You are here: Home Public insight Javni podaci Javni podaci JAVNI UVID iz 2018. godine

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Public insight

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Bratljevci s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Trnjani

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Bratljevci s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Trnjani. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Brodsko-posavskoj i Osječko-baranjskoj županiji, na području katastarskih općina: Crni Potok Brodski, Korduševci, Šušnjevci, Garčin, Klokočevik, Vrhovina, Novo Topolje, Hrkanovci Đakovački i Lapovci, odnosno Općina: Podcrkavlje, Bukovlje, Garčin, Donji Andrijevci i Trnava. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11 u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 21. prosinca 2018. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Trnjani, Ulica Svetog Marka 30, Trnjani. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. strossmayera 11, Nova Gradiška. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Padeška kosa – Bijele grede na području Šumarije Perušić

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Padeška kosa – Bijele grede na području Šumarije Perušić. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području katastarske općine Donje Pazarište, Gornji Kosinj i Cesarica, odnosno Općine Perušić i Grada Gospića. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 10. prosinca 2018. godine u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Perušić u Perušiću, Dr. Ante Starčevića 9. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Crne grede na području Šumarije Perušić

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Crne grede na području Šumarije Perušić. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području katastarske općine Donje Pazarište i Bužim, odnosno Općine Karlobag i Grada Gospića. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 10. prosinca 2018. godine u 11:00 sati u prostorijama Šumarije Perušić u Perušiću, Dr. Ante Starčevića 9. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Srneća draga – Janković kosa na području Šumarije Donji Lapac

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Srneća draga – Janković kosa na području Šumarije Donji Lapac. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj i Zadarskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Dnopolje, Donji Lapac, Oraovac, Mazin i Gornji Lapac, odnosno Općina Donji Lapac i Gračac. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 11. prosinca 2018. godine u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Donji Lapac u Donjem Lapcu, Stojana Matića 5. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Smolčić uvala na području Šumarije Otočac

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Smolčić uvala na području Šumarije Otočac. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Škare, Dabar i Doljani, odnosno Grada Otočca. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 10. prosinca 2018. godine u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Otočac u Otočcu, Kralja Zvonimira 60. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „BLATSKA GORA - BUGARI“ I GOSPODARSKU JEDINICU „ČESVINICA“  ŠUMARIJE  DUBROVNIK

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da su izrađeni prijedlozi Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarske jedinice „BLATSKA GORA - BUGARI“  i  „ČESVINICA“  kojima gospodari Šumarija Dubrovnik. Navedeni šumskogospodarski planovi su izrađeni za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Upravi šuma Podružnici Split, Odjelu za uređivanje šuma,  Kralja Zvonimira 35/II, 21.000 Split, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje za oba šumskogospodarska planova održat će se dana 30. studenog 2018. godine u 13.00 sati u prostorijama Uprave šuma Podružnice Split, Odjelu za uređivanje šuma. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split, Odjela za uređivanje šuma. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu Ravne drage na području Šumarije Udbina

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama s važnošću od 2018. do 2027. godine) za gospodarsku jedinicu Ravne drage na području Šumarije Udbina. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Svračkovo Selo, Podlapača, Krbava i Mekinjar, odnosno Općine Udbina. Javni uvid se može izvršiti u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 26. studenog 2018. godine u 12:00 sati u prostorijama Šumarije Udbina u Udbini, IX gardijske brigade 18. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Lisina - Vršak na području Šumarije Korenica

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2018. do 2027. godine) za gospodarsku jedinicu Lisina - Vršak na području Šumarije Korenica. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Smoljanac, Plitvička Jezera, Vaganac i Ličko Petrovo Selo, odnosno Općine Plitvička Jezera. Javni uvid se može izvršiti u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 26. studenog 2018. godine u 10.00 sati u prostorijama Šumarije Korenica u Korenici, Riječka 6. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „GRĐEVAČKA BILOGORA“, ŠUMARIJA VELIKI GRĐEVAC I GOSPODARSKU JEDINICU „GRUBIŠNOPOLJSKA BILOGORA“, ŠUMARIJA GRUBIŠNO POLJE

