You are here: Home Public insight Javni podaci Javni podaci JAVNI UVID iz 2013. godine

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Public insight

JAVNI UVID iz 2013. godine

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU ZA G.J. VUKOMERIČKE GORICE - HORVATI

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je u tijeku izrada Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Vukomeričke gorice - Horvati“ s važnošću od 2014. do 2023. godine. Uvid u Osnovu gospodarenja može se izvršiti od srijede, od 20. studenog do 6. prosinca 2013. godine u prostorijama šumarije Remetinec, svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Remetinec na adresi Luje Naletilića 18, 10020 Novi Zagreb ili poštom na adresu UŠP Zagreb, Nazorova 7, 10 000 Zagreb.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. KOZJAČA  

Uprava šuma podružnica Karlovac daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Kozjača“ kojom gospodari Šumarija Karlovac. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.
Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2013. – 31. prosinca 2022. godine može se obaviti u Šumariji Karlovac, Karlovac Put Davorina Trstenjaka 1, od 22. listopada do  5. studenog  2013. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održat će se u Šumariji Karlovac  5. studenog 2013. godine od 10.00 do 12.00 sati.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU ZA GOSPODARSKU JEDINICU "UČKA - LABIN"

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Učka-Labin“, s važnošću od 2013. – 2022. godine, na području šumarije Labin pri kraju. Uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom  „Učka-Labin“ moći će se izvršiti od 17. listopada do 31. listopada 2013. godine u prostorijama šumarije Labin, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Labin na adresi: Zelenice 40, 52220 Labin, poštom na adresu: UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet.

 


 

JAVNA  RASPRAVA  ZA  GJ „LOVIĆ PREKRIŠKI – BUBNJARCI – BREZNIK“ 

Hrvatske šume - Uprava šuma Podružnica Karlovac daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Lović Prekriški – Bubnjarci - Breznik“ (izvršitelj radova „SALIX PLAN“ d.o.o.) koja se prostire na području općina Kamanje, Žakanje i grada Ozlja. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u prijedlog elaborata Programa gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2012. – 31. prosinca 2021. godine može se obaviti u Šumariji Ozalj u Ozlju, Zrinskih i Frankopana 20,  od 30. rujna  -  15. listopada  2013. godine, od  10.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Ozaljskoj vijećnici  15.  listopada 2013. godine  od 8.00 do 10.00 sati.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. SLAPNICA 

Hrvatske šume - Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Slapnica“ kojom gospodari Šumarija Krašić. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.
Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2013. – 31. prosinca 2022. godine može se obaviti u Šumariji Krašić, Krašić bb, od 25. rujna -  9. listopada  2013. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Krašić 9. listopada 2013. godine  od 10.00 do 12.00 sati.  


 

Javni uvid u Osnovu gospodarenja za gospodarsku jedinicu "KAPELAČKI LUG – KARAŠ"

Uprava šuma podružnica Našice obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je u tijeku izrada Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Kapelački lug - Karaš" na području šumarije Donji Miholjac. Uvid u Osnovu gospodarenja moći će se izvršiti od ponedjeljka 16. rujna do petka 27. rujna 2013. godine u prostorijama Odjela za uređivanje šuma UŠP Našice, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice na adresi Trg Isidora Kršnjavoga 2, 31500 Našice.


 

Javna rasprava za Osnovu gospodarenja - gospodarska jedinica Kalnik – Kolačka

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija Križevci obavještava sve zainteresirane da je u fazi odobravanja Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu Kalnik – Kolačka.
Osnova je izrađena za razdoblje od 10 godina (1. I. 2013. - 31. XII. 2022).
Gospodarska jedinica Kalnik – Kolačka nalazi se na području Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije. Šume navedene gospodarske jedinice prostiru se na području Uprave šuma Podružnica Koprivnica kojima gospodari Šumarija Križevci. 
Šume gospodarske jedinice Kalnik – Kolačka obrastaju područja katastarskih općina: Apatovec, Borje, Carevdar, Gornja Rijeka, Helena, Kalnik, Ljubelj Kalnički, Marinovec, Osijek Vojakovački, Sudovec, Vojakovac i Vojnovec Kalnički.
Gospodarska jedinica Kalnik – Kolačka zauzima područje Kalničkog gorja od Gabrinovca na sjeveroistoku, preko Ludbreškog Ivanca i Velikog Poganca do Donjare gdje južnu granicu čini cesta Koprivnica – Križevci. Zapadna granica se proteže od Vojakovca, Čabraja i Glogovnice, preko Žibrinovca do Kamešnice, Kalnika, Obreža, Vojnovca i Gornje Rijeke te se spušta prema Fodrovcu gdje graniči s gospodarskom jedinicom Križevačke prigorske šume dok sjeverna granica ide grebenom Kalničkog gorja. Nadmorska visina jedinice kreće od 140 metara kod Brezovog mosta do 643 metra na Vranilcu, najvišem vrhu Kalnika.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu Osnovu gospodarenja pogledati u prostorijama Šumarije Križevci, Tomislavova 114, Križevci, od 9. do 23. rujna 2013. godine, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati, radnim danom.

Javna rasprava održat će se u utorak, 24. rujna 2013. godine u 10 sati u prostorijama šumskog objekta Vratno.


 

Obavijest o Javnom uvidu u prijedlog Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za Gospodarsku jedinicu „Štefanje - Miklouš“
(šume šumoposjednika)

 

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane da je izrađen uređajni elaborat za gospodarsku jedinicu „Štefanje - Miklouš“.
Svi zainteresirani šumoposjednici, građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja za navedenu gospodarsku jedinicu šuma šumoposjednika pogledati u Šumariji Čazma, na adresi M. Novačića 48, Čazma, u razdoblju od 09.09. do 23.09.2013. godine, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.
Javna rasprava održati će se dana 24.09.2013. godine u Vijećnici Općine Štefanje, Štefanje 61, s početkom u  10:00 sati.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se dati za vrijeme trajanja Javnog uvida.

