Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Počeli su radovi na izgradnji poučne staze „Stari hrastovi –Trizlovi“

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

stari hrast pocetak4

Hrvatske šume d.o.o., UŠP Vinkovci započeli su provedbu EU projekta „Uspostava i uređenje poučne staze Stari hrastovi – Trizlovi“ iz Natječaja 2018. godine za provedbu mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava - provedba tipa operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”.

Natječaj je bio otvoren u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., a sredstva su osigurana kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europa ulaže u ruralna područja.

Nakon provedenog postupka javne nabave, počeli su građevinski radovi, a predviđeni rok završetka je 11. prosinac 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 585.915,50 HRK (bez PDV-a), od čega su troškovi radova 542.515.,50 HRK, a opći troškovi 43.400,00 HRK. Sufinanciranje je 100 % prihvatljivih troškova od čega je 85 % sufinancirano sredstvima EU, a 15 % sredstvima RH.

Buduća poučna staza dužine oko 400 m nalazi se u Gospodarskoj jedinici Trizlovi-Rastovo, šumskom predijelu Trizlovi kojim gospodari Šumarija Gunja. Navedena Gospodarska jedinica Trizlovi-Rastovo je u Spačvanskom bazenu koji je prepoznatljiv kao najveći kompleks šume hrasta lužnjaka u Europi. Osim što se nalazi u Spačvanskom bazenu koji je cijelom svojom površinom unutar ekološke mreže Natura 2000 za područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001414 i za područja očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000006, poučna staza „Stari hrastovi-Trizlovi“ svojim položajem u prostoru prolazi između stabala hrasta lužnjak starih otprilike 300 godina koji su zaštićeni 1968. godine u kategoriji spomenik prirode "Skupina od 12 usamljenih slavonskih hrastovih stabala".

Poučna staza će biti širine 1,5 m, a uz stazu će biti postavljene drvene klupe, vidikovci, edukacijsko-informacijske ploče, lenta vremena na rezu trupca i nadstrešnica sa klupama i stolovima gdje se može organizirati škola na otvorenom, sve napravljeno od prirodnih materijala.

Svrha uspostave i uređenja ove poučne staze je edukacija i informiranje školske djece i mladih, ali i trajnu edukaciju i informiranje šire javnosti i svih zainteresiranih skupina (lokalno pučanstvo, šetači, biciklisti...) o šumskom ekosustavu, održivom gospodarenju šumama te zaštiti šuma i okoliša. Izgradnjom ove poučne staze omogućit će se korištenje rekreacijskih i turističkih funkcija šuma uz upoznavanje sa prirodnim ljepotama krajobraza i spomenika prirode „Skupina od 12 usamljenih slavonskih hrastovih stabala“.

Poučna staza „Stari hrastovi-Trizlovi“ smještena je u blizini asfaltne ceste i željezničke postaje Stari Drenovci što će omogućiti veći broj posjetitelja, a sve u cilju poboljšanja javne svijesti o važnostima stručnog upravljanja šumskim zemljištem i održivog gospodarenja šumama kao jednog od najsloženijih ekosustava.

stari hrast pocetak2

  stari hrast pocetak1stari hrast pocetak3