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane da su izrađeni prijedlozi Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Grđevačka Bilogora“ kojom gospodari Šumarija Veliki Grđevac i gospodarsku jedinicu „Grubišnopoljska Bilogora“ kojom gospodari Šumarija Grubišno Polje. Navedeni šumskogospodarski planovi su izrađeni za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine.
Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Bjelovar, Matošev trg 4, u Bjelovaru, radnim danom od 8 – 14 sati.
Javno izlaganje održat će se dana 26. studenog 2018. godine u 13.00 sati u prostorijama Šumarije Veliki Grđevac u Velikom Grđevcu, Trg Mate Lovraka br. 1. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Bjelovar, Odjel za uređivanje šuma, Matošev trg 1, Bjelovar. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU KLEK, ŠUMARIJA OGULIN

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Klek kojom gospodari Šumarija Ogulin. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 1.1.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Ogulin, Bernardina Frankopana 12, u Ogulinu, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se 23. studenog 2018. godine u 9.00 sati u prostorijama Šumarije Ogulin u Ogulinu, B.Frankopana 15. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B. Frankopana 12, Ogulin. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU ZAGORSKA KOSA, ŠUMARIJA OGULIN

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Zagorska kosa kojom gospodari Šumarija Ogulin. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 1.1.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Ogulin, Bernardina Frankopana 12, u Ogulinu, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se 23. studenog 2018. godine u 9.00 sati u prostorijama Šumarije Ogulin u Ogulinu, B.Frankopana 15. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B. Frankopana 12, Ogulin. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU BUKOVAČA, ŠUMARIJA OGULIN

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Bukovača kojom gospodari Šumarija Ogulin. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 1.1.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Ogulin, Bernardina Frankopana 12, u Ogulinu, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se 23. studenog 2018. godine u 9.00 sati u prostorijama Šumarije Ogulin u Ogulinu, B.Frankopana 15. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B. Frankopana 12, Ogulin. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. JASTREBARSKE PRIGORSKE ŠUME

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „JASTREBARSKE PRIGORSKE ŠUME“ kojom gospodari Šumarija Jastrebarsko.   Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2027. godine može se obaviti u Šumariji Jastrebarsko   I. B. Mažuranić 2,     od   4. rujna   -  18. rujna   2018. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Jastrebarsko   18. rujna  2018. godine  od 10.00 do 12.00 sati. 

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja ekološkom mrežom za gospodarsku jedinicu "LONJA",  šumarije Sunja

Predmet: Elaborat Programa gospodarenja s planom upravljanja ekološkom mrežom za gospodarsku jedinicu "LONJA", šumarije Sunja za period važenja od 01.01.2018. do 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Šumariji Sunja u Sunji i Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 13. rujna 2018. u 11.00 sati u zgradi Uprave šuma Podružnica Sisak u Sisku, J. Runjanina 12.   Rok za dostavu očitovanja, prijedloga i primjedbi je 15 dana nakon javnog izlaganja, a dostavljaju se pismeno na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Sunja, M. Gupca b.b., 44210 Sunja ili Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja ekološkom mrežom za gospodarsku jedinicu "BELČIĆEV GAJ - ŠIKARA", šumarije Sisak

Elaborat Programa gospodarenja s planom upravljanja ekološkom mrežom za gospodarsku jedinicu "BELČIĆEV GAJ - ŠIKARA", šumarije Sisak za period važenja od 01.01.2018. do 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Šumariji Sisak u Sisku i Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 13. rujna 2018. u 9.00 sati u zgradi Uprave šuma Podružnica Sisak u Sisku, J. Runjanina 12.   Rok za dostavu očitovanja, prijedloga i primjedbi je 15 dana nakon javnog izlaganja, a dostavljaju se pismeno na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Sisak ili Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja ekološkom mrežom za gospodarsku jedinicu "KALJE",  šumarije Lekenik

Elaborat Programa gospodarenja s planom upravljanja ekološkom mrežom za gospodarsku jedinicu "KALJE", šumarije Lekenik za period važenja od 01.01.2018. do 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Šumariji Lekenik u Lekeniku i Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 14. rujna 2018. u 9.00 sati u prostorijama šumarije Lekenik u Lekeniku, Zagrebačka 87.   Rok za dostavu očitovanja, prijedloga i primjedbi je 15 dana nakon javnog izlaganja, a dostavljaju se pismeno na adresu: Šumarija Lekenik, Zagrebačka 87, 44272 Lekenik ili Uprava šuma Podružnica Sisak, Odjel za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak.  Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

 


 

Javna rasprava za G.J. Južna Krndija kutjevačka (2018.-2027.)