 


 

Javni uvid u Programe gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarske jedinice „Gazije Silva „ i  „Seona Silva“


Obavještavamo sve zainteresirane da je u toku izrada Programa za gospodarenje šumama šumoposjednika na području grada Našica i općina Đurđenovac, Donja Motičina i Podgorač.
Javni uvid u Programe  organizira se u privremenom uredu u Našicama,  ulica Kralja Tomislava 28 u vremenu od 2. rujna do 13. rujna 2013. godine svaki radni dan od 7 do 10 sati.
Primjedbe i prijedloge moguće je dati na licu mjesta ili u pisanom obliku, na adresu: Hrvatske šume d.o.o. UŠP Našice, 31500 Našice, J.J. Strossmayera 1.
Javna rasprava za navedene Programe, uz sudjelovanje izvođača Programa, tvrtke Salix plan d.o.o. održati će se u gradskoj vijećnici u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7  u srijedu 25. rujna 2013. u 10.00 sati.

 


 

Javna rasprava i uvid u Osnovu gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Mesarica Plavo"

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija Sokolovac sve zainteresirane obavještava da je u izradi Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu MESARICA - PLAVO.
Gospodarska jedinica MESARICA - PLAVO nalazi se unutar granica Koprivničko-križevačke županije, na području administrativnih općina Koprivnica i Sokolovac te katastarskih općina Branjska, Hudovljani, Jagnjedovac, Jagnjedovac-grad, Lepavina, Mala Mučna, Reka, Sokolovac, Srijem i Velika Mučna. Gospodarsku jedinicu MESARICA - PLAVO čine državne šume južno od željezničke pruge Koprivnica – Zagreb. S istočne strane gospodarsku jedinicu omeđuje cesta Koprivnica – Jagnjedovac – Hudovljani. Sa zapadne strane gospodarska jedinica MESARICA – PLAVO graniči s državnim šumama gospodarske jedinice JAZMAK KOSTURAČ BUK DROBNA, Šumarije Križevci, dok s južne stane seže do granica Koprivničko-križevačke županije.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove pozvani su na uvid u Osnovu gospodarenja, te ju mogu pogledati u prostorijama Šumarije Sokolovac, Trg Dr. T. Brdeka 6, Sokolovac, svakim radnim danom od 19. kolovoza do 2. rujna 2013. godine, u vremenu od 8 do 12 sati.
Javna rasprava održat će se u ponedjeljak, 2. rujna 2013. godine u 10 sati u prostorijama Šumarije Sokolovac.

 


 

Javna rasprava i uvid u Osnovu gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Varaždinske Podravske Šume"

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija Varaždin sve zainteresirane obavještava da je u izradi Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu VARAŽDINSKE PODRAVSKE ŠUME.
Gospodarska jedinica VARAŽDINSKE PODRAVSKE ŠUME nalazi se unutar granica Varaždinske te malim dijelom u Međimurskoj županiji, na području administrativnih općina Cestica, Petrijanec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Nedelišće i grada Varaždina te katastarskih općina Dubrava Križovljanska, Babinec, Radovec, Vratno, Družbinec, Petrijanec, Sračinec, Gornji Hrašćan (Međimurska županija), Varaždin i Trnovec Bartolovečki. Gospodarsku jedinicu VARAŽDINSKE PODRAVSKE ŠUME čine državne šume sjeverozapadnog dijela Varaždinske županije i manje površine istočno od grada Varaždina u predjelu zvanom Motičnjak i Črne jame (Trnovec Bartolovečki). To su pretežno ritske šume uz rijeku Dravu od graničnog prijelaza Dubrava Križovljanska prema Republici Sloveniji do grada Varaždina na istoku. Južnu granicu čini magistralna cesta (Dubrava-Zagreb), a zapadnu i sjevernu, državna granica prema Republici Sloveniji. Idući na istok, šume se protežu s lijeve i desne obale rijeke djelomično uz državnu granicu na sjever, sve do akumulacijskog jezera HE Varaždin kod mjesta Ormož u Republici Sloveniji.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove pozvani su na uvid u Osnovu gospodarenja, te ju mogu pogledati u prostorijama Šumarije Varaždin, A. Šenoe 2, Varaždin, svakim radnim danom od 19. kolovoza do 5. rujna 2013. godine, u vremenu od 8 do 12 sati.
Javna rasprava održat će se u utorak, 10. rujna 2013. godine u 10 sati u prostorijama Šumarije Varaždin.


 

Javna rasprava i uvid u Program gospodarenja za gospodarske jedinice "Punta Križa" i "Vrana"

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Cres-Lošinj obavještava sve zainteresirane da su u izradi Programi gospodarenja za gospodarske jedinice PUNTA KRIŽA i VRANA.
Gospodarska jedinica PUNTA KRIŽA nalazi se unutar granica Primorsko-goranske županije, na području katastarskih općina Nerezine i Punta Križa. Šume Gospodarske jedinice PUNTA KRIŽA zauzimaju ravnice i pobrežje najistočnijeg dijela otoka Cresa, od mora pa sve do 154 m nadmorske visine. Gospodarskom jedinicom gospodari Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Cres-Lošinj.
Gospodarska jedinica VRANA nalazi se unutar granica Primorsko-goranske županije, na području katastarskih općina Martinšćica, Lubenice, Stivan, Belej, Ustrine, Cres, Cres-grad, Orlec, Osor, Valun i Vrana. Šume gospodarske jedinice zauzimaju prostor središnjeg dijela otoka Cresa, od Grada Cresa do mjesta Osor. Gospodarskom jedinicom gospodari Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Cres-Lošinj.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove pozvani su na uvid u Program gospodarenja, te ga mogu pogledati u prostorijama Šumarije Cres-Lošinj, Čikat 15, Mali Lošinj, svakim radnim danom od 19. kolovoza do 2. rujna 2013. godine, u vremenu od 8 do 12 sati.
Javna rasprava održat će se u utorak, 3. rujna 2013. godine u 10 sati u prostorijama Šumarije Cres-Lošinj.


