Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Projekt FORCRO! prijavljen Europskoj komisiji

Hrvatske šume su 10. rujna 2020. godine prijavile projekt FORCRO!, direktno Europskoj komisiji, na natječaj u okviru programa Horizon 2020. Aktivnosti koje se mogu financirati kroz natječaj uključuju izradu studija i projektne dokumentacije odnosno svih radnji potrebnih za pokretanje investicija. Financiranje iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Osnovni cilj projekta FORCRO! je priprema investicijskih projekata Hrvatskih šuma i to za sljedeće investicije:

• Izgradnja sabirno-logističkih centara za biomasu;

• Izgradnja sabirnih stanica za otkup biomase od građana i pravnih osoba;

• Izgradnja toplana i kotlovnica na biomasu.

Predviđeno je pokretanje navedenih investicija u iznosu od minimalno 20 milijuna eura u toplane i kotlovnice na biomasu, te minimalno 7,5 milijuna eura u sabirno-logističke centre i sabirne stanice za biomasu, pri čemu je izgledno da će sufinanciranje samih investicija ići putem Europskog mehanizma za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility) u okviru instrumenta „NEXT GENERATION EU“.

Projektne aktivnosti uključuju sljedeće:

• Izradu studijske i projektne dokumentacije na razini Glavnog projekta za 3 sabirno-logistička centra za biomasu (tipskog kapaciteta 10.000 t/god) te 30 sabirnih stanice za otkup biomase,

• Izradu studijske projektne dokumentacije na razini Glavnog projekta za toplane i kotlovnice na biomasu (za 60-80 zgrada (ukupni kapacitet kotlova 40 MW)),

• Promocija, komunikacija i diseminacija rezultata na nacionalnoj i EU razini.

Očekivano financiranje iznosi 7,3 milijuna kn bespovratnih sredstava (100 % prihvatljivih troškova).

Prijava na ovaj natječaj je nastavak intenzivnih aktivnosti koje HŠ unazad dvije godine čine u području energije šumske biomase odnosno implementacije svog strateškog investicijskog projekta izgradnje sabirno-logističkih centara, sabirno - logističke stanica, te komunalnih toplana:

· U 2019. godine je izrađena Studija izvodljivosti modela otkupa drvenaste biomase od građana, privatnih šumovlasnika te ostalih pravnih i fizičkih osoba kroz osnivanje sabirno-logističkih centara (SLC) te sabirno logističkih površina.

· U 2019. godini Projekt je od strane Ministarstva poljoprivrede predložen za uvrštenje u Nacionalnu razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

· HŠ su u veljači 2020. godine inicirale pokretanje Nacionalnog programa uporabe energije šumske biomase u javnom sektoru, a kojim je između ostaloga obuhvaćen i predmetni Projekt.

· U lipnju 2020. je Projekt uvršten u Analizu stanja u šumarstvu za potrebe izrade strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske, i to kao zasebna podintervencija. Analizu je izradio Šumarski fakultet za Ministarstvo poljoprivrede, a u svrhu programiranja novih EU operativnih programa.

· U kolovozu 2020. je Projekt predložen za uvrštenje na popis projekta za financiranje putem Europskog mehanizma za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility) u okviru instrumenta „NEXT GENERATION EU“.

next generation eu

horizon 2020