Hrvatske šume Uprava šuma podružnica Požega daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Južna Krndija kutjevačka“ kojom gospodari šumarija Kutjevo. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu, te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu izvršiti uvid u Osnovu gospodarenja od 13.08. do 27.08.2018. godine u službenim prostorijama grada Kutjeva, svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati. Primjedbe i prijedlozi u pismenom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javne rasprave.
Javna rasprava održat će se 28.08.2017. godine u službenim prostorijama grada Kutjevo s početkom u 9:00 sati.

 


 

Obavijest od javnoj raspravi za Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom „Visočica -Lisac“, UŠP Gospić, Šumarija Donji Lapac

Obavještavamo sve zainteresirane da će se dana 08. kolovoza 2018. od 11.00 do 13,00 sati u prostorijama Šumarije Donji Lapac održati  javna rasprava o elaboratu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu  „VISOČICA - LISAC“ izrađenu za period važenja od 01.01.2018 do 31.12.2027. Zainteresirani na javnoj raspravi mogu dobiti uvid u podatke o gospodarskoj jedinici „Visočica- Lisac“ te postavljati pitanja. Za sve dodatne informacije i upite u vezi navedene Osnove obratite se samostalnom taksatoru Goranu Prelac, dipl.ing.šum. u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Delnice na telefon 051/829-726, radnim danom od 8-14 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i raspravi o prijedlogu osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu "RAJIĆKO BRDO" šumarije Novska

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane, da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Rajićko brdo", Šumarije Novska za period važenja od 01.01.2018. do 31.12.2027. godine. Javni uvid u predloženi elaborate Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom "Rajićko brdo" može se izvršiti do 12. do 26. srpnja 2018. godine u Šumariji Novska u Novskoj, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi mogu se dati prilikom uvida ili poslati poštom na adresu šumarije Novska, Zagrebačka 38, 44330 Novska. Javna rasprava će se održati 27. srpnja 2018. u 9.00 sati u zgradi šumarije Novska, Zagrebačka 38 u Novskoj.

 


 

 JAVNI UVID I JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. ISTOČNA MAZINSKA PLANINA 

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja s važnošću od 2018. do 2027. godine) za gospodarsku jedinicu Istočna Mazinska planina, a kojom gospodari šumarija Donji Lapac, UŠP Gospić. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Ličko-senjskoj županiji na području općine Donji Lapac i Zadarskoj županiji na području općine Gračac, odnosno obuhvaća katastarske općine: Dobroselo, Gornji Lapac i Mazin.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 11. do 25. srpnja 2018. godine, radnim danom od 7,00 do 11,00 sati, u prostorijama šumarije Donji Lapac, Stojana Matića 5, Donji Lapac.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 26. srpnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 11:00 sati u prostorijama šumarije Donji Lapac, Stojana Matića 5, Donji Lapac.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. STRMAČKA 

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „STRMAČKA “ kojom gospodari Šumarija Cetingrad.   Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2027. godine može se obaviti u Šumariji Cetingrad, Cetingrad  bb,   od   6. srpnja  -  20. srpnja   2018. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Cetingrad   20. srpnja  2018. godine  od 9.00 do 11.00 sati.

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. REPUŠNJAK – DUGA KOSA 

 

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „REPUŠNJAK – DUGA KOSA “ kojom gospodari Šumarija Cetingrad.   Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2027. godine može se obaviti u Šumariji Cetingrad, Cetingrad  bb,   od   6. srpnja  -  20. srpnja   2018. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Cetingrad   20. srpnja  2018. godine  od 9.00 do 11.00 sati.  