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Šolta"

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Split obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma da je u fazi odobravanja Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Šolta".
Program je izrađena za razdoblje od 10 godina (01.01.2013. - 31.12.2022.).
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu Program gospodarenja pogledati u prostorijama Šumarije Split, Kralja Zvonimira 35/II 21000 Split, od 26. kolovoza do 04. rujna 2013. godine, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati, radnim danom.
Javna rasprava održat će se u srijedu, 04. rujna 2013. godine u 9 sati u prostorijama Doma kulture u Grohotama. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Split.


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarske jedinice „Bijeli vrh - Dolac“, „Komarnica“, „Kokirna – Mila ljut“, „Srednja gora“, „Svilaruša - Kalčevac“, „Mrsinj“ i „Kalčić vrh - Obljaj“

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da su u fazi izrade šumskogospodarski planovi s važnošću od 2013. do 2022. godine za slijedeće gospodarske jedinice:
- „Bijeli vrh - Dolac“ i „Komarnica“ na području šumarije Vrhovine
- „Kokirna – Mila ljut“ na području šumarije Gračac
- „Srednja gora“ na području šumarije Udbina
- „Svilaruša - Kalčevac“ na području šumarije Otočac
- „Mrsinj“ na području šumarije Korenica
- „Kalčić vrh - Obljaj“ na području šumarije Perušić

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnih elaborata za navedene gospodarske jedinice pogledati u razdoblju od 25.07.2013. do 23.08.2013. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u Odjelu za uređivanje šuma Uprave šuma Podružnica Gospić, Budačka 23. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

 


 

Obavijest o javnom uvidu u Program gospodarenja za gospodarske jedinicu „Jasenice“

Sukladno FSC standardu, Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Obrovac obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu  „Jasenice“,  koja se nalazi na području Šumarije Obrovac. Javnom uvidu u elaborat  moguće je pristupiti od 15.07. - 26.07. 2013.godine, radnim danom od 08 - 12 sati u prostorijama Šumarije Obrovac, ul. Stjepana Radića bb.
Javna rasprava prijedloga revizije Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Jasenice“,  održati će se 30. 07. 2013.godine s početkom u 10 sati u prostorijama Općine Jasenice.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida u Šumariji Obrovac. 


 

Javni uvid u Programe gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarske jedinice „Šume gospodarstva Fatuus Selva „ i  „Šume gospodarstva Adamovich“

Obavještavamo sve zainteresirane da je u toku izrada Programa za gospodarenje šumama šumoposjednika na području grada Našica i općina Đurđenovac i Donja Motičina.
Javni uvid u Programe  organizira se u privremenom uredu u Našicama,  ulica Kralja Tomislava 28 u vremenu od 29. srpnja do 9. kolovoza 2013. godine svaki radni dan od 7 do 10 sati.
Primjedbe i prijedloge moguće je dati na licu mjesta ili u pisanom obliku, na adresu: Hrvatske šume d.o.o. UŠP Našice, 31500 Našice, J.J. Strossmayera 1.
Javna rasprava za navedene Programe, uz sudjelovanje izvođača Programa, tvrtke Salix plan d.o.o. održati će se u gradskoj vijećnici u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7  u srijedu 21. kolovoza 2013. u 10.00 sati


 

Obavijest o javnom uvidu i raspravi za gospodarsku jedinicu „Kotar-Stari gaj" šumarije Petrinja

Uprava šuma Podružnica Sisak obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je izrađena nova Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Kotar – Stari gaj", na području šumarije Petrinja s važnošću od 1.1.2013. do 31.12.2022. godine. Uvid u Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom "Kotar – Stari gaj" može se izvršiti od 11. do 25. srpnja 2013. godine u Šumariji Petrinja, ul. M. Gupca 31 ili u Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu UŠP Sisak, J. Runjanina 12, 44000 Sisak.
Javna rasprava održat će se 26. srpnja 2013. u 11.00 sati u zgradi šumarije Petrinja u Petrinji.

 


 

Obavijest o javnom uvidu u Program gospodarenja za gospodarske jedinicu „Prominski plato" i „Mideno brdo"

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Drniš obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma da je u fazi odobravanja Programa gospodarenja za gospodarske jedinicu „Prominski plato" i „Mideno brdo".
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu Programe gospodarenja pogledati u prostorijama Šumarije Drniš, Kralja Zvonimira 67; 22320 Drniš od 01. do 15. srpnja 2013. godine, u vremenu od 9:00 do 12:00 sati, radnim danom.
Javna rasprava održat će se u ponedjeljak , 15. srpnja 2013. godine u 9.00 sati u prostorijama Šumarije Drniš.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Drniš.


 

Javni uvid za gospodarske jedinice „Bjelovarska Bilogora" i „Pisanička Bilogora"

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC standardu certifikacije šuma, da je izrađen prvi prijedlog uređajnih elaborata za GJ „Bjelovarska Bilogora" i „Pisanička Bilogora", Šumarije Bjelovar i Šumarije Velika Pisanica.
Javni uvid u elaborat moguć je od dana 01. 7. 2013. do 02. 8. 2013. godine radnim danom od 10 do 12 sati u prostorijama Odjela za uređivanje šuma, UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, te prostorijama Šumarije Bjelovar i Šumarije Velika Pisanica.
Javno predstavljanje osnove gospodarenja održat će se dana 15. srpnja 2013. godine, ponedjeljak, u 13 sati u prostoru sale UŠP Bjelovar, Matošev trg 1.


