Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Dobri rezultati aktivnosti obnove šuma u 2020. u sklopu projekta Naturavita

naturavita 0113 3

Kroz projektnu aktivnost biološke obnove šuma projekta Naturavita planira se obnoviti 1021 ha šuma koje su bile onečišćene minama, šuma u kojima se uslijed ratnih djelovanja nije mogla izvršiti pravovremena obnova i koje su zahvaćene sušenjem i propadanjem. Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 46.730.991 kn, te čine nešto više od 12 % ukupne vrijednosti projekta. Ova je aktivnost bila vrlo uspješna u 2020. godini, a planirana je i izvršena na sljedeći način:
Izvođenje pripremnih šumsko-uzgojnih radova planirano je na 205,86 ha , a izvršeni su na ukupno 222,03 ha (108 %). Na istoj je površini i izvršena sadnja.
Bijela vrba (Salix alba) posađena je na 66,06 ha, crna topola (Populus nigra) na 23,52 ha, hrast lužnjak (Quercus robur) na 79,99 ha što su ujedno i planirane površine, dok je poljski jasen (Fraxinus angustifolia) posađen na 52,46 ha što je više od planiranog za 2020. godinu.
Sve sadnice su proizvedene u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o. čime se postiže sigurnost isporuke kao i poštivanje zakonske regulative iz područja šumskog reprodukcijskog materijala.
Njega sastojina izvršena je po planu : okopavanjem na 122,71 ha i njegom pomlatka na 123 ha. Zaštita šumskih sadnica postavljanjem Tuly-jevih cijevi izvršena je na planiranih 0,36 ha, dok je postavljanje ograde izvršeno na 25,10 km što je nešto više od planiranog za proteklu godinu.
Očekujemo dobre rezultate i dalje!

naturavita 0113 1

naturavita 0113 2