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. LIPOVAČA  

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „LIPOVAČA “ kojom gospodari Šumarija Rakovica.   Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2027. godine može se obaviti u Šumariji Rakovica, Rakovica  bb,   od  6. srpnja  -  20. srpnja   2018. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Rakovica   20. srpnja  2018. godine  od 10.00 do 12.00 sati.  

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. LOSKUNJA

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „LOSKUNJA“ kojom gospodari Šumarija Krnjak.   Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2027. godine može se obaviti u Šumariji Krnjak  Krnjak  bb,   od   5. srpnja   -  19. srpnja   2018. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Krnjak   19. srpnja  2018. godine  od 10.00 do 12.00 sati.  

 


 

JAVNI UVID U OSNOVU GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „NOVSKO BRDO“

Sukladno FSC standardu za certifikaciju šuma, Uprava šuma Podružnica Sisak obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da je izrađen prvi prijedlog uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Novsko brdo“ koja se nalazi na području Šumarije Novska. Javnom uvidu u spomenut elaborat moguće je pristupiti od 6. 7. 2018. do 20. 7. 2018. godine, radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Novska, Zagrebačka ulica 39, Novska. Javno predstavljanje Osnove gospodarenja  navedene gospodarske jedinice održat će se u ponedjeljak, 23. 7. 2018. godine u 9 sati u prostoru Šumarije Novska, Zagrebačka ulica 39, Novska. Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu:  Odjel za uređivanje šuma UŠP Sisak, Josipa Runjanina 12, 44 000 Sisak

 


JAVNI UVID U OSNOVU GOSPODARENJA  (PLAN UPRAVLJANJA)  ZA GJ ZAGORSKA KOSA ŠUMARIJA OGULIN

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja (Plan upravljanja) za gospodarsku jedinicu Zagorska kosa kojom gospodari Šumarija Ogulin. Osnova gospodarenja je izrađena za period važenja od 2018 – 2027. godine. Uvid  u predmetnu osnovu se može izvršiti u periodu od 5.srpnja do 18.srpnja 2018. godine, u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Ogulin, Bernardina Frankopana 12, u Ogulinu, u vremenu od 8 – 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida putem pošte na adresu UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B. Frankopana 12, Ogulin. Javna rasprava će se održati dana 19.07.2018. godine s početkom u 9 sati u prostorijama Šumarije Ogulin, na adresi B. Frankopana 15.

 


Obavijest o javnom uvidu i prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Durgutovica šumarije Mikanovci

„Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb, Odjel za uređivanje šuma i šumarija Mikanovci, UŠP Vinkovci obavještava sve zainteresirane građane, udruge i ustanove o mogućnosti uvida u prijedlog Osnove gospodarenja za GJ DURGUTOVICA u vremenu od 20. lipnja do 04. srpnja 2018. od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama UŠP Vinkovci – Odjel za uređivanje šuma (Trg bana Josipa Šokčevića 20, Vinkovci). Pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe mogu se dostaviti i na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javna rasprava o prijedlogu Osnove gospodarenja za GJ DURGUTOVICA održat će se 05. srpnja (četvrtak) 2018. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama šumarije Mikanovci, Vladimira Nazora 54, Mikanovci.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu „Vrapčana“ na području Šumarije Vinkovci

Uprava šuma Podružnica Vinkovci obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC - standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2018. do 2027. godine) za gospodarsku jedinicu „Vrapčana“ na području šumarije Vinkovci.
Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Vukovarsko - srijemskoj županiji na području dijelova katastarskih općina Mirkovci i Novi Jankovci, odnosno grada Vinkovaca i upravne općine Stari Jankovci.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 20. 06. 2018. do 03. 07. 2018. godine, radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama Uprave šuma Podružnica Vinkovci (Odjel za uređivanje šuma), Trg bana Josipa Šokčevića 20 u Vinkovcima. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predavati za vrijeme trajanja javnog uvida.
Javna rasprava održat će se dana 04. 07. 2018. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Vinkovci, Trg Josipa Runjanina 10 u Vinkovcima.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Tramontana“

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Tramontana“, s važnošću od 2018. – 2027. godine, na području šumarije Cres-Lošinj pri kraju. Uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom  „Tramontana“ moći će se izvršiti od 13. lipnja do 25. lipnja 2018. godine u prostorijama šumarije Cres-Lošinj, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 13 sati. Javna rasprava održati će se 26. lipnja 2018. godine u prostorijama šumarije Cres-Lošinj u 12h. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Cres-Lošinj na adresi: Čikat br. 15, 51550 Mali Lošinj, te poštom na adresu: UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet.