 

Javni uvid za gospodarske jedinice „Zdenački gaj-Prespinjača" i „Suhopoljske dravske šume"

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC standardu certifikacije šuma, da je izrađen prvi prijedlog uređajnih elaborata za GJ „Zdenački gaj-Prespinjača" i „Suhopoljske dravske šume", Šumarija Grubišno Polje i Šumarije Suhopolje.
Javni uvid u elaborat moguć je od dana 01. 7. 2013. do 02. 8. 2013. godine radnim danom od 10 do 12 sati u prostorijama Odjela za uređivanje šuma, UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, te prostorijama Šumarije Grubišno Polje i Šumarije Suhopolje.
Javno predstavljanje osnova gospodarenja održat će se dana 22. srpnja 2013. godine, ponedjeljak, u 13 sati u prostoru sale UŠP Bjelovar, Šumarija Grubišno Polje, ul. Ivana Nepomuka Jemeršića br. 12. 


 

Javni uvid u Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarske jedinice "Cres" - "Lubenice" - "Vrana"

Obavještavamo šumoposjednike i ostale zainteresirane da je u toku izrada PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA, i to za privatne šume na području Grada Cresa, za katastarske općine Cres, Cres- grad, Lubenice, Orlec, Pernat, Podol, Valun i Vrana.
Kako bi šumoposjednici dobili uvid u Programe, organizira se javni uvid Programa koji će biti izložen u prostorijama zgrade gradske uprave Grada Cresa, Creskog statuta 15, u vremenu od 04. srpnja do 25. srpnja 2013. godine, svaki radni dan od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedloge je moguće dati na licu mjesta ili naknadno u pisanom obliku, na adresu : Hrvatske šume d.o.o., UŠP Buzet, 52420 Buzet, Goričica 2.
Javna rasprava za navedene Programe, uz sudjelovanje izrađivača Programa, tvrtke OIKON d.o.o., održat će se u gradskoj vijećnici u petak 26.07.2013. u 10.00 sati. Pojašnjenja vezana uz Program gospodarenja mogu se dobiti u Šumariji Cres- Lošinj, Čikat 15, Mali Lošinj ili u Upravi šuma Podružnici Buzet, Naselje Goričica 2, Buzet.


 

Javni uvid u Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarske jedinice "Sutivanac" - "Šajini" - "Prnjani"

Obavještavamo šumoposjednike i ostale zainteresirane da je u toku izrada PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA, i to za privatne šume na području Općine Barban, za katastarske općine Barban, Gočan, Prnjani, Sutivanac i Šajini.
Kako bi šumoposjednici dobili uvid u Programe, organizira se javni uvid Programa koji će biti izložen u prostorijama Općine Barban, u vremenu od 20. lipnja do 12. srpnja 2013. godine, svaki radni dan od 7 do 15 sati. Primjedbe i prijedloge je moguće dati na licu mjesta ili naknadno u pisanom obliku, na adresu : Hrvatske šume d.o.o., UŠP Buzet, 52420 Buzet, Goričica 2.
Javna rasprava za navedene Programe, uz sudjelovanje izrađivača Programa, tvrtke OIKON d.o.o., održat će se u prostorijama zgrade stare škole u petak 12.07.2013. u 19.30 sati. Pojašnjenja vezana uz Program gospodarenja mogu se dobiti u Šumariji Pula, Šijanska cesta 12, Pula ili u Upravi šuma Podružnici Buzet, Naselje Goričica 2, Buzet.

 


 

 Obavijest o javnom uvidu u Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Bukovac"

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Makarska obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma da je u fazi odobravanja Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Bukovac".
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu Program gospodarenja pogledati u prostorijama Šumarije Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 36 1; 21 300 Makarska od 08. do 23. srpnja 2013. godine, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati, radnim danom.
Javna rasprava održat će se u ponedjeljak , 23. srpnja 2013. godine u 9.00 sati u prostorijama Šumarije Makarska. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Makarska.


 

Javni uvid u Osnovu gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Brušljan"

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC - standardu certifikacije šuma, da je u tijeku izrada Osnove gospodarenja za g.j. „Brušljan" na području šumarije Senj. Javni uvid u Osnovu gospodarenja moći će se izvršiti od 01. srpnja - 15. srpnja 2013. godine u prostorijama UŠP Senj u Odjelu za uređivanje šuma, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u UŠP Senj, Odjel za uređivanje šuma na adresi Nikole Suzana 27, 53270 Senj.


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj prezentaciji za gospodarske jedinice „Volarice" i „Grabarje - Brisnice" šumarije Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su izrađeni novi Programi gospodarenja za gospodarske jedinice „Volarice" i „Grabarje - Brisnice" na području šumarije Senj s važnošću od 2013. – 2022. godine. Javni uvid u Programe gospodarenja gospodarskim jedinicama moći će se izvršiti od 01. srpnja do 15. srpnja 2013. godine u prostorijama Uprave šuma Senj, Odjel za uređivanje šuma Senj, N. Suzana 27. Senj radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, dok će se javna prezentacija održati 15.07.2013. godine u Društvenoj prostoriji UŠP Senj, N. Suzana 27. Senj u 9,00 sati.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu UŠP Senj, N.Suzana 27, 53270 Senj

 


 

 

Obavijest o javnom uvidu za katastarske općine "Barban", "Gočan", "Prnjani", "Sutivanac" i "Šajini" (šume šumoposjednika)

Obavještavamo šumoposjednike i ostale zainteresirane da je u toku izrada PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA, i to za privatne šume na području Općine Barban, za katastarske općine Barban, Gočan, Prnjani, Sutivanac i Šajini.
Kako bi šumoposjednici dobili uvid u Programe, organizira se javni uvid Programa koji će biti izložen u prostorijama Općine Barban, u vremenu od 20. lipnja do 12. srpnja 2013. godine, svaki radni dan od 7 do 15 sati. Primjedbe i prijedloge je moguće dati na licu mjesta ili naknadno u pisanom obliku, na adresu Hrvatske šume d.o.o., UŠP Buzet, 52420 Buzet, Goričica 2.


