You are here: Home Public insight Javni podaci Javni podaci JAVNI UVID iz 2017. godine

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Public insight

JAVNI UVID iz 2017. godine

 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. PETROVA GORA – PETROVAC 

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „PETROVA GORA - PETROVAC“ kojom gospodari Šumarija Vojnić .  Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2026. godine može se obaviti u Šumariji Vojnić, Karlovačka 6,  od  4. prosinca  -  18. prosinca   2017. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Vojnić   18. prosinca  2017. godine  od 10.00 do 12.00 sati.  

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. PETROVA GORA – BUBLEN  

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „PETROVA GORA - BUBLEN“ kojom gospodari Šumarija Topusko   Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2026. godine može se obaviti u Šumariji Topusko  Nova Cesta 25,   od 4. prosinca  -  18. prosinca   2017. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Topusko    18. prosinca  2017. godine  od 10.00 do 12.00 sati.  

 


 

Javna rasprava za G.J. Južna Krndija čaglinska (2018.-2027.)       

Hrvatske šume Uprava šuma podružnica Požega daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Južna Krndija čaglinska“ kojom gospodari šumarija Čaglin. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu, te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu izvršiti uvid u Osnovu gospodarenja od 27. studenog 2017. do 07. prosinca 2017. godine u prostorijama općine Čaglin svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati. Primjedbe i prijedlozi u pismenom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Čaglin, na adresi Kralja Tomislava 93, 34350 Čaglin.

Javna rasprava održat će se 08. prosinca 2017. godine u prostorijama općine Čaglin s početkom u 9:00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Valtura“

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Valtura“, s važnošću od 2018. – 2027. godine, na području šumarije Pula pri kraju. Uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom  „Valtura“ moći će se izvršiti od 28. studenog do 11. prosinca 2017. godine u prostorijama šumarije Pula, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 11 sati. Javna rasprava održati će se 12. prosinca 2017. godine u prostorijama šumarije Pula u 9h. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Pula na adresi: Šijanska cesta 12, 52100 Pula, te poštom na adresu: UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet.

 


 

Javni uvid za GJ Drvenjak-Kamensko

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Drniš obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja za gospodarske jedinice „Drvenjak Kamensko“. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu Programe gospodarenja pogledati u prostorijama Šumarije Drniš od 25.09. do 06.10.2017. godine, u vremenu od 9:00 do 12:00 sati, radnim danom. Javna rasprava održat će se u petak 06.10.2017. godine u 9:30 sati u prostorijama Šumarije Drniš. Primjedbe i prijedlozi u pismenom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Drniš, ulica 142. brigade 37, Drniš.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. SUŠICA 

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Izvanredne revizije Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „SUŠICA“ kojom gospodari Šumarija Ozalj.  Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Izvanredne revizije Programa gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2009. – 31. prosinca 2018. godine može se obaviti u Šumariji Ozalj, Zrinskih i Frankopana 20,  od 6. rujna -  20. rujna   2017. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Ozalj u Ozlju   20. rujna  2017. godine  od 10.00 do 12.00 sati.  

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. PETROVA GORA – BISTRA 

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „PETROVA GORA - BISTRA“ kojom gospodari Šumarija Gvozd.  Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2026. godine može se obaviti u Šumariji Gvozd, Kralja Petra Svačića 5,  od 25. kolovoza  -  8. rujna   2017. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Gvozd u Gvozdu   8. rujna  2017. godine  od 10.00 do 12.00 sati.  

 


 

Javni uvid i javna rasprava za osnovu gospodarenja za gospodarsku jedinicu "DUZLUČKA PLANINA"

Uprava šuma podružnica Našice obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je pri završetku izrada Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Duzlučka planina“ na području šumarije Orahovica. Uvid u Osnovu gospodarenja moći će se izvršiti od 21. kolovoza 2017. do 1. rujna 2017. godine u prostorijama Odjela za uređivanje šuma, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Odjelu za uređivanje šuma na adresi Trg Izidora Kršnjavija 2, 31500 Našice.

