 10,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Begovača UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Begovača (2019. – 2028.), a kojom gospodari šumarija Krasno , UŠP Senj. Gospodarska jedinica Begovača nalazi se na prostoru Ličko-senjske županije, odnosno na području grada Senja   . Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 01. lipnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine u prostorijama UŠP Senj Odjel za Uređivanje šuma Senj , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 01. srpnja 2019. godine  u  društvenoj prostoriji UŠP Senj,j, Nikole Suzana 27, Senj u 11,30 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Padeži-Lubenovac  UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Padeži-Lubenovac (2019. – 2028.), a kojom gospodari šumarija Krasno , UŠP Senj. Gospodarska jedinica Padeži-Lubenovac nalazi se na prostoru Ličko-senjske županije, odnosno na području grada Senja. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 01. lipnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine u prostorijama UŠP Senj Odjel za Uređivanje šuma Senj , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 01. srpnja 2019. godine  u  društvenoj prostoriji UŠP Senj,  Nikole Suzana 27, Senj u 11,00 sati.

 


 

Javna rasprava za g.j. „Oton“ šumarija Knin (2019. – 2028.), UŠP Split

Hrvatske šume UŠP Split daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „OTON“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže kojom gospodari šumarija Knin. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu izvršiti uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „OTON“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže od 03. 06. do 03. 07. 2019. godine u prostorijama šumarije Knin, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati. Primjedbe i prijedlozi u pismenom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava održat će se 04. 07. 2019. godine u prostorijama šumarije Knin s početkom u 9:00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu "POSAVSKE ŠUME-SUNJA",  šumarije Sunja

Elaborat Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu "POSAVSKE ŠUME-SUNJA",  šumarije Sunja izrađen je za period važenja od 01.01.2019. do 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana (27.5.2019. – 26.6.2019.) u Šumariji Sunja u Sunji, Matije Gupca bb i Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 26. lipnja 2019. u 8.00 sati u zgradi šumarije Sunja u Sunji, Matije Gupca bb.    Rok za dostavu očitovanja, prijedloga i primjedbi je 15 dana nakon javnog izlaganja, a dostavljaju se pismeno na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Sunja, Matije Gupca bb, 44210 Sunja ili Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu "POSAVSKE ŠUME - DUBICA", šumarije Hrvatska Dubica

Elaborat Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu "POSAVSKE ŠUME - DUBICA",  šumarije Hrvatska Dubica izrađen je za period važenja od 01.01.2019. do 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana (27.5.2019. – 26.6.2019.) u Šumariji Hrvatska Dubica u Hrvatskoj Dubici, Petra Berislavića 10 i Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 26. lipnja 2019. u 11.00 sati u zgradi šumarije Hrvatska Dubica, Petra Berislavića 10.    Rok za dostavu očitovanja, prijedloga i primjedbi je 15 dana nakon javnog izlaganja, a dostavljaju se pismeno na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Hrvatska Dubica u Hrvatskoj Dubici, Petra Berislavića 10, 44450 Hrvatska Dubica ili Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom "POGLEDIĆ-BILJEG",  šumarije Glina

Elaborat Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom "POGLEDIĆ-BILJEG",  šumarije Glina izrađen je za period važenja od 01.01.2019. do 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 15 dana (29.5.2019. – 13.6.2019.) u Šumariji Glina u Glini, Mihanovićeva 1 i Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 13. lipnja 2019. u 9.00 sati u zgradi šumarije Glina, Mihanovićeva 1.    Rok za dostavu očitovanja, prijedloga i primjedbi je 15 dana nakon javnog izlaganja, a dostavljaju se pismeno na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Glina u Glini, Mihanovićeva 1, 44400 Glina ili Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. KORANSKA DUBRAVA, ŠUMARIJA SLUNJ, UŠP KARLOVAC

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „KORANSKA DUBRAVA“ kojom gospodari Šumarija Slunj.    Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2019. – 31. prosinca 2028. godine može se obaviti u Šumariji Slunj, Stara cesta 4,   od  30. svibnja  -  13. lipnja   2019. godine, od  9.00 do 12.00 sati.Javna rasprava održati će se u Šumariji Slunj 13. lipnja 2019. godine od 10.00 do 12.00 sati.  