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Radučić"

Sukladno FSC standardu certifikacije šuma „Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Knin pozivaju vas na Javni uvid i Javnu raspravu prijedloga Revizije Programa gospodarenja za G.J."Radučić". Javni uvid traje od 26.07. - 10.07.2013. god. od 08 do 10 sati radnim danom u prostorijama Šumarije Knin, a javna rasprava će se održati 10. srpnja (srijeda) 2013. godine s početkom u 09.00 sati u prostorijama Šumarije Knin, Kralja Tomislava 32, 22 300 Knin. Pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe možete dostaviti Šumariji Knin do 10.srpnja 2013. godine.


 

Javna rasprava za gospodarsku jedinicu „Malička – Crni Potok" (šume šumoposjednika)

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Malička – Crni Potok" koja se prostire na području Topuskog. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.
Uvid u prijedlog elaborata Programa gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2012. – 31. prosinca 2021. godine može se obaviti u Šumariji Topusko u Gvozdu, Kralja Petra Svačića 5, od 21. lipnja - 10. srpnja 2013. godine, od 9.00 do 12.00 sati. Javna rasprava održati će se u Gvozdu 10. srpnja 2013. godine od 11.00 do 13.00 sati.


 

Obavijest o Javnom uvidu u prijedlog Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za Gospodarsku jedinicu „Dubravsko – Dunjarske šume" (šume šumoposjednika)

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane da je izrađen uređajni elaborat za gospodarsku jedinicu „Dubravsko – Dunjarske šume". Svi zainteresirani šumoposjednici, građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja za navedenu gospodarsku jedinicu šuma šumoposjednika pogledati u Šumariji Vrbovec, na adresi Kolodvorska 26, Vrbovec u razdoblju od 17.06. do 02.07.2013. godine, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.
Javna rasprava održat će se dana 04.07.2013. godine u Vijećnici Općine Dubrava s početkom u 10:00 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se dati za vrijeme trajanja Javnog uvida.

 


 

 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarske jedinice „Pišćetak", „Golosmreke – Jelavlje", „Senjsko bilo", „Velika Plješivica – Drenovača" i „Trovrh - Mirkača"

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da su u fazi izrade šumskogospodarski planovi s važnošću od 2013. do 2022. godine za slijedeće gospodarske jedinice:
- „Pišćetak" i „Golosmreke – Jelavlje" na području šumarije Brinje
- „Senjsko bilo" na području šumarije Otočac
- „Velika Plješivica – Drenovača" na području šumarije Donji Lapac
- „Trovrh - Mirkača" na području šumarije Udbina
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnih elaborata za navedene gospodarske jedinice pogledati u razdoblju od 10.06.2013. do 05.07.2013. godine, radnim danom od 8 do 15 sati, u Odjelu za uređivanje šuma Uprave šuma Podružnica Gospić, Budačka 23. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarske jedinice „Drivenik" i „Treskavac"šumarije Crikvenica

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su izrađene nove Osnove gospodarenja za gospodarske jedinice „Drivenik" i „Treskavac",na području šumarije Crikvenica s važnošću od 2013. – 2022. godine. Uvid u Osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama moći će se izvršiti od 12.lipnja do 27. lipnja 2013. godine u Šumariji Crikvenica, ul. Kotorska 48 radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu UŠP Senj, N.Suzana 27, 53270 Senj 


 

Obavijest o Javnom uvidu i prijedlogu Osnova gospodarenja za gospodarske jedinice „Kusare" i „Kragujna" Šumarije Županja

„Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Vinkovci, Šumarija Županja obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da mogu pogledati prijedloge Osnova gospodarenja za g.j. KUSARE i KRAGUJNA u vremenu od 06. lipnja do 14. lipnja 2013. od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama Uprave šuma Podružnica Vinkovci, Odjel za uređivanje šuma, Trg bana J.Šokčevića 20, Vinkovci. Pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe mogu se dostaviti do 13. lipnja 2013. godine, na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javna rasprava na prijedloge Osnova gospodarenja za g.j. KUSARE i KRAGUJNA održat će se 14. lipnja (petak) 2013. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama Šumarije Županja, Dr. Franje Račkog 36, Županja.

 


 

 

Obavijest o Javnom uvidu i prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Narače" Šumarije Lipovac

„Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Vinkovci, Šumarija Lipovac obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da mogu pogledati prijedlog Osnove gospodarenja za g.j. NARAČE u vremenu od 04. lipnja do 11. lipnja 2013. od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama Uprave šuma Podružnica Vinkovci, Odjel za uređivanje šuma, Trg bana J.Šokčevića 20, Vinkovci. Pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe mogu se dostaviti do 11. lipnja 2013. godine, na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javna rasprava na prijedlog Osnove gospodarenja za g.j. NARAČE održat će se 12. lipnja (srijeda) 2013. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama Šumarije Lipovac, Matije Gupca 5, Lipovac.

 


 

 

Obavijest o Javnom uvidu u prijedlog Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Veličke šume"

Uprava šuma Podružnica Požega obavještava sve zainteresirane da je izrađen uređajni elaborat za gospodarsku jedinicu „Veličke šume" koja obuhvaća katastarske općine: Gornji Vrhovci, Stražeman, Draga, Radovanci, Velika, Trenkovo, Toranj, Oljasi, Poljanska, Bratuljevci, Vranić, Podsreće, Sloboština, Češljakovci, Kaptol, Alilovci, Šeovci, Mihaljevci, Štitnjak i Ugarci.
Svi zainteresirani šumoposjednici, posjednici poljoprivrednog zemljišta, građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja za navedenu gospodarsku jedinicu šuma šumoposjednika pogledati radnim danom od 8 do 14 sati u Šumariji Velika, Trg Svetog Augustina 16, Velika te u Upravi šuma podružnica Požega, Odjel za uređivanje šuma, Milke Trnine 2, Požega u razdoblju od 27.5.2013. do 13.6.2013. godine. Javna rasprava održat će se dana 14.6.2013. godine u općinskoj vijećnici općine Velika s početkom u 10 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se dati za vrijeme trajanja Javnog uvida.

