Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Hrast


... jer sve državne šume kojima gospodare Hrvatske šume imaju FSC certifikat

FSC akreditirana certifikacija znači da se šumom gospodari racionalno, dugoročno održivo i prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Za običnog građanina, kupca drvnih proizvoda, zaštićeni FSC logotip znači da proizvod koji kupuje nije proizveden tako da su zbog njega žrtvovane šume, te da on svojim potrošačkim postupkom nije pridonio nemilosrdnoj eksplotaciji šumskih resursa.

… jer proizvod šume nije samo kubik drva, nego i izgospodareni i očuvani hektar šume sa svim svojim gospodarskim i općim funkcijama

Osobito je to slučaj u mediteranskim šumama ili šumama na kršu, koje su imaju ponajprije zaštitne, estetske, odnosno općekorisne funkcije. Općekorisne funkcije šuma su nemjerljive, a ogledaju se u sljedećem: zaštiti tla od erozije vodom i vjetrom, sprečavanju bujica i uravnoteženju vodnih odnosa, pročišćavanju voda i opskrba izvorišta pitkom vodom, povoljnom utjecaju na klimu i poljodjelsku djelatnost, pročišćavanju onečišćenoga zraka, utjecaju na ljepotu krajobraza, osiguravanju prostora za odmoru i rekreaciju, utjecaju na razvoj turizma, očuvanju genofonda i biološke raznolikosti, ublažavanju efekta staklenika vezivanjem ugljika itd.

.... jer je 48% Hrvatske pod šumom

Šumovitost od 48%, odnosno površina pod šumom preko 2 milijuna hektara osigurava drvnu zalihu od preko 350 milijuna m3 (metara kubnih). Svake godine posiječe se oko 65% od ukupnog prirasta pa se drvne zalihe u Hrvatskoj stalno povećavaju. Tako održivo i trajno gospodarenje šumama svrstava hrvatsko šumarstvo u red zapaženijih u Europi.


Bukva