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Kokočačka planina“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Orahovica

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Kokočačka planina“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Orahovica. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji, na području katastarskih općina: Gornja Pištana, Kokočak, Krajna, Pušina, Kaptol, odnosno Općine Čačinci, Općine Kaptol i Grada Orahovice. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2 u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 28. lipnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Orahovica, Zelena 3 Orahovica. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, trg Izidora Kršnjavoga 2, Našice. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA OSNOVE GOSPODARENJA ZA GJ „GARJEVICA-GAREŠNICA“ I PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „MEĐUVOĐE-ILOVSKI LUG“, ŠUMARIJA GAREŠNICA

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane da su izrađeni prijedlozi Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Garjevica-Garešnica“ i Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Međuvođe-Ilovski lug“ kojima gospodari Šumarija Garešnica. Navedeni šumskogospodarski planovi izrađeni su za razdoblje važenja od 01.01.2019. do 31.12.2028. godine.
Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, u Bjelovaru, radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 11. lipnja 2019. godine u 13.00 sati u maloj sali Hrvatskog doma u Gradu Garešnici, ul. Vladimira Nazora br. 21.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u razdoblju od 29. svibnja 2019. do 01. srpnja 2019. godine, na adresu: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Bjelovar, Odjel za uređivanje šuma, Matošev trg 1, 43000 Bjelovar. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. u razdoblju od 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU ZA GOSPODARSKU JEDINICU „PRESIKA“ NA PODRUČJU UŠP BUZET

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Presika“, s važnošću od 2019. – 2028. godine, na području šumarije Pula pri kraju. Uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom  „Presika“ moći će se izvršiti od 27. svibnja do 17. lipnja 2019. godine u prostorijama šumarije Pula, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 11 sati. Javna rasprava održati će se 18. lipnja 2019. godine u prostorijama šumarije Pula u 11h. Primjedbe i prijedlozi mogu se predati u pisanom obliku za vrijeme trajanja uvida u šumariji Pula na adresi: Šijanska cesta 12, 52100 Pula, te poštom do 24.lipnja 2019. na adresu: UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Popovačke nizinske šume“ s Planom upravljanja područjem ekološke mreže

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, Zakonu o šumama i Zakonu o zaštiti prirode, da je u tijeku izrada Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Popovačke nizinske šume“ s Planom upravljanja područjem ekološke mreže. Uvid u navedeni Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Popovačke nizinske šume“ s Planom upravljanja područjem ekološke mreže može se izvršiti od četvrtka, 23. svibnja do nedjelje 23. lipnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Popovača, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Popovača na adresi Raičevac 2, 44317 Popovača; poštom na adresu UŠP Zagreb, Lazinska 41, 10 000 Zagreb; ili na e-mail adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Javnu raspravu planiramo održati u srijedu, 26. lipnja 2019. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Šumarije Popovača.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Podložje na području UŠP Nova Gradiška

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Podložje koja se nalazi na području Šumarije Stara Gradiška. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji, na području katastarskih općina: Donji Bogićevci, Donji Varoš, Gorice, Mačkovac, Medari, Poljane i Prvča.
Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11. Javno izlaganje održat će se dana 24. lipnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Stara Gradiška, Ulica 121. brigade HV 1/b, Okučani.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom Ključevi na području Šumarije Nova Gradiška

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom Ključevi na području Šumarije Nova Gradiška. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji, na području katastarskih općina: Bodovaljci, Davor, Dolina, Godinjak, Ljupina, Mačkovac, Orubica, Prvča, Rešetari, Sičice, Staro Petrovo Selo i Vrbje.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11. Javno izlaganje održat će se dana 3. lipnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu završnih radova za Šumskogospodarske planove na području UŠP Delnice

Uprava šuma Podružnica Delnice obavještava sve zainteresirane da je u tijeku izrada završnih radova za Plan gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za GJ „Bjelolasica", šumarije Mrkopalj. Plan upravljanja ima važnost od 01.01.2019. do 31.12.2028. Uvid u podatke navedene gospodarske jedinice može se izvršiti u prostorijama Odjela za uređivanje šuma Delnice, radnim danom od 9 do 13 sati, sve do 17. lipnja 2019. Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Delnice, Odjel za uređivanje šuma, Supilova 32, 51300 Delnice.