 


 

 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Petrinjski lug - Piškornjač" šumarije Petrinja

Uprava šuma Podružnica Sisak obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je izrađena nova Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Petrinjski lug - Piškornjač",na području šumarije Petrinja s važnošću od 2013. – 2022. godine. Uvid u Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom „Petrinjski lug - Piškornjač" moći će se izvršiti od 23.svibnja do 7. lipnja 2013. godine u Šumariji Petrinja, ul. M. Gupca 31 ili u Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu UŠP Sisak, J. Runjanina 12, 44000 Sisak.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Vučjak-Tješnjak" šumarije Petrinja

Uprava šuma Podružnica Sisak obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je izrađena nova Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Vučjak-Tješnjak",na području šumarije Petrinja s važnošću od 2013. – 2022. godine. Uvid u Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom „Vučjak-Tješnjak" moći će se izvršiti od 6. lipnja do 20. lipnja 2013. godine u Šumariji Petrinja, ul. M. Gupca 31 ili u Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu UŠP Sisak, J. Runjanina 12, 44000 Sisak.

 


 

Javna rasprava o prijedlogu Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Sekulići-Malinci-Brašljevica"

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Sekulići-Malinci-Brašljevica" koja se prostire na području grada Ozlja. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.
Uvid u prijedlog elaborata Programa gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2012. – 31. prosinca 2021. godine može se obaviti u Šumariji Ozalj, Zrinskih i Frankopana 20 - Ozalj , od 29. svibnja - 11. lipnja 2013. godine, od 9.00 do 12.00 sati. Javna rasprava održati će se u Radatovićima 12. lipnja 2013. godine od 11.00 do 13.00 sati.

 


 

Javna rasprava za gospodarsku jedinicu "Bršljanovica"

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „BRŠLJANOVICA" kojom gospodari Šumarija Rakovica. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.
Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2013. – 31. prosinca 2022. godine može se obaviti u Šumariji Rakovica, Rakovica bb, od 29. svibnja - 12. lipnja 2013. godine, od 9.00 do 12.00 sati. Javna rasprava održati će se u Šumariji Rakovica 12. lipnja 2013. godine od 10.00 do 12.00 sati.

 


 

Javna rasprava o prijedlogu Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Draganići-Karlovac"

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Draganići-Karlovac" koja se prostire na području grada Karlovca i općine Draganić. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.
Uvid u prijedlog elaborata Programa gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2012. – 31. prosinca 2021. godine može se obaviti u Šumariji Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1 (zgrada UŠP-e Karlovac), od 28. svibnja - 10. lipnja 2013. godine, od 9.00 do 12.00 sati. Javna rasprava održati će se u Šumariji Karlovac 11. lipnja 2013. godine od 10.00 do 12.00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Kras"

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Kras", s važnošću od 2013. – 2022. godine, na području šumarije Buzet pri kraju. Uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Kras" moći će se izvršiti od 24. svibnja do 07. lipnja 2013. godine u prostorijama šumarije Buzet, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Buzet na adresi: Goričica 6, 52420 Buzet, poštom na adresu UŠP Buzet – Naselje Goričica 2, 52420 Buzet.

 


 

Javni uvid u Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Jamina"

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Šibenik obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma da je u fazi odobravanja Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Jamina".
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu Program gospodarenja pogledati u prostorijama Šumarije Šibenik, Bana Josipa Jelačića 1; 22 000 Šibenik od 17. do 27. svibnja 2013. godine, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati, radnim danom.
Javna rasprava održat će se u ponedjeljak , 27. svibnja 2013. godine u 9.00 sati u prostorijama Šumarije Šibenik. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Šibenik.

 


 

Obavijest o Javnom uvidu u prijedlog Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Josipdolske šume"

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane da je izrađen uređajni elaborat za gospodarsku jedinicu „Josipdolske šume" koja obuhvaća katastarske općine: Cerovnik,Josipdol, Trojvrh, Vajin Vrh, Modruš, Kunić i Zagorje.
Svi zainteresirani šumoposjednici, posjednici poljoprivrednog zemljišta, građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja za navedenu gospodarsku jedinicu šuma šumoposjednika pogledati radnim danom od 8 do 14 sati u Upravi šuma Podružnica Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B.Frankopana br 2, Ogulin u razdoblju od 22.5.2013. do 6.6.2013. godine.
Javna prezentacija i rasprava održat će se dana 7.6.2013. godine u prostorijama šumarije Josipdol Karlovačka 8. 47303 Josipdol, s početkom u 9 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se dati za vrijeme trajanja Javnog uvida.

 


 

Javna rasprava za gospodarsku jedinicu „Pištenica"

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „PIŠTENICA" kojom gospodari Šumarija Rakovica. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.
Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2013. – 31. prosinca 2022. godine može se obaviti u Šumariji Rakovica, Rakovica bb, od 22. svibnja - 5. lipnja 2013. godine, od 9.00 do 12.00 sati. Javna rasprava održati će se u Šumariji Rakovica 5. lipnja 2013. godine od 10.00 do 12.00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Žumberak- Novoselska gora"

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane da su završeni radovi na izradi osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Žumberak- Novoselska gora" s važnosti 2013 -2022. godina.
Glavnina šuma ove gospodarske jedinice nalazi se na području Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje. Uvid u osnovu gospodarenja može se obaviti od 23.05. do 14.06. 2013. godine u prostorijama Šumarije Samobor, svakim radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Samobor na adresi Žumberačka ulica 7, 10430 Samobor, poštom na adresu UŠP Zagreb - Nazorova 7, 10000 Zagreb, ili na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Javna rasprava o Osnovi gospodarenja održat će se dana 03.06.2013. godine u prostorijama Javne ustanove Park prirode „Žumberak-Samoborsko gorje", Eko- centar Slani Dol, Slani Dol 1, Samobor, s početkom u 10.00 sati.

