Javni poziv

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2013. godinu

Na temelju članka 2. i 4. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika („Narodne novine“ broj 66/06 i 25/11) i članka 21. Izjave o ustroju Hrvatskih šuma d.o.o. (posl. broj OU-87/12-2), Uprava Društva objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2013. godinu.

Cijeli tekst poziva nalazi se na stranicama nadmetanja (http://nadmetanja.hrsume.hr) (ovdje), na stranicama Službe za šumoposjednike (ovdje) kao i u dnu stranice


Potrebna dokumentacija dostupna je ovdje:

Javni poziv pdf

Razrada kriterija za odabiranje i određivanje prioritetnih šumskih i protupožarnih prometnica pdf

Zahtjev za radove projektiranja, izgradnje i održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika pdf