Javna rasprava za ovu gospodarsku jedinicu održati će se 4. rujna 2017. godine u 10 sati u Šumariji Orahovica, Zelena ulica 3, 33515 Orahovica

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu „Baćina“

Uprava šuma Podružnica Split - Šumarija Metković obavještava sve zainteresirane strane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Baćina“ s važnošću od 2017. do 2026. godine pri kraju.

Programom se propisuju uvjeti i načini uzgoja, zaštite i korištenja šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu na području katastarskih općina: Baćina, Brist, Gradac, Pasičina, Plina, Ploče, Podaca, Rogotin i Zaostrog.

Uvid u prijedlog Programa gospodarenja može se izvršiti u razdoblju od 16. do 30. kolovoza 2017. godine u prostorijama Šumarije Metković, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati.

Primjedbe i prijedlozi za izmjene i dopune programa u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na adresu Šumarije Metković, Splitska 44, 20350 Metković.

Javna rasprava planira se održati u srijedu, 30. kolovoza 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Šumarije Metković. Program će predstaviti stručni tim izrađivača iz Odjela za uređivanje šuma UŠP Split.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu „Laškovica“

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC - standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan - Program gospodarenja šumama za gospodarsku jedinicu „Laškovica“ s važnošću od 2017. do 2026. godine na području šumarije Knin.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 17.08. do 31.08.2017., radnim danom od 9 do 11 sati u prostorijama Šumarije Knin; Tomislavova 3. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predavati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održati će se dana 01.09.2017. (petak) s početkom u 10 sati u prostorijama Šumarije Knin.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Laudonov Gaj" šumarije KORENICA

„Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb, Odjel za uređivanje šuma UŠP Vinkovci i šumarija Korenica, UŠP Gospić obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da mogu pogledati prijedlog Osnove gospodarenja za g.j. LAUDONOV GAJ u vremenu od 7. do 21. srpnja 2017. od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama šumarije Korenica, Riječka 6, Korenica. Pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe mogu se dostaviti, na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Javna rasprava o prijedlogu Osnove gospodarenja za g.j. LAUDONOV GAJ održat će se 21. srpnja (petak) 2017. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama šumarije KORENICA, Riječka 6, Korenica.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za GJ Varaždinbreg na području Šumarije Varaždin

 Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu Varaždinbreg, a kojom gospodari šumarija Varaždin. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Varaždinskoj županiji, na području grada Novog Marofa, grada Varaždinske Toplice, općine Beretinec, općine Breznica, općine Breznički Hum, općine Gornji Kneginec, Jalžabet, općine Ljubešćica, općine Martijanec, općine Trnovec Bartolovečki i općine Visoko, odnosno obuhvaća katastarske općine: Beretinec, Črešnjevo, Bisag, Vinično, Kneginec, Varaždinbreg, Jakopovec, Jalžabet, Kaštelanec, Kelemen, Novakovec, Kapela Kalnička, Ljubeščica, Gornji Martijanec, Gornja Rijeka, Grana, Ključ, Sudovec, Šemovec, Hrastovec Toplički, Poljana, Svibovec, Tuhovec, Varaždinske Toplice, Đurinovec i Visoko. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 5. do 19. srpnja 2017. godine, radnim danom od 7,00 do 11,00 sati, u prostorijama šumarije Varaždin, Šenoina 2, Varaždin.  Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 19. srpnja 2017. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati u prostorijama šumarije Varaždin, Šenoina 2, Varaždin.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za GJ Đurđevački peski na području Šumarije Đurđevac

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (osnova gospodarenja s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu Đurđevački peski, a kojom gospodari šumarija Đurđevac. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Koprivničko - križevačkoj županiji, na području grada Đurđevca, općine Molve i općine Virje, odnosno obuhvaća katastarske općine: Đurđevac I, Đurđevac II, Virje i Molve. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 4. do 18. srpnja 2017. godine, radnim danom od 7,00 do 11,00 sati, u prostorijama šumarije Đurđevac, Trg bana Jelačića 80, Đurđevac.  Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 18. srpnja 2017. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama šumarije Đurđevac, Trg bana Jelačića 80, Đurđevac.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za GJ Đurđevačke nizinske šume na području Šumarije Đurđevac 