 


 

Obavijest o javnom uvidu završnih radova za Šumskogospodarske planove na području UŠP Delnice

Uprava šuma Podružnica Delnice obavještava sve zainteresirane da je u tijeku izrada završnih radova za Plan gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za GJ „Potplanina", šumarije Rijeka. Plan upravljanja ima važnost od 01.01.2019. do 31.12.2028. Uvid u podatke navedene gospodarske jedinice može se izvršiti u prostorijama Odjela za uređivanje šuma Delnice, radnim danom od 9 do 13 sati, sve do 17. lipnja 2019. Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Delnice, Odjel za uređivanje šuma, Supilova 32, 51300 Delnice.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. KUPČINA ŽUMBERAK, UŠP KARLOVAC

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „KUPČINA ŽUMBERAK “ kojom gospodari Šumarija Krašić.   Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2019. – 31. prosinca 2028. godine može se obaviti u Šumariji Krašić, Krašić  bb,   od  16. svibnja  -  14. lipnja   2019. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Krašić   14. lipnja  2019. godine  od 10.00 do 12.00 sati.  

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. SUŠICA OZALJSKA, UŠP KARLOVAC  

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „SUŠICA OZALJSKA “ kojom gospodari Šumarija Ozalj.   Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2019. – 31. prosinca 2028. godine može se obaviti u Šumariji Ozalj, Ozalj  Frinskih i frankopana 20,   od  16. svibnja  -  14. lipnja  2019. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Ozalj   14. lipnja  2019. godine  od 10.00 do 12.00 sati.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. VELIKO BRDO, UŠP KARLOVAC

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „VELIKO BRDO “ kojom gospodari Šumarija Karlovac.   Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2019. – 31. prosinca 2028. godine može se obaviti u Šumariji Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1,   od  16. svibnja  -  30. svibnja   2019. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Karlovac   30. svibnja  2019. godine  od 10.00 do 12.00 sati.  

 

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Štirovača na području Šumarije Perušić

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Štirovača na području Šumarije Perušić. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj županiji, Grada Gospića na području dijelova katastarskih općina: Donje Pazarište. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 14. lipnja 2019. godine u 11:15 sati u prostorijama Šumarije Perušić u Perušiću, Dr. Ante Starčevića 9. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Crna duliba - Metla na području Šumarije Karlobag

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Crna duliba - Metla na području Šumarije Karlobag. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj, na području dijelova katastarskih općina Baške Oštarije, Brušane, Bužim, Cesarica i Trnovac, odnosno Općine Karlobag i Grada Gospića. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 18. lipnja 2019. godine u 9:45:00 sati u prostorijama Šumarije Gospić u Gospiću, Kaniška 15. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Goli vrh na području Šumarije Gospić

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Goli vrh na području Šumarije Gospić. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj, na području dijelova katastarskih općina Brušane, Divoselo i Lukovo Šugarje, odnosno Grad Gospić i Općina Karlobag. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 18. lipnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Gospić u Gospiću, Kaniška 15. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Grabar - Duliba na području Šumarije Sveti Rok

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Grabar - Duliba na području Šumarije Sveti Rok. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj, na području dijelova katastarskih općina Sveti Rok, Ličko Cerje, Ričice i Štikada, odnosno Općine Lovinac. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 17. lipnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Sveti Rok u Svetom Roku, Dr. Mile Budaka 4. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Čardak na području Šumarije Udbina

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Čardak na području Šumarije Udbina. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji na području dijelova katastarskih općina Jošan i Debelo brdo odnosno Općini Udbina. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 17. lipnja 2019. godine u 10:30 sati u prostorijama Šumarije Udbina 9. gardijske brigade 19, 53234, Udbina. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Konjska draga - Begovača na području Šumarije Perušić

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Konjska draga - Begovača na području Šumarije Perušić. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj županiji, općina Perušić na području dijelova katastarskih općina: Gornji Kosinj i Lipovo Polje. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 14. lipnja 2019. godine u 10:30 sati u prostorijama Šumarije Perušić u Perušiću, Dr. Ante Starčevića 9. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Ostrvica na području Šumarije Perušić, UŠP Gospić

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Ostrvica na području Šumarije Perušić.

Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Gornje i Donje Pazarište, Gornji Kosinj, Klanac, Kruščica, odnosno Grada Gospića i općine Perušić.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 14. lipnja 2019. godine u 9:45 sati u prostorijama Šumarije Perušić, Dr. Ante Starčevića 9, Perušić. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Bovan - Jelar na području Šumarije Perušić, UŠP Gospić

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Bovan - Jelar na području Šumarije Perušić.

Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj županiji, općina Perušić na području dijelova katastarskih općina: Gornji Kosinj, Donje Pazarište, Gornje Pazarište i Kruščica.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 14. lipnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Perušić u Perušiću, Dr. Ante Starčevića 9. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU Josipovac, ŠUMARIJA OGULIN, UŠP OGULIN

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Josipovac kojom gospodari Šumarija Ogulin. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 1.1.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u periodu od 30 dana ( od 10.05. do 10.06. 2019. godine) u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Ogulin, Bernardina Frankopana 12, u Ogulinu, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se 11. lipnja 2019. godine u 9.00 sati u prostorijama Šumarije Ogulin u Ogulinu, B.Frankopana 15. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B. Frankopana 12, Ogulin. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU Međuvođe - Zale, ŠUMARIJA OGULIN, UŠP OGULIN

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Međuvođe –Zale kojom gospodari Šumarija Ogulin. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 1.1.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u periodu od 30 dana ( od 10.05. do 10.06. 2019. godine) u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Ogulin, Bernardina Frankopana 12, u Ogulinu, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se 11. lipnja 2019. godine u 10.00 sati u prostorijama Šumarije Ogulin u Ogulinu, B. Frankopana 15. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B. Frankopana 12, Ogulin. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU Krpel, ŠUMARIJA OGULIN, UŠP OGULIN

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Krpel kojom gospodari Šumarija Ogulin. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 1.1.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u periodu od 30 dana ( od 10.05. do 10.06. 2019. godine) u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Ogulin, Bernardina Frankopana 12, u Ogulinu, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se 11. lipnja 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama Šumarije Ogulin u Ogulinu, B.Frankopana 15. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B. Frankopana 12, Ogulin. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 

 


OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „LASTOVO“  ŠUMARIJE KORČULA, UŠP SPLIT 

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „LASTOVO“  kojom gospodari Šumarija Korčula. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti od 15. travnja do 17. svibnja, radnim danom od 8 – 14 sati u prostorijama Šumarije Korčula, Blato, Ulica 32 br. 7. Javno izlaganje održat će se dana 17. svibnja 2019. godine u 13.00 sati u prostorijama Šumarije Korčula. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Šumarija Korčula, Blato, Ulica 32 br. 7.  Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.


Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Drenovačka planina“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Čačinci

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Drenovačka planina“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Čačinci. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području katastarskih općina: Gornji Meljani i Slatinski Drenovac, odnosno Općina Čačinci i grada Orahovica. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavoga 2 u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 10. svibnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Čačinci, Franje Jusupa 2 Čačinci. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, trg Izidora Kršnjavoga 2, Našice. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Obradovačke nizinske šume“ na području Šumarije Orahovica

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Obradovačke nizinske šume“ na području Šumarije Orahovica. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području katastarskih općina: Bankovci, Bare, Brezovljani, Čačinci, Donje Predrijevo, Dolci, Kutevi, Nova Jošava, Obradovci, Orahovica, Suha Mlaka i Zdenci, odnosno Općina Crnac, Čačinci, Zdenci i grada Orahovica. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavoga 2 u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 6. svibnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Orahovica, Zelena 3, Orahovica. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, trg Izidora Kršnjavoga 2, Našice. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnoj raspravi za G.J. Poljadijske šume (2019.-2028.)  UŠP Požega

Hrvatske šume Uprava šuma podružnica Požega daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Poljadijske šume“ kojom gospodare šumarija Požega i šumarija Pleternica. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu, te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu izvršiti uvid u Osnovu gospodarenja od 08.04. do 23.04.2019. godine u službenim prostorijama općine Brestovac, svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati. Primjedbe i prijedlozi u pismenom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava održat će se 24.04.2019. godine u službenim prostorijama općine Brestovac s početkom u 9:00 sati.

