Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Zaštita šuma od požara za 2012.

Mjere u zaštiti šuma od požara koje provode HŠ d.o.o. za protupožarnu sezonu 2012.

Svake godine Hrvatske šume d.o.o.  izrađuju Plan zaštite šuma od požara u skladu s Pravilnikom zaštite šuma od požara (NN 26/03), Pravilnikom zaštite šuma od požara HŠ d.o.o. i zaduženjima po točkama iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2012. godini. U skladu s Planom zaštite šuma od požara, u ovoj protupožarnoj sezoni HŠ d.o.o. poduzimaju slijedeće preventivne mjere:  

1.  Za sve državne šume i šumska zemljišta izvršena je procjena opasnosti od požara, po kojoj su šumske površine razvrstane  po stupnjevima opasnosti od požara od I.-IV., a površine ucrtane u pregledne zemljovide.

2.  Osnovana je motrilačko-dojavna  služba, koja se aktivira od 1. lipnja do 15. rujna. Motriteljsko-dojavna služba uspostavlja se i izvan navedenog roka ovisno o klimatskim uvjetima koji povećavaju opasnost od požara.  Za šume u I. stupnju opasnosti od požara, u razdoblju povećane opasnosti od požara, motrenje i dojava provodi se danonoćno (od 0-24 sata). Motrilačko-dojavna služba sastoji se od motrenja sa dojavom s motrionica, ophodarsko-dojavne službe, te požarničko-čuvarske službe.

Motrenje i dojava požara  na području krša provodi se sa 138 motrionica i 14 čvrstih objekata . Na mjestima i područjima nedostupnima pregledu i opažanju s motrionica, poslove provodi ophodarsko-dojavna služba i to pješke, vozilom i brodom. Pored radnika Hrvatskih šuma  na poslovima motrenja i dojave na području krša zaposlit će se u tijeku protupožarne sezone  radnici na određeno vrijeme. Na poslovima motrenja, dojave i čuvanja šuma tijekom cijele godine zaduženi su i čuvari šuma. 

3.  Na području krša osnovane su osposobljene interventne skupine radnika na razini uprava šuma podružnica, dok su na kontinentu osnovane na razini šumarije. Interventne skupine radnika opremljene su vozilima i alatom za prosijecanje prosjeka i početno gašenje požara.

4.  U svrhu protupožarne preventive  koriste se  postojeće gospodarske prosjeke, protupožarne prosjeke i protupožarne prosjeke s elementima  šumske ceste koje se svake godine i održavaju. Do 2012. godine Hrvatske šume izgradile su ukupno 5.062,60 km protupožarnih prosjeka s elementima  šumske ceste, od toga na području krša 3. 498,96 km. Planirana je izgradnja daljnjih 93 km protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta i  održavanje  239,62 km.

5.  U sastojinama kojima prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara provode se šumsko-uzgojni radovi (njega, čišćenje, proreda sastojina, kresanje i uklanjanje granja). Na području krša vrši se kresanje i uklanjanje granja.           

6.  U cilju upoznavanja pučanstva provode se  promidžbene aktivnosti i to emitiranjem spotova protupožarne preventive na HTV-u, drugim  TV postajama, obavijestima i upozorenjima preko lokalnih radio postaja, konferencija za novinare, postavljanjem jumbo plakata, te znakova upozorenja i zabrane vezano na opasnosti od požara.

 

pozar_1     

          

Pored ovih sredstava, HŠ d.o.o. planiraju  5% od ukupnih sredstava koja su prikupljena od naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma uplatiti županijskim vatrogasnim zajednicama i jedinicama lokalne uprave i samouprave na području krša (temeljem čl. 47. Zakona o vatrogastvu).

 

pozar_2