Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Projektno područje Naturavita nakon 29 godina bez mina

Jedna od aktivnosti projekta Naturavita je razminiranje šuma i šumskog zemljišta čijom provedbom se razminiralo 2534 ha šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Navedeno područje odnosi se na šume i šumska zemljišta kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o., UŠP Osijek, šumarije Osijek i Darda, i to unutar Parka prirode „Kopački rit“ i Regionalnog parka Mura -Drava. Ove su šume bile u zoni ratnih djelovanja što je uzrokovalo dugogodišnju zagađenost minama i minsko-eksplozivnim sredstvima, te se šumama nije moglo gospodariti na adekvatan način. Završetkom aktivnosti razminiranja omogućila se provedba tri šumskogospodarska plana i stvorili preduvjeti za uspostavljanje sustava monitoringa i okvira upravljanja za ekološku mrežu Natura 2000.

Predmetna razminirana područja u potpunosti se nalaze u Osječko-baranjskoj županiji, točnije na području Grada Osijeka, te oćina Bilje, Darda i Petrijevci. Ukupno je utvrđeno pet zasebnih cjelina, te je za svaku izdana potvrda o isključenju iz minski sumnjivih područja:
„JU Park prirode Kopački rit“ – površine 5.975.875 m2
„Desna obala rijeke Drave“ – površine 2.651.371 m2
„Dravica I“ – površine 6.532.301 m2
„Veliko polje – Biljski rit“ – površine 4.884.625 m2
„Bezdan – Topolik“ – površine 5.299.511 m2

Na projektnom području pronađeno je i uništeno: 5611 eksplozivnih ostataka rata, od čega 1762 protupješačkih mina, 3103 protuoklopne mine te 746 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Ukupna vrijednost radova razminiranje je 249.954.741,31 kn, od čega je 85% ili 212.461.530,10 kn financirano sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

 

naturavita razminirana 1

 

naturavita razminirana