 


 

Obavijest o javnoj raspravi za Programe gospodarenja gospodarskim jedinicama „Sljeme-Medvedgradske šume“, „Bistranska gora“ i „Markuševačka gora“, s planovima upravljanja područjem ekološke mreže

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, Zakonu o šumama i Zakonu o zaštiti prirode, da je u tijeku izrada Programa gospodarenja za gospodarske jedinice „Sljeme-Medvedgradske šume“, „Bistranska gora“ i „Markuševačka gora“, s planovima upravljanja područjem ekološke mreže. Uvid u navedene Programe gospodarenja s planovima upravljanja područjem ekološke mreže može se izvršiti od četvrtka, 28. veljače do četvrtka, 28. ožujka 2019. godine u prostorijama Šumarije Zagreb na adresi Kosirnikova 35b u Zagrebu, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Zagreb; poštom na adresu UŠP Zagreb, Lazinska 41, 10 000 Zagreb; ili na e-mail adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Javnu raspravu planiramo održati u ponedjeljak, 8. travnja 2019. godine s početkom u 17 sati u prostorijama Tribine grada Zagreba na adresi Kaptol 27 u Zagrebu.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Kotor planina UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „KOTOR PLANINA“  kojom gospodari Šumarija Crikvenica. Navedeni šumskogospodarski plan je  izrađen za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti 15.03.2019. do 15.04.2019. godine u šumariji Crikvenica,  Kotorska 48., 51260 Crikvenica, radnim danom od 8 – 14 sati. Javna rasprava za šumskogospodarski plan održat će se dana 16. travnja 2019. godine u 10.00 sati u Kući Klović Grižane 45.,  51244 Grižane. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana na adresu Uprave šuma Podružnice Senj, Odjela za uređivanje šuma (N. Suzana 27, 53270 Senj).

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Pištanske prigorske šume“ na području Šumarije Orahovica

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Pištanske prigorske šume“ na području Šumarije Orahovica. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području katastarskih općina: Čačinci, Pušina, Pištana Donja, Pištana Gornja, Kokočak, Krajna, Krasković, Orahovica, odnosno Općina Čačinci i grada Orahovica. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavoga 2 u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 26. ožujka 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Orahovica, Zelena 3, Orahovica. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, trg Izidora Kršnjavoga 2, Našice. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za Programe gospodarenja gospodarskim jedinicama „Sljeme-Medvedgradske šume“, „Bistranska gora“ i „Markuševačka gora“, s planovima upravljanja područjem ekološke mreže

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, Zakonu o šumama i Zakonu o zaštiti prirode, da je u tijeku izrada Programa gospodarenja za gospodarske jedinice „Sljeme-Medvedgradske šume“, „Bistranska gora“ i „Markuševačka gora“, s planovima upravljanja područjem ekološke mreže. Uvid u navedene Programe gospodarenja s planovima upravljanja područjem ekološke mreže može se izvršiti od četvrtka, 28. veljače do četvrtka, 28. ožujka 2019. godine u prostorijama Šumarije Zagreb na adresi Kosirnikova 35b u Zagrebu, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Zagreb; poštom na adresu UŠP Zagreb, Lazinska 41, 10 000 Zagreb; ili na e-mail adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „KONJIČKA DRAGA“ ŠUMARIJE ŠIBENIK, UŠP SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „KONJIČKA DRAGA“ kojom gospodari Šumarija Šibenik. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti od 04.03.2019. – 04.04.2019. godine u prostorijama Šumarije Šibenik, Josipa bana Jelačića 1, 22000 Šibenik, radnim danom od 11 – 13 sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 04. travnja 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama Šumarije Šibenik. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Šumarije Šibenik. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Stubička gora“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, Zakonu o šumama i Zakonu o zaštiti prirode, da je u tijeku izrada Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Stubička gora“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže. Uvid u navedeni Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Stubička gora“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže može se izvršiti od ponedjeljka, 18. veljače do ponedjeljka, 18. ožujka 2019. godine u prostorijama Šumarije Donja Stubica, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Donja Stubica na adresi Kolodvorska 2, 49240 Donja Stubica; poštom na adresu UŠP Zagreb, Savska cesta 41/VI, p.p.35, 10 144 Zagreb; ili na e-mail adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Javnu raspravu planiramo održati u četvrtak, 21. ožujka 2019. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Grada Donja Stubica na adresi Trg Matije Gupca 20/II (soba 29 I kat), 49240 Donja Stubica.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Žutica“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, Zakonu o šumama i Zakonu o zaštiti prirode, da je u tijeku izrada Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Žutica“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže. Uvid u navedeni Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Žutica“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže može se izvršiti od ponedjeljka, 18. veljače do ponedjeljka 18. ožujka 2019. godine u prostorijama Šumarije Novoselec, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Novoselec na adresi Kolodvorska ulica 27, 44315 Novoselec; poštom na adresu UŠP Zagreb, Savska cesta 41/VI, p.p.35, 10 144 Zagreb; ili na e-mail adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Javnu raspravu planiramo održati u ponedjeljak, 18. ožujka 2019. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Lugarnice Pleso na području šume Žutica.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „ZAGORJE“ I GOSPODARSKU JEDINICU „KUNA“ ŠUMARIJE DUBROVNIK, UŠP SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da su izrađeni prijedlozi Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarske jedinice „ZAGORJE“  i  „KUNA“  kojima gospodari Šumarija Dubrovnik. Navedeni šumskogospodarski planovi su izrađeni za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana počevši od 18.02.2019. godine  u Šumariji Dubrovnik, Bosanka 49a, 20207 Mlini,  radnim danom od 10 – 12 sati. Javno izlaganje za oba šumskogospodarska plana održat će se dana 18. ožujka 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama Šumarije Dubrovnik Bosanka 49a. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Šumarije Dubrovnik. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „STARIGRAD“ ŠUMARIJE ZADAR, UŠP SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je i izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „STARIGRAD“ kojom gospodari Šumarija Zadar. Navedeni šumskogospodarski plan izrađen je za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u šumariji Zadar, Vjekoslava Maštrovića 12, 23000 Zadar, radnim danom od 8–11sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 20. ožujka 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama šumarije Zadar. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu šumarije Zadar. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