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu Đurđevačke nizinske šume, a kojom gospodari šumarija Đurđevac. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Koprivničko - križevačkoj županiji, na području grada Đurđevca, općine Ferdinandovac, općine Kalinovac, općine Molve i općine Novo Virje, odnosno obuhvaća katastarske općine: Đurđevac II, Severovci, Lijepa greda, Ferdinandovac, Kalinovac, Molve i Novo Virje. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 4. do 18. srpnja 2017. godine, radnim danom od 7,00 do 11,00 sati, u prostorijama šumarije Đurđevac, Trg bana Jelačića 80, Đurđevac. Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 18. srpnja 2017. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama šumarije Đurđevac.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu „Debrinja“ na području Šumarije Strošinci

Uprava šuma Podružnica Vinkovci obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC - standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu „Debrinja“ na području šumarije Strošinci.

Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Vukovarsko - srijemskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Strošinci i Soljani, odnosno upravne općine Vrbanja.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 29. 06. 2017. do 13. 07. 2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama Uprave šuma Podružnica Vinkovci (Odjel za uređivanje šuma), Trg bana Josipa Šokčevića 20 u Vinkovcima. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predavati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održat će se dana 14. 07. 2017. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Strošinci, Vladimira Nazora 53 u Strošincima.

 


 

Javna rasprava za GJ Moseč i Kozjak šumarije Drniš

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Drniš obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja za gospodarske jedinice „Moseć“ i „Kozjak“. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu Programe gospodarenja pogledati u prostorijama Šumarije Drniš od 21.06. do 05.07.2017. godine, u vremenu od 9:00 do 12:00 sati, radnim danom. Javna rasprava održat će se 06.07.2017. godine u 9:30 sati u prostorijama Šumarije Drniš. Primjedbe i prijedlozi u pismenom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Drniš, ulica 142. brigade 37, Drniš.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. STRAŽNJI VRH

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „STRAŽNJI VRH“ kojom gospodari Šumarija Ozalj . Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2026. godine može se obaviti u Šumariji Ozalj, Zrinskih i Frankopana 20,  od 26. lipnja  -  10. srpnja   2017. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Ozalj u Ozlju   10. srpnja  2017. godine  od 10.00 do 12.00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Južni Dilj“ šumarije Slavonski Brod

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Južni Dilj“ na području šumarije Slavonski Brod s važnošću od 2017-2026. godine. Javni uvid u prijedlog nove Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom moći će se izvršiti od 3. srpnja do 14. srpnja 2017. godine u prostorijama Odjela za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška; J. J. Strossmayera 11; radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. Strossmayera 11, 35400 Nova Gradiška.
Javna rasprava na prijedlog Osnove gospodarenja za g. j. „Južni Dilj“ održat će se 14. srpnja (petak) 2017. godine s početkom u 9 00 sati u prostorijama Šumarije Slavonski Brod, Petra Krešimira IV b.b.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Gradiška brda“ šumarije Nova Gradiška

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Gradiška brda“ na području šumarije Nova Gradiška s važnošću od 2017. – 2026. godine. Javni uvid u prijedlog nove Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom moći će se izvršiti od 19. lipnja do 30. lipnja 2017. godine u prostorijama Odjela za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška; J. J. Strossmayera 11; radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. Strossmayera 11, 35400 Nova Gradiška.
Javna rasprava na prijedlog Osnove gospodarenja za g.j. Gradiška brda održat će se 30. lipnja (petak) 2017. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Šumarije Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11.