 


 

Obavijest o javnom uvidu u osnovu gospodarenja (plan upravljanja) za gospodarsku jedinicu „Međustrugovi“

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je izrađen prijedlog šumskogospodarskog plana koji će biti i plan upravljanja za gospodarsku jedinicu „Međustrugovi“ na području šumarije Stara Gradiška s važnošću od 2018. – 2027. godine. Javni uvid u prijedlog nove osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom moći će se izvršiti od 14. lipnja do 29. lipnja 2018. godine u prostorijama Odjela za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška; J. J. Strossmayera 11 i šumarije Stara Gradiška u Okučanima, Ulica 121. brigade HV 1/b; radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. Strossmayera 11, 35400 Nova Gradiška.
Javna rasprava na prijedlog Osnove gospodarenja za g.j. Gradiška brda održat će se 3. srpnja (utorak) 2018. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Šumarije Stara Gradiška, Ulica 121. brigade HV 1/b, Okučani.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu “Muški otok“ na području Šumarije Mikanovci

Uprava šuma Podružnica Vinkovci obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC - standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2018. do 2027. godine) za gospodarsku jedinicu “Muški otok“ na području šumarije Mikanovci.
Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Vukovarsko - srijemskoj i Osječko - baranjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Stari Mikanovci, Novi Mikanovci, Vođinci, Ivankovo i Đurđanci.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 11. 06.2017. do 29.06.2017. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u prostorijama Uprave šuma Podružnica Vinkovci (Odjel za uređivanje šuma), Trg bana Josipa Šokčevića 20 u Vinkovcima. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predavati za vrijeme trajanja javnog uvida.
Javna rasprava održati će se dana 03.07.2018. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Mikanovci, V.Nazora 54 u Starim Mikanovcima.

 


 

Obavijest od javnoj raspravi za Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Široka Draga“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže, Šumarije Mrkopalj

Obavještavamo sve zainteresirane da će se dana 11. lipnja 2018. od 9.00 do 11,00 sati u prostorijama Šumarije Mrkopalj održati  javna rasprava o elaboratu Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu  „ŠIROKA DRAGA“ s planom upravljanja ekološkom mrežom izrađen za period važenja od 01.01.2018 do 31.12.2027). Zainteresirani na javnoj raspravi mogu dobiti uvid u podatke o gospodarskoj jedinici „Široka Draga“ te postavljati pitanja. Za sve dodatne informacije i upite u vezi navedenog Programa obratite se Hilak Davoru, dipl.ing.šum., taksatoru u odjelu za Uređivanje šuma UŠP Delnice na telefon 051/829-739, radnim danom od 8-14 sati.

 


 

JAVNI UVID U OSNOVE GOSPODARENJA (PLAN UPRAVLJANJA) ZA GJ KLEK I BUKOVAČA ŠUMARIJE OGULIN

Uprava šuma Podružnica Ogulin obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog novih Osnova gospodarenja (Planova upravljanja) za gospodarske jedinice Klek i Bukovača kojima gospodari Šumarija Ogulin. Osnove gospodarenja su izrađene za period važenja od 2018 – 2027. godine. Uvid  u predmetne osnove se može izvršiti u periodu od 23. svibnja do 6. lipnja 2018. godine, u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Ogulin, Bernardina Frankopana 12, u Ogulinu, u vremenu od 8 – 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida putem pošte na adresu UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, B. Frankopana 12, Ogulin. Javna rasprava će se održati dana 7.6.2018. godine s početkom u 9 sati u prostorijama Šumarije Ogulin, na adresi B. Frankopana 15.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i raspravi o prijedlogu osnove gospodarenja (Plana upravljanja) za gospodarsku jedinicu "LONJA" šumarije Sunja

