Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

FSC inspekcija potvrdila da hrvatski šumari rade odličan posao

Završio je i osamnaesti redoviti godišnji FSC® pregled Hrvatskih šuma. Soil Association tim pod vodstvom iskusnog argentinskog stručnjaka Jorge Trevina pregledao je ovaj put niz sastojina, zaštićenih objekata i šumskih radilišta od Drave do obronaka Papuka i provjerio gomilu dokumentacije u upravama Bjelovar i Koprivnica, pa u šumarijama Sirač, Repaš i Đurđevac. Osim toga, obavili su veliki broj razgovora s predstavnicima lokalne samouprave te su izjave uspoređivane s izjavama djelatnika Hrvatskih šuma kako se ništa ne bi prepustilo slučaju.

Provjerene su i sve primjedbe svih zainteresiranih strana, koje su prikupljene tijekom procesa certifikacije. Pokazalo se još jednom da hrvatski šumari rade svoj posao savjesno i stručno i da je to djelovanje usklađeno sa standardima koje propisuje globalni Forest Stewardship Council®. Sitne nesukladnosti, koje je u realnom radu teško izbjeći, uklonit će se brzo i lako.

Završno izvješće održalo se sredinom srpnja u LD Peski nedaleko od Đurđevca a gospodin Trevin je prisutnima pojasnio proceduru. Napomenuo je kako će napisati izvješće koje se šalje recenzentima na evaluaciju a u vremenu do izrade konačnog izvješća Hrvatske šume se mogu žaliti na izrečene primjedbe.

U izlaganju je naglasio kako se izvješće sastoji od tri kategorije: prva podrazumijeva sitne primjedbe, druga uključuje manje nesukladnosti koje se trebaju ukloniti u razdoblju od godinu dana te treća kategorija koja podrazumijeva veće nesukladnosti koje se moraju ukloniti u roku od 3 mjeseca.

Važno je za naglasiti kako većih nesuglasnosti iz treće kategorije nije bilo dok je manjih nesuglasnosti bilo 3 te su zabilježene i dvije sitne nepravilnosti. Sve navedeno je i više nego zadovoljavajuće jer je riječ o primjedbama i nesuglasnostima na koje Hrvatske šume ne mogu utjecati.

Kako je i sam inspektor naveo, jasni su mu problemi s osnovama gospodarenja te da su Hrvatske šume tu nemoćne i da problem leži u tromosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, no ipak je taj problem naveo kao manju nesuglasnost ali isto tako treba naglasiti kako će se Hrvatske šume žaliti na tu opasku.
Manja nesuglasnost ide i na račun tehnike privlačenja i obaranja stabala jer su uočena oštećenja na kori dubećih stabala.

Posljedično se nadovezuje i treća manja nesuglasnost a odnosi se na bolju obuku radnika za rukovanje šumarskim strojevima. Na tu manju nesuglasnost nadovezuje se i prva sitna primjedba a to je da dio kooperanata ne poznaje važnost FSC certifikata te ponekad, iz neznanja, ne poštuju njegove norme. Prema nalazu inspektora, u ugovore koji se sklapaju s podizvođačima treba ugraditi klauzulu o upoznatost podizvođača s postulatima FSC certifikata. S ovim se u potpunosti slažu Hrvatske šume i radit će na tome da ugovorna klauzula o poznavanju FSC certifikata postane dio prakse.

Posljednja sitna primjedba tiče se socijalnih aspekta šume i bolje informiranosti o javnim uvidima te o vođenju registra liste poziva zainteresiranih strana.

Naime, na javnim uvidima pojavljuje se premalo zainteresiranih strana, stoga je potrebno povećati informiranost javnosti te poraditi na edukaciji o važnosti događaja poput javnih uvida.
Kako je tu sitnu nepravilnost najbolje riješiti modernim tehnologijama, na prijedlog Ratka Matoševića i Branka Meštrića javne rasprave bi ubuduće trebalo voditi putem društvenih mreža uz poštivanje svih zakonskih regulativa.

Sveukupno gledajući, Hrvatske šume mogu biti jako zadovoljne s ovogodišnjim inspektorskim nalazom jer on potvrđuje da se šumama u vlasništvu Republike Hrvatske gospodari odgovorno, na održiv način a to je potvrdila i struka. Hrvatske šume d.o.o. će nastaviti održavati visoke standarde u gospodarenju šumama što će, sigurni smo, potvrditi i idući inspektorski nalaz koji je na redu iduće godine u isto vrijeme.

fsc1

fsc2