 


 

Obavijest o Javnom uvidu i prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Oštrac-Bok" Šumarije PERUŠIĆ

 

„Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb, Odjel za uređivanje šuma UŠP Vinkovci, i Šumarija Perušić UŠP Gospić obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da mogu pogledati prijedlog Osnove gospodarenja za g.j. OŠTRAC-BOK u vremenu od 14. do 30. lipnja 2017. od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama šumarije PERUŠIĆ, dr. Ante Starčevića 9, Perušić. Pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe mogu se dostaviti, na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javna rasprava na prijedlog Osnove gospodarenja za g.j. OŠTRAC-BOK održat će se 30. lipnja (petak) 2017. godine s početkom u 09.00 sati u prostorijama Šumarije PERUŠIĆ, dr. Ante Starčevića 9, Perušić.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarske jedinice „Vučjak“ šumarije Novi Vinodolski

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Vučjak“ na području šumarije Novi Vinodolski s važnošću od 2017. – 2026. godine. Javni uvid u prijedlog nove Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom  moći će se izvršiti od 19. lipnja do 30. lipnja 2017. godine u prostorijama Šumarije Novi Vinodolski; Korzo Hrvatskih branitelja 57;  radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu UŠP Senj, N.Suzana 27, 53270 Senj.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu “Sava, Slavonski Šamac - Račinovci“ na području Šumarije Gunja

Uprava šuma Podružnica Vinkovci obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC - standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu “Sava, Slavonski Šamac - Račinovci“ na području šumarije Gunja, Županja, Cerna i Strizivojna.
Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Brodsko - posavskoj i Vukovarsko - srijemskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Bošnjaci, Babiba Greda, Gunja, Kruševica, Račinovci, Rajevo Selo, Slavonski šamac, Štitar, Županja i Posavski Podgajci, odnosno Općina Gunja, Babina Greda, Štitar, Bošnjaci i Drenovci te grada Županje.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 09. 06.2017. do 23.06.2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u prostorijama Uprave šuma Podružnica Vinkovci (Odjel za uređivanje šuma), Trg bana Josipa Šokčevića 20 u Vinkovcima. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predavati za vrijeme trajanja javnog uvida.
Javna rasprava održati će se dana 26.06.2017. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Gunja, Savska 3 u Gunji.

 


 

Javni uvid za GJ „Macelj“

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma i Zakonu o šumama, da je u tijeku izrada uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Macelj“ s važnošću od 2017. do 2026. godine. Javni uvid u prijedlog elaborata moći će se izvršiti od ponedjeljka 12. lipnja do petka 30. lipnja, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Krapina. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Krapina na adresi Ul.Lj.Gaja 37, 49000 Krapina, ili poštom na adresu UŠP Zagreb, Savska c. 41/VI,p.p.35 10144 Zagreb odnosno e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Javna rasprava se planira održati u petak, 30. lipnja 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama općine Đurmanec u Đurmancu na adresi Đurmanec 137. Elaborat će predstaviti taksator Nikola Pavičić, dipl.ing.šum. i stručni tim UŠP Zagreb.

 


 

Javni uvid za GJ „Kutinska Garjevica“

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma i Zakonu o šumama, da je u tijeku izrada uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Kutinska Garjevica“ s važnošću od 2017. do 2026. godine. Javni uvid u prijedlog elaborata moći će se izvršiti od srijede 7. lipnja do srijede 28. lipnja, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Kutina. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Kutina na adresi A.G.Matoša 40, 44320 Kutina, ili poštom na adresu UŠP Zagreb, Savska c. 41/VI,p.p.35 10144 Zagreb odnosno e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Javna rasprava se planira održati u srijedu, 28. lipnja 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Šumarije Kutina. Elaborat će predstaviti samostalni taksator Davor Bilović, dipl.ing.šum. i stručni tim UŠP Zagreb.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za  gospodarsku jedinicu Park šuma Dvor Trakošćan

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu Park šuma – Dvor Trakošćan, a kojom upravlja Dvor Trakošćan. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Varaždinskoj županiji, na području općine Bednja, odnosno obuhvaća katastarske općine: Trakošćan i Šaša. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 5. do 26. lipnja 2017. godine, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati, u prostorijama Uprave Dvora Trakošćan.  Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 27. lipnja 2016. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Dvora Trakošćan.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu Žitnik na području Šumarije Perušić

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu Žitnik na području Šumarije Perušić.

Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijela katastarske općine Klanac, odnosno Grada Gospića.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 05.06.2017. do 21.06.2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u Šumariji Perušić, Dr. Ante Starčevića 9. u Perušiću. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 21.06.2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Perušić, Dr. Ante Starčevića 9. u Perušiću.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu Godača - Veliki kotao na području Šumarije Otočac

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu Godača - Veliki kotao na području Šumarije Otočac. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Čanak, Ramljani, Sinac, Turjanski, Vrhovine i Zalužnica, odnosno Grada Otočca i Općina Vrhovine i Plitvička Jezera. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 05.06.2017. do 20.06.2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u Šumariji Otočac, Kralja Zvonimira 60. u Otočcu. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 20.06.2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Otočac, Kralja Zvonimira 60. u Otočcu.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu Južne karlobaške šume na području Šumarije Karlobag

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama posebne namjene s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu Južne karlobaške šume na području Šumarije Karlobag. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Cesarica i Lukovo Šugarje, odnosno Općine Karlobag. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 05.06.2017. do 19.06.2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u Šumariji Karlobag, Varoš 2. u Karlobagu. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 19.06.2017. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Karlobag, Varoš 2. u Karlobagu.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu Sjeverne karlobaške šume na području Šumarije Karlobag

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama posebne namjene s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu Sjeverne karlobaške šume na području Šumarije Karlobag. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Cesarica, Baške Oštarije i Prizna, odnosno Općine Karlobag. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 05.06.2017. do 19.06.2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u Šumariji Karlobag, Varoš 2. u Karlobagu. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 19.06.2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Karlobag, Varoš 2. u Karlobagu.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu “Trizlovi - Rastovo“ na području Šumarije Gunja

Uprava šuma Podružnica Vinkovci obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC - standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu “ Trizlovi - Rastovo“ na području šumarije Gunja.
Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Vukovarsko - srijemskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Đurići, Račinovci i Gunja, odnosno Općina Drenovci i Gunja.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 01. 06.2017. do 21.06.2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u prostorijama Uprave šuma Podružnica Vinkovci (Odjel za uređivanje šuma), Trg bana Josipa Šokčevića 20 u Vinkovcima. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predavati za vrijeme trajanja javnog uvida.
Javna rasprava održati će se dana 26.06.2017. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Gunja, Savska 3 u Gunji.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu “Desićevo“ na području Šumarije Gunja

Uprava šuma Podružnica Vinkovci obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC - standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu “Desićevo“ na području šumarije Gunja.
Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Vukovarsko - srijemskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Bošnjaci, Drenovci i Posavski Podgajci, odnosno Općina Bošnjaci i Drenovci.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 01. 06.2017. do 21.06.2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u prostorijama Uprave šuma Podružnica Vinkovci (Odjel za uređivanje šuma), Trg bana Josipa Šokčevića 20 u Vinkovcima. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predavati za vrijeme trajanja javnog uvida.
Javna rasprava održati će se dana 26.06.2017. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Gunja, Savska 3 u Gunji.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu Križići na području Šumarije Perušić

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu Križići na području Šumarije Perušić.

Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Donji Kosinj i Lipovo Polje, odnosno Općine Perušić.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 22.05.2017. do 05.06.2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u Šumariji Perušić, Dr. Ante Starčevića 9. u Perušiću. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 05.06.2017. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Perušić, Dr. Ante Starčevića 9. u Perušiću.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu "Kalinovača" na području Šumarije Donji Lapac

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu "Kalinovača" na području Šumarije Donji Lapac. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Kruge i Dnopolje, odnosno Općine Donji Lapac. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 15.05.2017. do 29.05.2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u Šumariji Donji Lapac, Stojana Matića 5. u Donjem Lapcu. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 29.05.2017. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Donji Lapac, Stojana Matića 5. u Donjem Lapcu.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu " Karlović Korita" na području Šumarije Donji Lapac

