Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Koraci do EKO markice

Znakom “ekoproizvod” jamči se da je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji. Znak se dobiva na vrijeme od jedne godine ili jedne vegetacije i uz deklaraciju potvrđuje kvalitetu proizvoda. Pravo na korištenja znaka “ekoproizvod” na svojim proizvodima imaju proizvođači koji su od pravne osobe za postupak potvrđivanja ishodili dokument zvan potvrdnica (certifikat). 

1. Poznavanje zakonskih propisa: Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i pripadajući podzakonski propisi

2. Prvi stručni nadzor: proizvođač ekoloških proizvoda prijavljuje se jednoj od ovlaštenih nadzornih stanica

3. Upis u Upisnik proizvođača

4. Stručni nadzor: ekološka poljoprivreda podliježe stručnom nadzoru u svim dijelovima proizvodnje, proizvođač je dužan voditi zapise o  proizvodnji i knjigovodstvo temeljeno na upisima i/ili potvrdama osnovi kojih je nadzornoj stanici moguća provjera podrijetla, vrste i količine svih kupljenih i upotrijebljenih materijala i njihovo korištenje. Nadzorna stanica dostavlja izvješće o izvršenom nadzoru resornom Ministarstvu i pravnoj osobi za provedbu postupka potvrđivanja.

5. Izdavanje potvrdnice: Nakon provedenog stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom pravna osoba temeljem izvješća nadzorne stanice i zahtjeva proizvođača izdaje potvrdnicu ako je utvrđeno da su poštovani svi zakonom propisani zahtjevi. Potvrdnica sadrži – naziv pravne osobe, jedinstveni broj potvrdnice, naziv proizvoda i količina za koju se izdaje, razdoblje za koje se izdaje i proizvodna godina, mjesto i datum izdavanja i pečat i potpis odgovorne osobe.