Uprava šuma Podružnica Sisak obavještava sve zainteresirane, da je izrađen prijedlog nove Osnove gospodarenja (Plan upravljanja) za gospodarsku jedinicu "Lonja", Šumarije Sunja za period važenja od 01.01.2018. do 31.12.2027. godine. Uvid u Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom "Lonja" može se izvršiti do 17. do 31. svibnja 2018. godine u Šumariji Sunja ili u Odjelu za uređivanje šuma u Sisku, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi mogu se dati prilikom uvida ili poslati poštom na adresu šumarije Sunja, M. Gupca b.b., 44210 Sunja ili Odjela za uređivanje šuma, J. Runjanina 12, 44000 Sisak. Javna rasprava će se održati 1. lipnja 2018. u 9.00 sati u zgradi Uprave šuma Podružnice Sisak u Sisku, J. Runjanina 12.   

 


 

JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. DEBELA KOSA  - MARKOVAC

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „DEBELA KOSA  - MARKOVAC “ kojom gospodari Šumarija Krnjak.   Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2027. godine može se obaviti u Šumariji Krnjak  Krnjak  bb,   od 14. svibnja  -  28. svibnja   2018. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Krnjak   28. svibnja  2018. godine  od 10.00 do 12.00 sati.  

 


JAVNA  RASPRAVA   ZA  G.J. GREDARSKA KOSA - BEGOVAC

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „GREDARSKA KOSA - BEGOVAC“ kojom gospodari Šumarija Cetingrad. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama. Uvid u prijedlog elaborata Osnove gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2027. godine može se obaviti u Šumariji Cetingrad Cetingrad bb, od 7. svibnja - 21. svibnja 2018. godine, od 9.00 do 12.00 sati. Javna rasprava održati će se u Šumariji Cetingrad 21. svibnja 2018. godine od 10.00 do 12.00 sati.

 


JAVNI UVID U OSNOVE GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKE JEDINICE „GRĐEVAČKA BILOGORA“ I „GRUBIŠNOPOLJSKA BILOGORA“

 

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC standardu certifikacije šuma da je izrađen prijedlog uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Grđevačka Bilogora“ koja se nalazi na području Šumarije Veliki Grđevac i gospodarsku jedinicu „Grubišnopoljska Bilogora“ Šumarije Grubišno Polje.
Javnom uvidu u spomenute elaborate moguće je pristupiti od 2. do 30. svibnja 2018., radnim danom od 10 do 12 sati u prostorijama Odjela za uređivanje šuma Uprave šuma Podružnice Bjelovar, Matošev trg 4, Bjelovar.
Javno predstavljanje navedenih osnova gospodarenja održat će se u ponedjeljak, 7. svibnja 2018. godine u 11 sati u prostoru kino sale Šumarije Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 1, Veliki Grđevac.

 


 

Obavijest od javnoj raspravi za Osnovu gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Lužina“ i Programu gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Oštrovica“ Šumarije Rijeka

Obavještavamo sve zainteresirane da će se dana 10. travnja 2018. od 10.00 do 12,00 sati u prostorijama Šumarije Rijeka održati  javna rasprava o elaboratu Osnove gospodarenja za GJ „LUŽINA“ i Programa gospodarenja za GJ „OŠTROVICA“. Za sve dodatne informacije i upite u vezi Osnove gospodarenja za GJ „Lužina“ obratite se, mr.sc. Tomislav Kuzele, dipl.ing.šum. taksatoru u odjelu za Uređivanje šuma UŠP Delnice na telefon 051/829-739, radnim danom od 8-14 sati Za sve dodatne informacije i upite u vezi Programa gospodarenja za GJ „Oštrovica“ obratite se, Damiru Trnski, dipl.ing.šum. samostalnom taksatoru u odjelu za Uređivanje šuma UŠP Delnice na telefon 051/829-727. radnim danom od 8-14 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za gospodarsku jedinicu „Brgudske šume“

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da su radovi na izradi Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Brgudske šume“, s važnošću od 2018. – 2027. godine, na području šumarije Opatija-Matulji pri kraju. Uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom  „Brgudske šume“ moći će se izvršiti od 30. ožujka do 13. travnja 2018. godine u prostorijama šumarije Opatija-Matulji, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 11 sati. Javna rasprava održati će se 16. travnja 2018. godine u prostorijama šumarije Opatija-Matulji u 11h. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Opatija na adresi: Kružni put br. 3, 51211 Matulji, te poštom na adresu: UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet.