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu " Karlović Korita" na području Šumarije Donji Lapac. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Jošan i Dnopolje, odnosno Općina Udbina i Donji Lapac. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 15.05.2017. do 29.05.2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u Šumariji Donji Lapac, Stojana Matića 5. u Donjem Lapcu. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 29.05.2017. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Šumarije Donji Lapac, Stojana Matića 5. u Donjem Lapcu.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarske jedinice „Duliba“ i „Vidina greda“ šumarije Novi Vinodolski

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja za gospodarske jedinice „Duliba“ i „Vidina greda“ na području šumarije Novi Vinodolski s važnošću od 2017. – 2026. godine. Javni uvid u prijedlog nove Osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama  moći će se izvršiti od 08. svibnja do 22. svibnja 2017. godine u prostorijama Šumarije Novi Vinodolski; Korzo Hrvatskih branitelja 57;  radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu UŠP Senj, N.Suzana 27, 53270 Senj.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i raspravi o prijedlogu osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Brezovica" šumarije Sisak

Uprava šuma Podružnica Sisak obavještava sve zainteresirane, da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Brezovica", Šumarije Sisak za period od 01.01.2017. do 31.12.2026. Uvid u Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom "Brezovica" može se izvršiti do 4. svibnja 2017. godine u Šumariji Sisak ili u Odjelu za uređivanje šuma u Sisku, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi mogu se dati prilikom uvida ili poslati poštom na adresu šumarije Sisak ili Odjela za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak. Javna rasprava će se održati u petak 5. svibnja 2017. u 9.00 sati u zgradi Šumarije Sisak, J. Runjanina 12, 44000 Sisak.

 


 

Javni uvid za GJ „Popovačka Garjevica“

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma i Zakonu o šumama, da je u tijeku izrada uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Popovačka Garjevica“ s važnošću od 2017. do 2026. godine. Javni uvid u prijedlog elaborata moći će se izvršiti od utorka 18. travnja do petka 5. svibnja, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Popovača. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Popovača na adresi Raičevac 2, 44317 Popovača, ili poštom na adresu UŠP Zagreb, Savska c. 41/VI,p.p.35 10144 Zagreb odnosno e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Javna rasprava se planira održati u četvrtak, 4. svibnja 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Šumarije Popovača. Elaborat će predstaviti samostalni taksator Davor Varga, dipl.ing.šum. i stručni tim Odjela za uređivanje šuma UŠP Zagreb pod rukovođenjem mr.sc. Ivice Milkovića.

 


 

Javni uvid u Program gospodarenja šumama posebne namjene za G.J. "LOM"

Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj, Šumarija Krasno obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma da je u fazi odobravanja Program gospodarenja šumama posebne namjene za gospodarsku jedinicu "Lom". Program je izrađen za razdoblje od 10 godina (01.01.2017. - 31.12.2026.). Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu Program gospodarenja šumama posebne namjene pogledati u prostorijama UŠP SENJ ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA, , od 10.travnja  do 21. travnja 2017. godine, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati, radnim danom. Javna rasprava održat će se u četvrtak , 20. travnja 2017. godine u 11 sati u prostorijama UŠP Senj. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u UŠP Senj Odjel za Uređivanje šuma.

 


 

Obavijest od javnoj raspravi za Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Sušica“ Šumarije Gerovo

Obavještavamo sve zainteresirane da će se dana 7. travnja 2017. od 10.00 do 12,00 sati u prostorijama Šumarije Gerovo održati  javna rasprava o elaboratu Osnove gospodarenja za GJ SUŠICA. Za sve dodatne informacije i upite u vezi Osnove gospodarenja za GJ SUŠICA obratite se, mr.sc. Tomislav Kuzele, dipl.ing.šum. taksatoru u odjelu za Uređivanje šuma UŠP Delnice na telefon 051/829-739.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. GORNJI HUMAC

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „GORNJI HUMAC“ kojom gospodari Šumarija   Brač .  Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Programa  gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2016. – 31. prosinca 2025. godine može se obaviti u Šumariji Brač,  Supetar,  V. Nazora 2,   od 21. ožujka  -  5. travnja   2017. godine, od  9:00 do 12:00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Brač  u Supetru 5. travnja od 13:00 do 15:00 sati.  