IZVJEŠĆE O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „GRĐEVAČKA BILOGORA“, ŠUMARIJA VELIKI GRĐEVAC I GOSPODARSKU JEDINICU „GRUBIŠNOPOLJSKA BILOGORA“, ŠUMARIJA GRUBIŠNO POLJE, UŠP BJELOVAR

Uprava šuma Podružnica Bjelovar omogućila je svim zainteresiranima uvid u izrađene prijedloge Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Grđevačka Bilogora“ kojom gospodari Šumarija Veliki Grđevac i gospodarsku jedinicu „Grubišnopoljska Bilogora“ kojom gospodari Šumarija Grubišno Polje.
Javni uvid bio je omogućen u razdoblju od 2. do 30. svibnja 2018. godine i ponovno u razdoblju od 5. studenog do 7. prosinca 2018. godine, a javno izlaganje održalo se dana 7. svibnja 2018. i ponovno 26. studenog 2018. godine u prostorijama kino dvorane Šumarije Veliki Grđevac.
Javnom predstavljanju navedenih programa dana 2. svibnja 2018. godine prisustvovalo je dvanaest sudionika, odnosno predstavnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim objektima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, predstavnik Općine Veliki Grđevac i 10 djelatnika UŠP Bjelovar koji su radili na izradi programa gospodarenja, te upravitelji navedenih šumarija s revirnicima.
Djelatnici Odjela za uređivanje šuma detaljno su predstavili novo izrađene Programe gospodarenja po poglavljima, te ukratko opisali Upravu šuma Podružnicu Bjelovar, kojoj pripadaju navedene šumarije i gospodarske jedinice.
Djelatnici UŠP Bjelovar odgovorili su na sve upite prisutnih zainteresiranih te utvrdili da nije bilo posebnih zahtjeva za promjenama pojedinih dijelova programa.
Na ponovljenom javnom izlaganju 26. studenog 2018. godine za navedene programe, nije bio prisutan nitko osim zaposlenika Hrvatskih šuma.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Kordinac UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Kordinac (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Krasno, UŠP Senj. Gospodarska jedinica Kordinac nalazi se na prostoru Ličko-senjske županije, odnosno na području grada Senja i grada Otočca . Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina:Krasno, Sveti juraj i Hrvatsko polje . Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 01. veljače 2019. godine do 28. veljače 2019. godine u prostorijama UŠP Senj Odjel za uređivanje šuma Senj , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 01. ožujka 2019. godine u društvenoj prostoriji  UŠP Senj, Nikole Suzana 27, Senj u 11,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Senjska draga  UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Senjska draga (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Senj , UŠP Senj. Gospodarska jedinica Senjska draga nalazi se na prostoru Ličko-senjske županije, odnosno na području grada Senja  . Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina:  Sveti juraj , Krivi put, Melnice i Senj  . Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 01. veljače 2019. godine do 28. veljače 2019. godine u prostorijama UŠP Senj Odjel za Uređivanje šuma Senj , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 01. ožujka 2019. godine  u  društvenoj prostoriji UŠP Senj, Nikole Suzana 27, Senj u 11,30 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Jasenovo bilo  UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Jasenovo bilo (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Novi , UŠP Senj. Gospodarska jedinica Jasenovo bilo nalazi se na prostoru Primorsko-goranske  županije, odnosno na području grada Novog Vinodolskog. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina:  Krmpote , Ledenice i Krivi put  . Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 01. veljače 2019. godine do 28. veljače 2019. godine u prostorijama UŠP Senj „ Odjel za Uređivanje šuma Senj“ , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 01. ožujka 2019. godine (petak) u  društvenoj prostoriji UŠP Senj, Nikole Suzana 27, Senj u 12,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreža za gospodarsku jedinicu Kalifront UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „KALIFRONT“  kojom gospodari Šumarija Rab. Navedeni šumskogospodarski plan je  izrađen za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti 01.02.2019. do 04.03.2019. godine u šumariji Rab,  Banjol 21, 51280 Rab, radnim danom od 7 – 10 sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 18. veljače 2019. godine u 10.00 sati u velikoj vijećnici Grada Raba.  Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati do 04.03.2019. godine, na adresu Uprave šuma Podružnice Senj, Odjela za uređivanje šuma (N. Suzana 27, 53270 Senj) ili Šumarija Rab,  Banjol 21, 51280 Rab.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „KOZJAK KAŠTELA“ I GOSPODARSKU JEDINICU „OPOR“  ŠUMARIJE  SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da su izrađeni prijedlozi Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarske jedinice „KOZJAK KAŠTELA“  i  „OPOR“  kojima gospodari Šumarija Split. Navedeni šumskogospodarski planovi su izrađeni za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Upravi šuma Podružnici Split, Odjelu za uređivanje šuma,  Kralja Zvonimira 35/II, 21.000 Split, radnim danom od 8 – 11 sati. Javno izlaganje za oba šumskogospodarska plana održat će se dana 25. veljače 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama Uprave šuma Podružnice Split, Odjelu za uređivanje šuma. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split, Odjela za uređivanje šuma. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu u Nacrt Plana upravljanja te ujedno Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Tramontana“, UŠP Buzet

