Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

HRVATSKE ŠUME UPLATILE 42 MILIJUNA KUNA ŠUMSKOG DOPRINOSA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA I. KVARTAL 2021. GODINE

Šumski doprinos redovita je naknada koju Hrvatske šume uplaćuju
općinama i gradovima, obračunata postotnim stapama od vrijednosti prodaje drveta na panju
na području pojedine jedinice lokalne samouprave

Ranijih godina prosječna godišnja obaveza Hrvatskih šuma d.o.o. za šumski doprinos iznosila je 50-ak milijuna kuna. Novim Zakonom o šumama iz srpnja 2018. godine stope šumskog doprinosa gotovo su udvostručene i sad iznose 5%, odnosno 10% za potpomognuta područja, od ostvarene vrijednosti prodaje drva na panju.

Tako je obveza Hrvatskih šuma s 52 milijuna kuna u 2017. godini, porasla na 126,3 milijuna kuna u 2019. g., dok su u 2020. Hrvatske šume jedinicama lokalne samouprave uplatile iznos šumskog doprinosa u vrijednosti od 125,7 milijuna kuna.

Izvjesno je da će se iznos šumskog doprinosa kretati u sličnim vrijednostima i u 2021. godini. Već za 1. kvartal ukupna obveza Hrvatskih šuma iznosi 42 milijuna kuna. S datumom 29. 04. 2021. g. sve Uprave šuma Podružnice Hrvatskih šuma d.o.o. izvršile su isplatu šumskog doprinosa prema jedinicama lokalne samouprave.

Prema Zakonu o šumama, šumski doprinos jedinicama lokalne samouprave plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma, odnosno drvnih sortimenata. Riječ je o namjenskim sredstvima koje je jedinica lokalne samouprave dužna uložiti isključivo u izgradnju i održavanje infrastrukture.