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. DOL

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „DOL“ kojom gospodari Šumarija   Brač .  Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Programa  gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2016. – 31. prosinca 2025. godine može se obaviti u Šumariji Brač,  Supetar,  V. Nazora 2,   od 21. ožujka  -  5. travnja   2017. godine, od  9:00 do 12:00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Brač  u Supetru 5. travnja od 13:00 do 15:00 sati. 

 


 

JAVNI UVID U PLAN GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKE JEDINICE „JAVORNIK“ I „LUGOVI“

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC standardu certifikacije šuma da je izrađen prijedlog uređajnih elaborata za gospodarsku jedinicu „Javornik“ koja se nalazi na području Šumarije Sirač i gospodarsku jedinicu „Lugovi“ koja se nalazi na području Šumarije Lipik.
Javnom uvidu u spomenute elaborate moguće je pristupiti od 14. ožujka do 14. travnja 2017. godine, radnim danom od 10 do 12 sati u prostorijama Odjela za uređivanje šuma Uprave šuma Podružnice Bjelovar, Matošev trg 4, Bjelovar.
Javno predstavljanje navedenih osnova gospodarenja održat će se u utorak, 28. ožujka 2017. godine u 13 sati u prostoru sale za sastanke Uprave šuma Podružnice Bjelovar, Matošev trg 4, Bjelovar.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Liburnija“

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Liburnija“, s važnošću od 2017. – 2026. godine, na području šumarije Opatija-Matulji pri kraju. Uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Liburnija“ moći će se izvršiti od 13. ožujka do 24. ožujka 2017. godine u prostorijama šumarije Opatija-Matulji, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 11 sati. Javna rasprava održati će se 27. ožujka 2017. godine u prostorijama šumarije Opatija-Matulji u 11h.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Opatija na adresi: Kružni put br. 3, 51211 Matulji, te poštom na adresu: UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet.

 


 

Obavijest od javnom uvidu završnih radova za Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu (GJ): GJ“Gložac“ i GJ „Gluhe drage“, GJ „Platak“ i GJ „Sušica“

Uprava šuma Podružnica Delnice obavještava sve zainteresirane da je u tijeku izrada završnih radova Osnova gospodarenja na području UŠP Delnice za GJ „Gložac" i „Gluhe drage“ (šumarija Vrbovsko), GJ „Platak“ (šumarija Rijeka), te GJ „Sušica“ (šumarija Gerovo). Sve su Osnove gospodarenja s važnošću od 01.01.2017. do 31.12.2026. Uvid u izradu navedenih Osnova gospodarenja može se izvršiti u prostorijama Odjela za uređivanje šuma Delnice, radnim danom od 9 do 13 sati, sve do 15. ožujka 2017. Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Delnice, Odjel za uređivanje šuma, Supilova 32, 51300 Delnice. Javna rasprava za navedene Osnove gospodarenja bit će održana naknadno, ovisno o završetku izrade svake pojedine Osnove gospodarenja.

 


 

JAVNI UVID U PLAN GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „BEDENIK“

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC standardu certifikacije šuma da je izrađen prijedlog uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Bedenik“ koja se nalazi na području Šumarije Bjelovar.
Javnom uvidu u spomenuti elaborat moguće je pristupiti od 31. siječnja 2017. do 28. veljače 2017. godine, radnim danom od 10 do 12 sati u prostorijama Odjela za uređivanje šuma Uprave šuma Podružnice Bjelovar, Matošev trg 4, Bjelovar.
Javno predstavljanje navedene osnove gospodarenja održat će se u srijedu, 15. veljače 2017. godine u 13 sati u prostoru sale za sastanke Uprave šuma Podružnice Bjelovar, Matošev trg 4, Bjelovar.

 


 

You are here: Home Public insight Javni podaci Javni podaci JAVNI UVID iz 2017. godine