Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Objavljen popis katastarskih čestica po Podružnicama Hrvatskih šuma d.o.o.

Sve zainteresirane stranke odsad će na internetskim stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. moći dobiti uvid u to koje se katastarske čestice nalaze u šumskogospodarskom području Republike Hrvatske te njima gospodare Hrvatske šume d.o.o. , a da za to ne trebaju slati pisani zahtjev Hrvatskim šumama d.o.o. Napominjemo da je riječ o neslužbenom popisu katastarskih čestica po katastarskim općinama i UŠP-ima Hrvatskih šuma d.o.o. koje se nalaze u šumskogospodarskom području Republike Hrvatske i kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o..

Popis će biti znatna pomoć jedinicama lokalne samouprave prilikom izrade programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem jer više neće, kao do sada, trebati tražiti očitovanje Hrvatskih šuma o tome nalaze li se čestice u šumskogospodarskom području za sve katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske već samo za manji dio, odnosno za katastarske čestice za koje postoji neka nedoumica glede njezinog uvrštavanja u Program za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

Isto tako će i sve ostale fizičke i pravne osobe uvidom u popis moći ustanoviti je li, prema njihovom mišljenju, pravilno riješeno pitanje posjedništva i vlasništva za pojedinu katastarsku česticu koja se nalazi u šumskogospodarskom području Republike Hrvatske te pokrenuti postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

S obzirom na gotovo svakodnevne promjene popisa uzrokovane različitim faktorima (izradom obnova i revizija šumskogospodarskih planova, promjenama u katastru i zemljišnoj knjizi, rješenjem Ministarstva poljoprivrede temeljem članka 18. Zakona o šumama i slično) ovaj popis je neslužben, a službenu potvrdu nalazi li se neka katastarska čestica u šumskogospodarskom području i gospodare li njome Hrvatske šume d.o.o. treba, pisanim putem, zatražiti od Hrvatskih šuma d.o.o.

Popis je dostupan na sljedećoj poveznici:
https://www.hrsume.hr/index.php/hr/status-cestica