Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Protupožarna kampanja Hrvatskih šuma d.o.o.

pp kampanja hs

Dok prizori užasnih požara obilaze svijet, vrijedi se podsjetiti koliko je važno ulaganje u protupožarnu preventivu.

Jedan od glavnih ciljeva Hrvatskih šuma d.o.o. spas je naših šuma u mediteranskom području, a koje su izuzetno ugrožene uslijed klimatskih promjena. Na području Mediterana to su prije svega visoke temperature i velike suše, zbog kojih je vlaga u biljkama vrlo mala te one postaju odlično gorivo ukoliko dođe do požara. Preventivno djelovanje stoga je ključ uspjeha u borbi protiv požara.

Tako se za sve državne šume i šumska zemljišta svake godine radi procjena opasnosti od požara, po kojoj su šumske površine razvrstane po stupnjevima opasnosti od požara od I.-IV., a površine ucrtane u pregledne zemljovide. Osnovana je Motriteljsko-dojavna služba koja djeluje od 1. lipnja do 30. rujna. Za šume u I. stupnju opasnosti od požara, u razdoblju povećane opasnosti od požara, motrenje i dojava provodi se danonoćno (od 0-24 sata). Motrenje i dojava požara na području krša provodi se sa 176 motrionica i 14 čvrstih objekata. Na mjestima i područjima nedostupnima pregledu i opažanju s motrionica, poslove provodi ophodarsko-dojavna služba i to pješke i vozilima.

Za period od 2018. do 2021. godine Hrvatske šume d.o.o. nabavile su integriranu uslugu video nadzora s detekcijom dima i vatre i simulatorom širenja požara te uslugu privatne radijske komunikacije u svrhu protupožarne zaštite šuma. Riječ je o trenutno 96 kamera raspoređenih na 48 lokacija (svaka lokacija s po 2 kamere) i 4 nadzorna operativna centra koji su smješteni u četiri Dalmatinske županije, s tim da je video signal omogućen i u DUZS-ovom centru u Divuljama.

U svrhu protupožarne preventive koriste se postojeće gospodarske prosjeke, protupožarne prosjeke i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste koje se svake godine i održavaju, te se grade i nove. Zaključno s 2020. godinom napravljeno je 5.576,58 km protupožarnih prosjeka sa elementima šumske ceste, a za ovu godinu planirana je izgradnja još 197,05 km novih protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta.

Uz sve to, posebno ja važno informirati javnost te se s tim ciljem provode razne promidžbene aktivnosti. Hrvatske šume d.o.o. su ove godine u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Go2Digitalom pod kreativnim vodstvom Imago Ogilvy agencije, na inovativan način podsjetile građane koliko je važna prevencija požara u novoj protupožarnoj kampanji. Ususret požarnoj sezoni, na dvjema frekventnim lokacijama u Zagrebu postavljen je poster koji je dimom i mirisom paljevine podsjetio građane da prilikom šetnje šumom ili uz šumu bace pogled na moguće opasnosti jer je jedino spriječeni požar onaj koji je ugašen na vrijeme. Diljem Hrvatske, a osobito u priobalnim krajevima, postavljeni su jumbo plakati koji upozoravaju na opasnosti od požara.

Iako već godinama Hrvatske šume ulažu znatna sredstva u sve navedene mjere, u kampanji naglašavaju da je svaki par očiju u šumi jednako bitan. Šetate li šumom, bacite pogled a ne otpad. Ugledate li dim ili otvoreni plamen, dojavite vatrogascima! Osvrnite se i spasite šumu!

opusak