Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Odluka o javnom natječaju za prodaju poslovnog prostora u Poreču

Temeljem članka 21. Izjave o ustroju društva HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću (posl.broj:OU-631/17), na prijedlog povjerenstva UŠP Buzet klasa: BU/19-01/679, urbroj:14-00-08/01-19-06 od 03. srpnja 2019., Uprava Društva donosi

O D L U K U

I

Utvrđuje se da su Hrvatske šume d.o.o. UŠP Buzet raspisale javni natječaj za prodaju nekretnine- poslovnog prostora u Poreču, na adresi Ulica istarskog razvoda 13 koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 635 upisana u zk.ul. 5823 k.o. Poreč, poduložak 2.
Javni natječaj objavljen je dana 17. lipnja 2019.g. na internetskim stanicama HŠ d.o.o. i u dnevnom listu „Glas Istre“ uz rok za dostavu ponuda do 02. srpnja 2019.

II

U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle su ponude slijedećih ponuditelja:
1. Srećka Putina, Brajkovići 23 A, Kanfanar, 52341 Žminj koju je Povjerenstvo ocijenilo kao valjanu i potpunu. Ponuđena cijena iznosi 270.000,00 kn.
2. Aldo Siminović, Štuti 4, Višnjan koju je Povjerenstvo ocijenilo kao nevaljanu jer je nepotpuna.
3. Kristina Orlović, Rajka Stipe 35, Poreč koju je Povjerenstvo ocijenilo kao potpunu i valjanu. Ponuđena cijena iznosi 211.160,00 kn.
4. Boris Černeha, Selca 18, Buzet koju je Povjerenstvo ocijenilo kao potpunu i valjanu. Ponuđena cijena iznosi 222.110,00 kn.

III

Izabire se ponuda Srećke Putina, Brajkovići 23 A, Kanfanar, 52341 Žminj kao najpovoljnija ponuda budući ista ispunjava sve uvjete natječaja i predstavlja najvišu ponuđenu cijenu.
Odabrana ponuditeljica biti će pozvan na sklapanje Ugovora o kupoprodaji, sukladno objavljenom javnom natječaju.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Odluka o javnom natječaju za prodaju poslovnog prostora u Poreču pdf