Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Završeno prvih 8,5 km PPsEŠC u projektu Naturavita

„Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“ je jedan od najvećih projekata zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, a koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Jedan od ciljeva projekta je poboljšana protupožarna zaštita u Parku prirode Kopački rit i Regionalnom parku Mura - Drava, izgradnjom i obnovom 107 ha protupožarnih prosjeka, 33 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste i obnovom četiri manja mosta.

Prilikom obnove postojećih prosjeka i osnivanja novih protupožarnih prosjeka na projektnom području, sve aktivnosti prilagođene su uvjetima zaštite prirode koji će se primjenjivati u postupku provedbe projekta. Ovim zahvatom će se istovremeno i ukloniti značajan dio stranih invazivnih biljnih vrsta (npr. Amorpha fruticosa), čime će se smanjiti i potencijal njihova širenja.

U 2019. godini završeno je 8,5 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste: 1.760,71 m na području šumarije Darda u dvije gospodarske jedinice, „Darđanske šume“ i „Kopačevske podunavske šume“ i 6.733,65 m na području šumarije Osijek u gospodarskoj jedinici „Osječke podravske šume“.
Vrijednost radova 3.793.448,97 kn koji se 85 % financiraju sredstvima Europske unije.
Više o aktivnostima projekta: https://naturavita-project.eu/

esf eu

OPKK boja bez pozadine manji

naturavita

pps01