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma te Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13. i 15/18.), da su radovi na izradi Nacrta Plana upravljanja te ujedno Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Tramontana“, s važnošću od 2018. – 2027. godine, na području šumarije Cres-Lošinj završeni. Javni uvid moći će se izvršiti od 7. siječnja do 6. veljače 2019. godine u prostorijama Grada Cresa, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati. Javna rasprava održati će se 22. siječnja 2019. godine u prostorijama Grada Cresa u 11h. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u zgradi Grada Cresa na adresi: Creskog statuta 15, 51557 Cres, te poštom na adresu: UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet, Odjel za uređivanje šuma, do 11.2.2019.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Vinica – Plitvica - Željeznica (2018. – 2027.), UŠP Koprivnica

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Vinica – Plitvica - Željeznica (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Varaždin, UŠP Koprivnica. Gospodarska jedinica Vinica – Plitvica - Željeznica nalazi se na prostoru Varaždinske  i Krapinsko – zagorske županije, odnosno na području gradova Ivanec i Novi Marof te općina: Budinšćina, Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Maruševec, Sveti Ilija i Vinica. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 21. prosinca 2018. godine do 23. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Varaždin, Šenoina 2, Varaždin, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.    Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održati će se dana 24. siječnja 2019. godine (četvrtak) u prostorijama Šumarije Varaždin, Šenoina 2, Varaždin u 10,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Risovac-Grabovača, UŠP Gospić

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Risovac-Grabovača (2018. – 2027.), a kojom gospodare šumarija Gospić i Perušić, UŠP Gospić. Gospodarska jedinica Risovac-Grabovača nalazi se na prostoru Ličko-senjske županije, odnosno na području grada Gospića i općine Perušić. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Kaluđerovac; Studenci; Mlakva; Donji Kosinj; Kvarte; Lički Osik; Mušaluk; Perušić i Perušić I. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 17. prosinca 2018. godine do 21. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Perušić, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 22. siječnja 2019. godine (utorak) u prostorijama Šumarije Perušić, Dr. Ante Starčevića 9, Perušić u 11,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Biokovo, UŠP Split