 


 

Obavijest o Javnom uvidu u prijedlog Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Veličke šume"

Uprava šuma Podružnica Požega obavještava sve zainteresirane da je izrađen uređajni elaborat za gospodarsku jedinicu „Veličke šume" koja obuhvaća katastarske općine: Gornji Vrhovci, Stražeman, Draga, Radovanci, Velika, Trenkovo, Toranj, Oljasi, Poljanska, Bratuljevci, Vranić, Podsreće, Sloboština, Češljakovci, Kaptol, Alilovci, Šeovci, Mihaljevci, Štitnjak i Ugarci.
Svi zainteresirani šumoposjednici, posjednici poljoprivrednog zemljišta, građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja za navedenu gospodarsku jedinicu šuma šumoposjednika pogledati radnim danom od 8 do 14 sati u Šumariji Velika, Trg Svetog Augustina 16, Velika te u Upravi šuma podružnica Požega, Odjel za uređivanje šuma, Milke Trnine 2, Požega u razdoblju od 27.5.2013. do 13.6.2013. godine.

Javna rasprava održat će se dana 14.6.2013. godine u općinskoj vijećnici općine Velika s početkom u 10 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se dati za vrijeme trajanja Javnog uvida.

 


 

 Obavijest o Javnom uvidu i prijedlogu Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „LIPA-GENERALSKI STOL"

Uprava šuma Podružnica KARLOVAC obavještava sve zainteresirane da je izrađen uređajni elaborat za gospodarsku jedinicu „LIPA – GENERALSKI STOL" (Izvoditelj radova Silva – Plan d.o.o. Jelenovac 30 Zagreb. Svi zainteresirani šumoposjednici, građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa za navedenu gospodarsku jedinicu šuma šumoposjednika pogledati u ŠUMARIJI DUGA RESA, na adresi Jozefinska cesta 64 u razdoblju od 16.05. do 31.05. 2013. godine, radnim danom od 12–14 sati. Javna rasprava održat će se dana 31.05.2013. godine u ŠUMARIJI DUGA RESA u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.
Primjedbe i prijedloge u pisanom obliku mogu se dati za vrijeme trajanja Javnog uvida.
U gospodarsku jedinicu uključene su K.O. Erdelj; K.O. Generalski stol; K.O. Gornji Zvečaj; K.O. Lipa

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Budinjak - Noršić Selo" u šumama šumoposjednika

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane da su završeni radovi na izradi Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Budinjak - Noršić Selo" s važnosti 2012 -2021. godina.
Program obuhvaća šume privatnih šumoposjednika na području katastarskih općina: Budinjak, Grabar, Noršić Selo i Poklek. Uvid u Program gospodarenja može se obaviti od 20.05. do 06.06. 2013. godine u prostorijama Šumarije Samobor, svakim radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Samobor na adresi Žumberačka ulica 7, 10430 Samobor, poštom na adresu UŠP Zagreb - Nazorova 7, 10 000 Zagreb, ili na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Javna rasprava o Programu gospodarenja održat će se dana 07.06.2013. godine u dvorani Društvenog doma Grdanjci, na adresi Grdanjci bb,s početkom u 10.00 sati.

 


 

Javna rasprava za gospodarsku jedinicu "Blaževa gora"

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Blaževa gora" kojom gospodari Šumarija Krašić. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.
Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2013. – 31. prosinca 2022. godine može se obaviti u Šumariji Krašić, Krašić bb, od 15. svibnja - 29. svibnja 2013. godine, od 9.00 do 12.00 sati. Javna rasprava održati će se u Šumariji Krašić 29. svibnja 2013. godine od 11.00 do 13.00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Bale" u šumama šumoposjednika

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Bale" u šumama šumoposjednika, s važnošću od 2013. – 2022., na području šumarije Rovinj pri kraju. Uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Bale" moguć je u zgradi Općine Bale od 29. travnja, a javno predstavljanje održati će se u ponedjeljak 13. svibnja u 12 sati u dvorani lovačkog doma u Balama.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Opatija-Matulji na adresi Kružni put 3, 52211 Matulji, poštom na adresu UŠP Buzet – Naselje Goričica 2, 52420 Buzet.

 


 

Javni uvid uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Sjeverni Dilj čaglinski"

Uprava šuma Podružnica Požega obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u tijeku postupak odobrenja uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Sjeverni Dilj čaglinski" na području Šumarije Čaglin i Općine Čaglin. Svim zainteresiranim građanima, udrugama i ustanovama dajemo na uvid uređajni zapisnik i kartografski materijal za navedenu gospodarsku jedinicu u prostorijama Općine Čaglin od 11. 3. do 24. 4. 2013. od 7-15 sati.

Prezentacija i javna rasprava održat će se 25. 4. 2013. s početkom u 9 sati u prostorijama Općine Čaglin. Svi korisni prijedlozi koji nisu u suprotnosti sa ciljevima gospodarenja, zakonima i ostalim propisima bit će razmotreni.

 


 

Javna rasprava za gospodarsku jedinicu "Jazbina Vučjak"

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Jazbina Vučjak" kojom gospodari Šumarija Krašić. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2013. – 31. prosinca 2022. godine može se obaviti u Šumariji Krašić, Krašić bb, od 8. travnja - 23. travnja 2013. godine, od 9.00 do 12.00 sati. Javna rasprava održati će se u Šumariji Krašić 23. travnja 2013. godine od 10.00 do 12.00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarske jedinice „Pokupsko - Bućica" i "Hruševec – Brkiševina" (šume šumoposjednika)

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarske jedinice „Pokupsko - Bućica" i "Hruševec – Brkiševina" na području UŠP Sisak, šumarija Pokupsko (općine Pokupsko, Kravarsko, Lekenik), pri kraju. Uvid u navedene Programe gospodarenja moći će se izvršiti od 25.03. do 10.04. 2013. godine u prostorijama šumarije Pokupsko, svakim radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Pokupsko na adresi Pokupsko bb, 10414 Pokupsko, poštom na adresu UŠP Zagreb - Nazorova 7, 10 000 Zagreb, ili na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Javna rasprava o odobrenju Programa gospodarenja održat će se dana 11.04.2012. godine u prostorijama šumarije Pokupsko, na adresi Pokupsko bb, s početkom u 10.00 sati.