 


 

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA ZA OSNOVU GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU "KRNDIJA GAZIJSKA"

Uprava šuma podružnica Našice obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je pri završetku izrada Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Krndija gazijska“ na području šumarije Đurđenovac. Uvid u Osnovu gospodarenja moći će se izvršiti od 1. ožujka 2018. do 15. ožujka 2018. godine u prostorijama Odjela za uređivanje šuma, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Odjelu za uređivanje šuma na adresi Trg Izidora Kršnjavija 2, 31500 Našice. Javna rasprava za ovu gospodarsku jedinicu održati će se 16. ožujka 2018. godine sa početkom u 10 sati u Šumariji Đurđenovac, Kralja Zvonimira 14, 31511 Đurđenovac.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za gospodarsku jedinicu Crno jezero - Marković rudine na području Šumarije Otočac

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Osnova gospodarenja šumama s važnošću od 2017. do 2026. godine) za gospodarsku jedinicu Crno jezero - Marković rudine na području Šumarije Otočac. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Kuterevo, Švica, Prozor, Čovići, Ličko Lešće i Ramljani, odnosno Grada Otočca. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 05.02.2018. do 26.02.2018. godine, radnim danom od 8 do 14 sati, u Šumariji Otočac, Kralja Zvonimira 60. u Otočcu. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 27.02.2018. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Otočac, Kralja Zvonimira 60. u Otočcu.

 


 

Obavijest o javnom uvidu završnih radova za Šumskogospodarske planove na području UŠP Delnice

Uprava šuma Podružnica Delnice obavještava sve zainteresirane da je u tijeku izrada završnih radova šumskogospodarskih (ŠG) planova na području UŠP Delnice i to za GJ „Široka Draga" (šumarija Mrkopalj), GJ „Lužina i GJ „ Oštrovica““ (šumarija Rijeka). Svi su ŠG planovi s važnošću od 01.01.2018. do 31.12.2027. Uvid u izradu navedenih ŠG planova može se izvršiti u prostorijama Odjela za uređivanje šuma Delnice, radnim danom od 9 do 13 sati, sve do 15. ožujka 2018. Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Delnice, Odjel za uređivanje šuma, Supilova 32, 51300 Delnice. Javna rasprava za navedene ŠG planove bit će održana naknadno, ovisno o završetku izrade svakog pojedinog ŠG plana.

 


 

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA ZA OSNOVU GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU "DJEDOVICA-TREŠNJEVICA"

Uprava šuma podružnica Našice obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je pri završetku izrada Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Djedovica-Trešnjevica“ na području šumarije Voćin. Uvid u Osnovu gospodarenja moći će se izvršiti od 3. siječnja 2018. do 17. siječnja 2018. godine u prostorijama Odjela za uređivanje šuma, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Odjelu za uređivanje šuma na adresi Trg Izidora Kršnjavija 2, 31500 Našice. Javna rasprava za ovu gospodarsku jedinicu održati će se 18. siječnja 2018. godine u 10 sati u Šumariji Voćin, Trg Gospe Voćinske 4, 33522 Voćin.

 


 

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA ZA PROGRAM GOSPODARENJA ZA GOSPODARSKU JEDINICU "SLATINSKE PODRAVSKE ŠUME"

Uprava šuma podružnica Našice obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, da je pri završetku izrada Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Slatinske podravske šume“ na području šumarije Slatina. Uvid u Program gospodarenja moći će se izvršiti od 3. siječnja 2018. do 17. siječnja 2018. godine u prostorijama Odjela za uređivanje šuma, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Odjelu za uređivanje šuma na adresi Trg Izidora Kršnjavija 2, 31500 Našice. Javna rasprava za ovu gospodarsku jedinicu održati će se 19. siječnja 2018. godine u 10 sati u Šumariji Slatina, Ante Kovačića 15, 33520 Slatina.

 


 

You are here: Home Public insight Javni podaci Javni podaci JAVNI UVID iz 2018. godine