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Biokovo (01.01.2018. – 31.12.2027.), a kojom gospodari šumarija Makarska, UŠP Split. Gospodarska jedinica Biokovo nalazi se na prostoru Splitsko-dalmatinske županije, odnosno na području općina: Podgora i Tučepi. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Drašince, Igrane, Podgora, Živogošće i Tučepi. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 14. prosinca 2018. godine do 15. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 36, Makarska, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 16. siječnja 2019. godine (srijeda) u prostorijama Šumarije Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 36, Makarska u 12,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Rastovac, UŠP Split

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Rastovac (01.01.2018. – 31.12.2027.), a kojom gospodari šumarija Makarska i šumarija Vrgorac, UŠP Split. Gospodarska jedinica Rastovac nalazi se na prostoru Splitsko-dalmatinske županije, odnosno na području grada Vrgorca, te općina: Podgora i Gradac. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Drašince, Igrane, Podgora, Živogošće, Drvenik, Zaostrog, Dragljanje i Ravča. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 14. prosinca 2018. godine do 15. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 36, Makarska, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 16. siječnja 2019. godine (srijeda) u prostorijama Šumarije Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 36, Makarska u 11,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Nakovanj, UŠP Koprivnica

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Nakovanj (01.01.2018. – 31.12.2027.), a kojom gospodari šumarija Korčula, UŠP Split. Gospodarska jedinica Nakovanj nalazi se na prostoru Splitsko-dalmatinske županije, odnosno na području općina: Orebić i Trpanj. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Kućište, Nakovanj, Orebić, Podgorje, Stanković, Viganj, Donja Vrućica i Duba Pelješka. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 13. prosinca 2018. godine do 14. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Korčula, Ulica 32 broj 7, 20271 Blato, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 15. siječnja 2019. godine (utorak) u prostorijama Šumarije Korčula, Ulica 32 broj 7, 20271 Blato u 11,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Seča, UŠP Koprivnica

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Seča (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Klošar Podravski, UŠP Koprivnica. Gospodarska jedinica Seča nalazi se na prostoru Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, odnosno na području općina: Đurđevac, Kloštar Podravski, Šandrovac i Velika Pisanica. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Budrovac, Kozarevac, Pupelica, Ribnjačka, Sirova Katalena, Suha Katalena i Šandrovac. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 14. prosinca 2018. godine do 16. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Klošar Podravski, 1. svibnja 2, Klošar Podravski, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.    Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 17. siječnja 2019. godine (četvrtak) u prostorijama Šumarije Klošar Podravski, 1. svibnja 2, Klošar Podravski u 10,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Pitomačka Bilogora

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Pitomačka Bilogora (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Pitomača, UŠP Koprivnica. Gospodarska jedinica Pitomačka Bilogora nalazi se na prostoru Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije, odnosno na području općina: Pitomača i Kloštar Podravski. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Dinjevac, Grabrovnica, Kladare, Kozarevac, Mala Črešnjevica, Otrovanec, Pitomača II, Sedlarica, Stari Gradac i Velika Črešnjevica. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 3. prosinca 2018. godine do 7. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Pitomača, Trg kralja Tomislava 11, Pitomača, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.    Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 8. siječnja 2019. godine (utorak) u prostorijama Šumarije Pitomača, Trg kralja Tomislava 11, Pitomača u 10,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Dolca s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Trnjani

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Dolca s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Trnjani. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji, na području katastarskih općina:Bukovlje, Ježevik, Šušnjevci, Vranovci, Trnjani, Vrhovina i Tomica, odnosno Općina: Podcrkavlje, Bukovlje i Garčin. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11 u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 3. siječnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Trnjani, Ulica Svetog Marka 30, Trnjani. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. strossmayera 11, Nova Gradiška. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Međustrugovi s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Stara Gradiška

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Međustrugovi s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Stara Gradiška. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Brodsko-posavskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, na području katastarskih općina:Vrbovljani, Čovac, Lađevac, Gornji Varoš i Borovac, odnosno Općina: Okučani, Stara Gradiška i Novska. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11 u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 2. siječnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Stara Gradiška, Ulica 121. brigade HV 1/b, Okučani. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. strossmayera 11, Nova Gradiška. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

You are here: Home Public insight Javni podaci Javni podaci JAVNI UVID iz 2019. godine