 


 

 Javni uvid u Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Varaždinskotoplička gora"

Obavještavamo Vas da će se održati Javna rasprava povodom izrade Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Varaždinskotoplička gora. Javna rasprava održat će se dana 4. travnja 2013. godine (četvrtak) u prostorijama Lovačkog doma u Varaždinskim toplicama, Piketi b.b., u 10 sati.

Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Varaždinsko toplička gora obuhvaća područje Varaždinske županije i to područje Grada Novog Marofa, Grada Varaždinske Toplice i Općine Gornji Kneginec i Općine Jalžabet, odnosno slijedećih katastarskih općina: Jakopovec, Jalžabet, Kaštelanec, Kelemen, Novakovec, Varaždinbreg, Ključ, Hrastovec Toplički, Varaždinske toplice, Tuhovec i Poljana.

Prilikom Javne rasprave zainteresirani će se upoznati s gospodarenjem u šumama šumoposjednika (privatnim šumama). Javni uvid u Program gospodarenja bit će u razdoblju od 20. ožujka do 3. travnja 2013. godine u prostorijama Šumarije Varaždin, Šenoina 2, radnim danom od 9 do 13 sati. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo Vas da se obratite na dr.sc. Dalibor Štorga (tel. 048/250-904 ili 098/451-641).

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarske jedinice „Lisac - Staparuša“ i „Škamnica“

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da su u fazi izrade šumskogospodarski planovi s važnošću od 2013. do 2022. godine za gospodarsku jedinicu „Lisac - Staparuša“ na području šumarije Otočac i gospodarsku jedinicu „Škamnica“ na području šumarije Brinje.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnih elaborata za navedene gospodarske jedinice pogledati u razdoblju od 18.03.2013. do 12.04.2013. godine, radnim danom od 7 do 15 sati, u Odjelu za uređivanje šuma Uprave šuma Podružnica Gospić, Budačka 23. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.


 

 Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Leklan“ šumarije Sisak

Uprava šuma Podružnica Sisak obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je izrađena nova Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Leklan“,na području šumarije Sisak s važnošću od 2013. – 2022. godine. Uvid u Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom „Leklan“ moći će se izvršiti od 7. do 21. ožujka 2013. godine u Šumariji Sisak i Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Sisak ili poštom na adresu UŠP Sisak, J. Runjanina 12, 44000 Sisak.

 


 

 Javni uvid za gospodarske jedinice Golubinjak, Špićunak, Brod na kupi, Jelenje velo, Jarki, Bakarske šume, Smrekova draga, Suha rečina, Čedanj te za privatne šume Nacionalnog parka Risnjak

Uprava šuma podružnica Delnice obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC standardu certifikacije šuma, da su pri dovršetku radovi na izradi Osnova gospodarenja i Program gospodarenja za gospodarske jedinice: Golubinjak i Špićunak (šumarija Lokve), Brod na kupi (šumarija Delnice), Jelenje velo A i B, Jarki i Bakarske šume (šumarija Rijeka), Smrekova draga (šumarija Tršće), Suha rečina (šumarija Crni lug), Čedanj (šumarija Skrad), te Program gospodarenja za privatne šume Nacionalnog parka Risnjak.
Uvid u navedene Osnove i Program gospodarenja , kao i davanje određenih primjedbi i prijedloga mogu se izvršiti od 1. ožujka do 3. svibnja 2013. u prostorijama Odjela za uređivanje šuma Delnice, radnim danom od 8 do 13 sati.
Javne rasprave za navedene osnove i program gospodarenja bit će održane naknadno po šumarijama.

 


 

 Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Zelinske šume"

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Zelinske šume", s važnošću od 2013. – 2022., na području šumarije Dugo Selo pri kraju. Uvid u Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom „Zelinske šume" moći će se izvršiti od 05. do 27. ožujka 2013. godine, u prostorijama šumarije Dugo Selo, svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati. 

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Dugo Selo na adresi Antuna Mihanovića 3, 10370 Dugo Selo, poštom na adresu UŠP Zagreb - Nazorova 7, 10 000 Zagreb, ili na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 


 

Javni uvid u Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Novogradiške šume"

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Novogradiške šume, a s važnošću od 2012. do 2021., na području šumarije Nova Gradiška. Uvid u navedeni Program gospodarenja moći će se izvršiti od 18.02. do 1.03.2013. godine u prostorijama Odjela za Uređivanje šuma Nova Gradiška svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati.

Javna rasprava o odobrenju Programa gospodarenja šuma šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Novogradiške šume" održat će se u ponedjeljsk 04.03.2013. godine u Odjelu za Uređivanje šuma Nova Gradiška od 9 do 12 sati.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Odjelu za Uređivanje šuma Podružnica Nova Gradiška, poštom na adresu Nova Gradiška – Strossmayerova 11, 35 000 Nova Gradiška ili na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 


  

Javni uvid za G.J. „ŽABARSKI BOK"

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade uređajni elaborat za gospodarsku jedinicu „ŽABARSKI BOK" kojom gospodari Šumarija Jasenovac.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog programa za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u Odjelu za uređivanje šuma Uprave šuma Podružnica Nova Gradiška, Štrosmajerova 11 u razdoblju od 14.01. – 18.01.2013. godine, radnim danom od 07 – 15 sati.

Javna rasprava održat će se u ponedjeljak 21.01.2013. godine u prostorijama Šumarije Jasenovac od 9-12 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Jasenovac.

 


 

You are here: Home Public insight Javni podaci Javni podaci JAVNI UVID iz 2013. godine