Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Peti sastanak projektnog tima Naturavita

Peti dvodnevni sastanak, projektnog tima Naturavita održan je u 10. i 11. ožujka 2020. godine. u Direkciji Hrvatskih šuma. Na sastanku su bili prisutni predstavnici svih projektnih partnera Hrvatske vode, JU PP Kopački rit, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo unutarnjih poslova i naravno domaćin Hrvatskih šume.

Uvodnu riječ održala je voditeljica projekta i zamolila je svakog od partnera da ukratko izloži status provedbe svojih aktivnosti s informacijama o identificiranim poteškoćama.

Predstavnici MUP-a upoznali su nas s podacima da je završena aktivnost razminiranja za što je izdano šest potvrda o isključenju iz minski sumnjivog područja što je više od planiranoga. Planirano je pet cjelina za razminiranje, a šesta cjelina je smetlište koje se nalazilo na projektnom području koje je razminirano i za što je izdana šesta potvrda. Na projektnom području pronađeno je 5611 eksplozivnih ostataka rata. MUP je na projektno područje postavio 10 trajnih informacijskih ploče s propisanim elementima vidljivosti.

Predstavnici Hrvatskih šuma izvijestili su da s proljećem 2020. treba biti pošumljeno 325,57 ha ili 33 % planirane površine. U aktivnosti biološke obnove šuma trenutno je problem sa sadnicama jasena zbog bolesti koja se pojavila u rasadnicima. U aktivnosti obnova i izgradnja šumske infrastrukture završeno je 8,49 km PPsEŠC . Za podaktivnost 6.1. Obnova edukacijsko-posjetiteljskog centra Podravlje u tijeku je postupak javne nabave za građevinske radove, a planira se i postupak javne nabave za opremanje centra. Za edukacijske aktivnosti u tijeku je izrada Edukacijskih priručnika, nakon čega će se pokrenuti nabave za izradu edukacijskih materijala i brošura, te projektiranje poučnih staza.

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti članovi mogu pratiti na web stranicama projekta.

Predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU upoznali su nas sa novim članovima projektnog tima kao i sa realizacijom snimanja promo filma

Članovi projektnog tima Hrvatskih voda upoznali su nas sa postupcima javnih nabava koje provode za studije utvrđivanja nultog stanja voda, utvrđivanje retencijskog kapaciteta, te nabavom monitoringa voda.

JU PP Kopački rit kompletirao je svoj projektni tim sa biologom. Proveli su nabavu GIS odašiljača za monitoring vidre i dabra.

Drugi dan sastanka iskorišten je za pojedinačne sastanke projektnih partnera po aktivnostima.

naturavita 1

peti sastanak projektnih partnera